--=REKLAMA=--

VirtueMart/Konfiguracja

Z Joomla!WikiPL

< Administracja


W części Pierwszy krok wskazaliśmy na niezbędne etapy przygotowania sklepu do uruchomienia. W tym rozdziale omówimy systematycznie wszystkie opcje dostępne w konfiguracji globalnej sklepu.

Podstawowych ustawień konfiguracyjnych dokonasz na karcie Ustawienia → Konfiguracja [Admin → Configuration] menu VirtueMart.

Aby skonfigurować sklep:

  1. W panelu administracyjnym przejdź do menu Komponenty → VirtueMart, a następnie do zakładki Ustawienia [Administration] i wybierz z menu Konfiguracja ['Configuration]. Ukaże się okno z 8 zakładkami:
  2. Dokonaj stosownych ustawień na kolejnych kartach. Znaczenie poszczególnych opcji w każdej z zakładek zostało omówione w kolejnych punktach


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],