--=REKLAMA=--

VirtueMart/Grupy klientów

Z Joomla!WikiPL

< Użytkownicy


15 vm user group list.png

Formularz "Grupa użytkowników" zawiera dwa pola.

 • Nazwa grupy: nazwa identyfikująca grupę, wymagana
 • Opis grupy: charakterystyka grupy, opcjonalna

Utworzenie grupy klientów

15 vm user group edit.png

15 vm shopper group list.png

15 vm shopper group edit.png


Aby utworzyć nową grupę klientów:

Sposób pierwszy

 • Wybierz w menu administracyjnym VirtueMart opcję Klienci ⇒ Dodaj grupę. Zostanie wyświetlony formularz opisu grupy.
 • Wypełnij formularz wymaganymi informacjami
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi.

Sposób drugi

 • Wybierz w menu administracyjnym VirtueMart opcję Klienci ⇒ Grupy klientów. Zostanie wyświetlony wykaz grup klientów.
 • Kliknij przycisk Nowy [New] w pasku narzędzi menu administratora. Zostanie wyświetlony formularz dodawania opisu grupy.
 • Wypełnij formularz wymaganymi informacjami
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi.

Zmiany właściwości grupy klientów

Aby zmodyfikować właściwości grupy klientów:

 • Wybierz w menu administracyjnym VirtueMart opcję Klienci ⇒ Grupy klientów. Zostanie wyświetlony wykaz grup.
 • Kliknij nazwę grupy, której opis chcesz zmodyfikować.
 • Dokonaj w formularzu zmian.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi administratora.

Usunięcie grupy klientów

Przed usunięciem grupy klientów należy usunąć lub przenieść do innej grupy wszystkich użytkowników związanych z grupą, którą chcesz usunąć. VirtueMart nie pozwoli na usunięcie grupy klientów, do której przypisany jest chociaż jeden użytkownik. Tak więc:

Aby usunąć grupę klientów:

 • Wybierz z menu administratora VirtueMart opcję Admin ⇒ Użytkownicy. Ukaże się wykaz zarejestrowanych użytkowników witryny, w tym klientów sklepu.
 • Sprawdź w kolumnie Grupa klientów, czy istnieją klienci przypisani do grupy, którą chcesz usunąć. Jeśli tak, kliknij nazwę takiego klienta i dokonaj zmiany przynależności do innej grupy. Powtarzaj tę operację, aż przeniesiesz do innych grup wszystkich klientów z grupy, która chcesz usunąć.
 • Następnie kliknij odnośnik Klienci ⇒ Grupy klientów. Ukaże się wykaz grup.
 • Kliknij ikonę kosza w kolumnie Usuń [Remove] i potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Możesz również kliknąć na nazwę grupy, którą chcesz usunąć. Zostanie wyświetlony formularz opisu grupy. Kliknij wówczas przycisk Usuń w pasku narzędzi menu administratora, a następnie potwierdź decyzję w oknie dialogowym.


Rejestr klientów

Dane klientów

Dodanie użytkownika

15 vm user form1.png

15 vm user form2.png

Aby dodać nowego klienta:

 • Wybierz w menu administracyjnym VirtueMart opcję Admin ⇒ Użytkownicy. Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
 • Kliknij przycisk Nowy w pasku narzędzi menu administracyjnego. Zostanie wyświetlony formularz danych użytkownika.
 • Wypełnij formularz danymi
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w paslu narzędzi menu administratora.

Zmiana danych klienta

Aby zmienić dane klienta:

 • Wybierz w menu administracyjnym VirtueMart opcję Admin ⇒ Użytkownicy. Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
 • Kliknij na nazwisko użytkownika, którego dane chcesz zmienić. Zostanie wyświetlony formularz danych użytkownika.
 • Wprowadź w formularzu potrzebne zmiany
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi menu administratora.

Usunięcie klienta

Pierwszy sposób

Aby usunąć klienta:

 • Wybierz w menu administracyjnym VirtueMart opcję Admin ⇒ Użytkownicy. Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
 • Zaznacz pole wyboru przy nazwisku użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 • Potwierdź decyzję w oknie dialogowym.
Drugi sposób

Aby usunąć klienta:

 • Wybierz w menu administracyjnymVirtueMart opcję Admin ⇒ Użytkownicy. Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
 • Kliknij na nazwisko użytkownika, którego chcesz usunąć z listy. Zostanie wyświetlony formularz danych użytkownika.
 • Kliknij przycisk Usuń w pasku narzędzi administratora witryny
 • Potwierdź swą decyzję w oknie dialogowym.

Klienta możesz również usunąć w menu głównym administratora Joomla!.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],