--=REKLAMA=--

VirtueMart/Płatności

Z Joomla!WikiPL

< Wysyłka

Na tej stronie określasz dostępne dla klientów sposoby zapłaty za produkty zakupione w sklepie. Wykaz zawiera kilka możliwości. Każdą z nich można uaktywnić, bądź wyłączyć. Możesz również dodać własne sposoby. W przypadku niektórych sposobów płatności wymagane jest również podanie innych, specyficznych dla danego sposobu, parametrów konfiguracyjnych.

15 vm payment method list.png

W VirtueMart możesz zaproponować klientom różne formy płatności za zakupione produkty:

 • płatność kartą kredytową
 • przelew na rachunek bankowy
 • płatność gotówką przy odbiorze

Dodawanie sposobów zapłaty

Aby dodać nowy sposób zapłaty:

15 vm payment method add1.png

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Twój sklep ⇒ Dodaj sposób zapłaty [Your story ⇒ Add Payment Method].
 • Umieść informacje w kolejnych polach formularza opisu sposobów płatności:
 • Nazwa [Payment Form Name]: Wprowadź nazwę sposobu płatności, np. gotówką przy odbiorze, przelew, Karta kredytowa
 • Kod [Code]: Wprowadź krótki kod sposobu, np. GOT, PRZ. Użyj np. skrótów wyrazu charakteryzującego formę płatności.
 • Płatność kartą kredytową [in Credit Card payment]: Zaznacz to pole, jeżeli dopuszczasz możliwość wniesienia zapłaty kartą kredytową
 • Typ formy płatności [Payment Method Type]: Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Karta Kredytowa [CreditCard]: Płatność kartą kredytową
  • Użyć modułu Payment [Use Payment Processor]: Wybierz ten typ, jeżeli korzystasz z modułu Payment
  • Przelew na rachunek bankowy [Bank debit]: Wybierz ten typ, jeżeli zapłata wnoszona będzie przez klienta na Twój rachunek bankowy przelewem
  • Tylko adres [Address only]: Wybierz ten typ, jeżeli zapłata wnoszona będzie przez klienta na Twój rachunek bankowy przelewem
  • Tylko adres [Address only]: Wybierz ten typ w przypadku, gdy płata będzie wnoszona przez klienta gotówką przy odbiorze
 • Grupa klientów [Shopper Group]: Z rozwijanej listy wybierz grupę klientów, która może dokonywać płatności opisywanym sposobem
 • Prowizja [Discount]: określ ułamkiem dziesiętnym procent prowizji, jaką otrzyma klient w przypadku dokonania płatności opisywaną formą, np. 0 = bez prowizji, 0.03 = 3% prowizji.
 • Kolejność [List order]: możesz wpisać liczbę, która określi kolejność na wykazie form płatności.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora

15 vm payment method add2.png


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],