--=REKLAMA=--

VirtueMart/Instalacja rozszerzeń

Z Joomla!WikiPL

< Instalacja ręczna

Po zainstalowaniu komponentu należy zainstalować niezbędny główny moduł - mod_virtuemart. Można również zainstalować dodatkowe moduły.

Instalacja z pakietu instalacyjnego

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Moduły w Joomla 1.0 i w Mambo)
 2. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu → Plik pakietu [Upload Package File → Package File].
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 4. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego: mod_virtuemart_x.x.xxx i kliknij przycisk Otwórz [Open].
 5. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 6. Kliknij przycisk Dalej [Next], aby zakończyć instalację.

Powtarzając te kroki, możesz zainstalować kolejne moduły - dodatkowe i niekonieczne do działania Virtuemart.

Instalacja z katalogu na serwerze

Alternatywnie, podobnie jak w przypadku instalacji komponentu, możesz przesłać rozpakowane archiwum komponentu do dowolnego katalogu w Twoim Joomla! na serwerze (np. /instalacje/), a następnie skorzystać z opcji Instaluj z katalogu.

Aby zainstalować moduł z plików przesłanych na serwer:

 1. Rozpakuj pakiet mod_virtuemart_x.x.xxx w katalogu na swoim komputerze.
 2. Prześlij za pomocą FTP lub SCP pliki z pakietu na serwer np. do katalogu /media/instaluj.
 3. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Moduły w Joomla 1.0 i w Mambo)
 4. Przejdź do opcji Instaluj z katalogu → Katalog instalacyjny [Install from Directory → Install directory].
 5. Wpisz w pole tekstowe ścieżkę dostępu do pliku instalacyjnego .xml w katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe instalowanego modułu, np. /twoj_Joomla!/media/instaluj/.
 6. Kliknij przycisk Instaluj [Install].Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 7. Kliknij odnośnik Dalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych modułów.

Publikacja modułu

Po pomyślnej instalacji modułu opublikuj go, czyli udostępnij na stronie głównej. Opublikowanie głównego modułu jest niezbędne, aby na witrynie wyświetlić menu VirtueMart, umożliwiające wybór kategorii produktów oraz samych produktów.

Aby opublikować moduł:

 • Z menu zaplecza wybierz opcję Moduły [Modules] → Moduły witryny.
 • Odszukaj moduł, np. VirtueMart Module.
 • Kliknij jego nazwę i w oknie edytora dokonaj odpowiednich ustawień.

Szczegółowe informacje na temat uaktywniania modułów i ich parametrów znajdziesz w podręczniku administratora Joomla! lub Mambo.

Dodatkowe moduły

W pakiecie instalacyjnym znajduje się co najmniej 10 dodatkowych modułów. Nie są one konieczne do działania VirtueMart. Możesz ich nie instalować albo zainstalować tylko wybrane:

 • mod_product_categories - „VM - Kategorie produktów” [„Product Categories Module”]: wyświetla listę kategorii produktów.
 • mod_productscroller - „VM - Przewijany pokaz produktów” [„Product Scroller Module”]: wyświetla przewijany pokaz produktów, korzysta ze znacznika marquee.
 • mod_virtuemart_allinone - „VM - Wszystko w jednym” [„All-in-one module”]: w jednym module z czterem kartami wyświetla nowe produkty, ostatnio dodane, popularne i losowe.
 • mod_virtuemart_cart - „VM - Koszyk” [„Shopping Cart”]: wyświetla skrót do koszyka z zakupami.
 • mod_virtuemart_currencies - „VM - Waluty” [„Currency Selector”]: wyświetla rozwijaną listę akceptowanych walut i przelicza ceny według aktualnego kursu walut..
 • mod_virtuemart_featuredprod - „VM - Oferta specjalna” [„Featured Products Module”]: wyświetla produkty oferowane po zniżonej cenie - okazje lub w promocji.
 • mod_virtuemart_latestprod - „VM - Najnowsze produkty” [„Latest Products Module”]: wyświetla najnowsze produkty.
 • mod_virtuemart_login - „VM - Logowanie” [„Login Module”]: wyświetla alternatywny do standardowego moduł Logowanie dla użytkowników Virtuemart.
 • mod_virtuemart_manufacturers - „VM - Producenci” [„Manufacturer Module”]: wyświetla listę producentów, dzięki której można przeglądać produkty wybranego producenta.
 • mod_virtuemart_randomprod - „VM - Produkty losowo” [„Random Products Module”]: wyświetla losowo wybrane produkty spośród wszystkich lub ze wskazanej kategorii.
 • mod_virtuemart_search - „VM - Wyszukiwarka” [„Searchbox Module”]: wyświetla wyszukiwarkę produktów.
 • mod_virtuemart_topten - „VM - Przeboje” [„Top Ten Products Module”]: wyświetla najlepiej sprzedające się produkty

Nieprawdopodobne problemy…

Gdy instalacja się nie powiedzie, możesz otrzymasz komunikat Nie znaleziono pliku instalacyjnego [Installation file not found].

Sprawdź w takim przypadku, czy wskazałeś właściwy plik instalacyjny. Paczka z modułem nosi najprawdopodobniej nazwę, np. mod_virtuemart_xxx.xxx i zawiera kilka plików, w tym: mod_VirtueMart.php oraz mod_VirtueMart.xml. Plik mod_VirtueMart.xml to właśnie plik instalacyjny.

Przyczyny błędu może być raczej mało prawdopodobne uszkodzenie któregoś z plików lub bardziej prawdopodobne, że instalator znalazł w pliku mod_VirtueMart.xml niedozwolony znak. Dzieje się tak w przypadku, gdy Joomla! jest kodowany w UTF-8.

Spróbuj otworzyć ten plik w przeglądarce Internet Explorer. Jeśli zostanie odczytany w całości, instalator powinien go przeczytać. Prawdopodobnie wskazałeś podczas instalacji niewłaściwy plik, albo usiłowałeś instalować komponent zamiast modułu. Spróbuj ponownej instalacji.

Gdy i tym razem błąd się powtórzy, wyedytuj plik mod_VirtueMart.xml w edytorze typu Pajączek czy Eclipse lub KED i określ jego kodowanie w pierwszej linii. Powinna ona wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Po zapisaniu podejmij ponownie próbę instalacji.

Gdy i tym razem wynik nie będzie pomyślny, pozostaje jedynie ponownie pobrać pakiet instalacyjny z witryny projektu.

2.5 Instalacja dodatków

Pożyteczne dodatki

W pakiecie instalacyjnym, oprócz komponentu i modułu znajdziesz także dwa wzbogacające funkcjonalność sklepu dodatki (różnie zwane: boty, mamboty, wtyczki). Nie są one do działania Virtuemart konieczne, ale warto je zainstalować:

 • vmxsearch.plugin - „VM - Wyszukiwarka” [„Searchbox Module”]: integruje wyszukiwarkę VM z systemową wyszukiwarką Joomla!,
 • vmproductsnapshots - „VM - Produkt w artykule” [„Searchbox Module”]: umożliwia wyświetlanie w artykułach produktu, miniatury, ceny i odnośnika Do koszyka.

Instalacja dodatków

Aby zainstalować dodatek:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Dodatki w Joomla 1.0 i w Mambo)
 2. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu → Plik pakietu [Upload Package File → Package File].
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 4. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego: vmxsearch.plugin_x.x.zip i kliknij przycisk Otwórz [Open].
 5. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 6. Kliknij przycisk Dalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych botów.

Powtarzając te kroki, zainstaluj dodatek vmproductsnapshots.

Jeśli instalacja dodatku się nie powiedzie, możesz otrzymasz komunikat Nie znaleziono pliku instalacyjnego [Installation file not found]. Zajrzyj do artykułu "Instalacja - częste pytania", by dowiedzieć się, jak postąpić w takim przypadku.

Publikacja dodatku (uaktywnienie)

Jeśli instalacja dodatku przebiegła pomyślnie, opublikuj go.

Aby zainstalowane dodatki spełniały swoje zadania, trzeba je opublikować - uaktywnić. W tym celu:

 1. Przejdź w menu zaplecza do opcji Rozszerzenia → Dodatki (Dodatki → Dodatki witryny w Joomla 1.0 i w Mambo [Mambots → Site Mambots]).
 2. Odszukaj na liście zainstalowane dodatki, np. VirtueMart.searchbot. Kliknij nazwę dodatku. Ukaże się edytor właściwości, umożliwiający wprowadzenie zmian w szczegółach dodatku i jego parametrach.
 3. Wprowadź potrzebne zmiany (np. polskie nazwy).
 4. Zaznacz pole opcji Tak w pozycji Publikacja, jeśli nie jest zaznaczone.

Publikacja dodatku prościej

Zamiast edytować właściwości dodatku, możesz kliknąć w wykazie botów ikonę Nieopublikowany (czerwony x) w kolumnie Publikacja. Kliknięcie spowoduje uaktywnienie dodatku, sygnalizowane zieloną ikoną.

Nazwy dodatków są wyświetlane jedynie na liście zaplecza, a standardowe ustawienie dodatku wyszukiwarki nie wymaga zmian. Nie ma więc potrzeby edytowania właściwości dodatków.

Aby dowiedzieć się więcej o dodatkach i ich funkcjach, możesz sprawdzić, czy nie zamieszczono interesującej Cię dokumentacji w witrynie producenta.

2.6 Instalacja języka

Virtuemart jest zlokalizowany - można w nim stosować różne języki. Podstawowy pakiet instalacyjny zapewnia jedynie język oryginału - angielski. Aby umożliwić wybór języka w Virtuemart, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz i zainstaluj odpowiedni pakiet językowy dla Joomla!/Mambo.
  Aby używać w Virtuemart innych języków niż oryginalny, musisz najpierw znaleźć odpowiedni plik dla Joomla!/Mambo. Pliki językowe dla Joomla! można pobrać z Centralnego Katalogu Rozszerzeń.
 2. Pobierz i zainstaluj odpowiedni pakiet językowy dla Virtuemart
  Pliki językowe VirtueMart są dostępne jako odrębne pakiety. Potrzebnych pakietów poszukaj w Katalogu pakietów Virtuemart. Zwróć uwagę, że pakiety dla VM 1.0 i VM 1.1 mają różną strukturę, nie są kompatybilne, nie można ich stosować wymiennie.
  Pobany pakiet językowy rozpakuj na dysku komputera lokalnego, a następnie pześlij za pomcą FTP lub SCP na serwer do katalogu:
  /administrator/components/com_virtuemart/languages
  Nie zmieniaj struktury katalogów!
  Jeśli nie masz dostępu do FTM lub SCP albo nie masz odpowiednich uprawnień, spróbuj wczytać pakiet za pomocą komponentu eXtplorer, a następnie rozpakuj go bezpośrednio na serwerze.

Przełączanie języka

W Joomla! 1.0 lub Mambo: przejdź na stronę Konfiguracja globbalna [Global Configuration Screen], wybierz kartę Lokalizacja [Locale] i zmień język na wybrany. W polskiej wersji językowej Joomla! można również zmienić język zaplecza.

W Joomla! 1.5: przejdź na stronę Rozszerzenia → Języki [Extensions → Languages], zaznacz pole wyboru przy nazwie języka, który chcesz ustalić jako domyślny, a następnie kliknij w przyborniku przycisk Domyślny [Default].

Ikona informacja.png
 Informacja

 Pliki językowe dla Joomla!/Mambo i VirtueMart powinny mieć taką samą nazwę albo - w przypadku Joomla 1.5 - wartość znacznika "backwardLang" w pliku XML instalatora języka.

Witryna wielojęzyczna

Aby możliwość wyboru języka użytkownikom witryny, trzeba zainstalować rozszerzenie obsługujące witrynę wielojęzyczną. Więcej na stronach: