--=REKLAMA=--

VirtueMart/Konfiguracja - Pobieranie

Z Joomla!WikiPL

< Konfiguracja - Zamówienie

Spis treści

Przedostatnia z kart w konfiguracji umożliwia dokonanie ustawień w sklepie sprzedającym towary w wersji elektronicznej - oprogramowanie, eboki, itp.

Ustawienia

Konfiguracja obejmuje 6 ustawień:

Pobieranie

  • Pobieranie plików [Enable Downloads]: zaznacz tę opcję, gdy sprzedajesz pobierane z witryny pliki z oprogramowaniem, nagraniami dźwiękowymi czy video, wydawnictwami elektronicznymi.
  • Stan zamówienia - pobieranie możliwe [Order Status which enables download]: z listy rozwijanej wybierz nazwę stanu zamówienia, sygnalizującą że do klienta przesłano zawiadomienie pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia i informacją o zasadach pobierania produktu.
  • Status zamówienia - pobieranie niemożliwe [Order Status which disables downloads]: zaznacz stan zamówienia, przy którym klient nie może pobierać produktu.
  • Katalog plików [DOWNLOADROOT]: Ścieżka dostępu do katalogu z pobieranymi plikami, zakończona ukośnikiem /. Musi to być ścieżka fizyczna, nie URL! Ze względu na bezpieczeństwo użyj katalogu, który znajduje się GDZIEKOLWIEK POZA KATALOGIEM z plikami witryny!!!. Skontaktuj się w tej kwestii z administratorem serwera.
  • Maksymalna ilość pobrań [Download Maximum]: podaj maksymalną ilość pobrań, których klient może dokonać w jednym zamówieniu.
  • Czas pobierania [Download Expire]: podaj w sekundach czas, w jakim - licząc od pierwszego pobrania - możliwe jest pobieranie plików produktów. 86400s = 24 godziny. Gdy ten czas upłynie, pobieranie pliku nie będzie dla klienta możliwe.
  • Zapasy na poziomie zapotrzebowania [Keep Product Stock Level on Purchase?]: gdy włączone, poziom zapasów dla produktów pobieranych jest nie niższy niż zapotrzebowanie kupujących.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],