--=REKLAMA=--

VirtueMart/Instalacja automatyczna

Z Joomla!WikiPL

< Instalacja i aktualizacja

Aby zainstalować VirtueMart w Joomla! lub w Mambo, potrzebny jest pakiet nazwany Complete Package for… dla posiadanej wersji CMS, a więc np. dla Joomla 1.5 lub 1.0.x albo dla Mambo. W pakietach tych spakowano archiwa instalacyjne komponentu oraz pakiety instalacyjne różnych modułów i dodatków.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Pakiet Complete Package for… jest zestawem paczek instalacyjnych. Nie można go użyć do instalacji w postaci spakowanej.


Rozpakowanie pakietu

Przed przystąpieniem do instalacji rozpakuj na dysku lokalnym pakiet dystrybucyjny dowolnym archiwizerem. Pakiet zawiera co najmniej:

 • w głównym katalogu
  • 1 spakowany w formacie ZIP pakiet instalacyjny komponentu - com_virtuemart_x.x.tar.gz
  • plik PDF z instrukcją instalacji - VirtueMart_1.1_Installation.pdf
   15 vm install package1.png
 • w katalogu modules
  • 1 spakowany w formacie ZIP pakiet instalacyjny głównego modułu mod_virtuemart_x.x.zip
  • ok. 10 spakowanych w formacie ZIP pakietów instalacyjnych dodatkowych modułów,
   15 vm install package2.png
 • w katalogu plugins
  • 2 spakowane w formacie ZIP pakiety instalacyjne dodatków.
   15 vm install package3.png
Ikona informacja.png
 Informacja

 Do automatycznej instalacji używamy spakowanych pakietów, a więc w tej postaci, w jakiej znajdują się w archiwum. Innymi słowy - nie rozpakowujemy paczek umieszczonych w katalogu głównym oraz w katalogach modules i plugins.


Spośród modułów niezbędne jest zainstalowanie tylko pierwszego - mod_virtuemart. Zainstaluj również oba boty - integrujący z wyszukiwarką Joomla! virtuemart.searchbot oraz mosproductsnap, który umożliwia umieszczanie skrótowej oferty sklepu w artykułach.

Instalacja komponentu

Automatyczna instalacja komponentu

Podobnie jak w przypadku każdego innego komponentu, możesz zainstalować VirtueMart ze spakowanego archiwum umieszczonego na swoim komputerze lokalnym, jak i z rozpakowanego, przesłanego na serwer.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Upewnij się, że używane podczas instalacji katalogi są zapisywalne (administrator/components, /components, /modules, /plugins lub /mambots, /tmp, /media. W Joomla 1.5 informacje o prawach dostępu do katalogów znajdziesz na stronie Pomoc → Informacje o systemie → Prawa do katalogów. Jeśli standardowe ustawienie praw na 755 powoduje problem, na czas instalacji można dokonać zmiany na 777, np. posługując się komponentem eXtplorer. Po instalacji należy przywrócić ustawienie 755!


Z pakietu instalacyjnego

Aby zainstalować komponent VirtueMart zaloguj się do panelu administracyjnego i wykonaj kolejne kroki.

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Komponenty w Joomla 1.0 i w Mambo)
 2. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu → Plik pakietu [Upload Package File → Package File].
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 4. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego: com_virtuemart_x.x.zip i kliknij przycisk Otwórz [Open].
 5. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install].
 6. Poczekaj, aż pojawi się komunikat: Instalacja - Krok 1: przebiegła pomyślnie [Installation Step 1 was successful].
 7. Kliknij odnośnik Go directly to the Shop [Przejdź bezpośrednio do sklepu] albo Install SAMPLE DATA [Zainstaluj przykładowe dane].

Rozmiar spakowanego archiwum komponentu wynosi powyżej 1 MB. Zatem wczytywanie komponentu trwa dłuższą chwilę. Jeśli trwa zbyt długo, możesz spróbować instalacji z katalogu lub czeka Cię instalacja ręczna.

Porada Porada
Jeśli instalujesz Virtuemart po raz pierwszy, rozważ zainstalowanie przykładowych danych. Ułatwią i przyspieszą poznawanie komponentu, a gdy nie będą już potrzebne, można je łatwo usunąć.
Instalacja z katalogu

Alternatywnie możesz zainstalować VirtueMart automatycznie z katalogu na serwerze. W tym celu:

 1. Rozpakuj w odrębnym pustym katalogu plik com_virtuemart_x.x.zip.
 2. Prześlij za pomocą FTP wszystkie pliki na serwer np. do katalogu /media/instaluj.
 3. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Komponenty w Joomla 1.0 i w Mambo)
 4. Przejdź do opcji Instaluj z katalogu → Katalog instalacyjny [Install from Directory ⇒ Install directory].
 5. Wpisz w pole tekstowe ścieżkę dostępu do pliku instalacyjnego .xml w katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe instalowanego komponentu, np. /twoje_Joomla!/media/.
 6. Kliknij przycisk Instaluj [Install].
 7. Kliknij odnośnik Go directly to the Shop [Przejdź bezpośrednio do sklepu] albo Install SAMPLE DATA [Zainstaluj przykładowe dane].

Jeśli proces instalacji się powiedzie, otrzymasz stosowny komunikat z odsyłaczem, by przejść do zarządzania komponentem albo zainstalować przykładowe dane. Jeśli się nie powiedzie, czeka Cię instalacja ręczna.

Ikona informacja.png
 Informacja

Instalowanie przykładowych danych może chwilę potrwać, okaż więc nieco cierpliwości, zwłaszcza, gdy instalujesz Virtuemart w Mambo.


Instalacja modułu

Do działania Virtuemart niezbędna jest instalacja komponentu oraz jednego - podstawowego modułu mod_virtuemart.

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Moduły w Joomla 1.0 i w Mambo)
 2. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu → Plik pakietu [Upload Package File → Package File].
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 4. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego: mod_virtuemart_x.x.zip i kliknij przycisk Otwórz [Open].
 5. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install].
 6. Pomyślny przebieg instalacji zostanie potwierdzony stosownym komunikatem.

Powtarzając te kroki, możesz zainstalować kolejne moduły - dodatkowe i niekonieczne do działania Virtuemart.

Dodatkowe moduły

 • mod_product_categories - „VM - Kategorie produktów” [„Product Categories Module”]: wyświetla listę kategorii produktów.
 • mod_productscroller - „VM - Przewijany pokaz produktów” [„Product Scroller Module”]: wyświetla przewijany pokaz produktów, korzysta ze znacznika marquee.
 • mod_virtuemart_allinone - „VM - Wszystko w jednym” [„All-in-one module”]: Can display the latest, featured, top-ten or random products in one module using tabs.
 • mod_virtuemart_cart - „VM - Koszyk” [„Shopping Cart”]: wyświetla skrót do koszyka z zakupami.
 • mod_virtuemart_currencies - „VM - Waluty” [„Currency Selector”]: wyświetla rozwijaną listę akceptowanych walut i przelicza ceny według aktualnego kursu walut..
 • mod_virtuemart_featuredprod - „VM - Promocje” [„Featured Products Module”]: wyświetla produkty w promocji.
 • mod_virtuemart_latestprod - „VM - Najnowsze produkty” [„Latest Products Module”]: wyświetla najnowsze produkty.
 • mod_virtuemart_login - „VM - Logowanie” [„Login Module”]: wyświetla alternatywny do standardowego moduł Logowanie dla użytkowników Virtuemart.
 • mod_virtuemart_manufacturers - „VM - Producenci” [„Manufacturer Module”]: wyświetla listę producentów, dzięki której można przeglądać produkty wybranego producenta.
 • mod_virtuemart_randomprod - „VM - Produkty losowo” [„Random Products Module”]: wyświetla losowo wybrane produkty spośród wszystkich lub ze wskazanej kategorii.
 • mod_virtuemart_search - „VM - Wyszukiwarka” [„Searchbox Module”]: wyświetla wyszukiwarkę produktów.
 • mod_virtuemart_topten - „VM - Przeboje” [„Top Ten Products Module”]: wyświetla najlepiej sprzedające się produkty
Ikona informacja.png
 Informacja

 Nowo zainstalowany moduł trzeba skonfigurować - opublikować (włączyć), przypisać do stron oraz ustalić parametry prezentacji.

Instalacja dodatków

W pakiecie instalacyjnym - poza wymienionymi rozszerzeniami - znajdują się jeszcze dwa dodatki (różnie zwane: boty, mamboty, wtyczki). Nie są one do działania Virtuemart konieczne, ale warto je zainstalować. Wzbogacają Virtuemart:

 • vmxsearch.plugin - „VM - Wyszukiwarka” [„Searchbox Module”]: integruje wyszukiwarkę VM z systemową wyszukiwarką Joomla!
 • vmproductsnapshots - „VM - Produkt w artykule” [„Searchbox Module”]: umożliwia wyświetlanie w artykułach produktu, miniatury, ceny i odnośnika Do koszyka.

Aby zainstalować dodatki:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Rozszerzenia → Instalatory (lub Instalatory → Dodatki w Joomla 1.0 i w Mambo)
 2. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu → Plik pakietu [Upload Package File → Package File].
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 4. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego: vmxsearch.plugin_x.x.zip i kliknij przycisk Otwórz [Open].
 5. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install].
 6. Pomyślny przebieg instalacji zostanie potwierdzony stosownym komunikatem.

Powtarzając te kroki, zainstaluj dodatek vmproductsnapshots.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],