--=REKLAMA=--

VirtueMart/Funkcje

Z Joomla!WikiPL

< Moduły

Każdy rdzenny moduł Virtuemart posiada zaprogramowany zestaw funkcji - operacji, które mogą być wykonywane przez uprawnionych użytkowników. Przykładowo moduł product korzysta z funkcji productAdd. Dokładnie rzecz biorąc, jest to funkcja add zdefiniowanej w klasie ps_product.

Zestawienie funkcji dostępnych w konkretnym module mogą przeglądać tylko administratozy. Aby zobaczyć zestawienie funkcji:

 • wybierz z menu komponentu pozycję Lista modułów, a następnie odnośnik Lista funkcji w kolumnie funkcje
  15 vm function sel.png
  albo
 • wybierz z menu komponentu pozycję Lista modułów → [dowolny moduł], a następnie z menu komponentu odnośnik Lista funkcji.

Lista funkcji

Lista funkcji


Znaczenie informacji w tabeli z listą modułów jest następujące:

 • Nazwa funkcji: angielska nazwa modułu
 • Nazwa klasy: nazwa klasy, w której znajduje się definicja funkcji
 • Metoda klasy: nazwa funkcji (metody) zastosowana w klasie
 • Grupy użytkowników: zaznaczone pole wyboru oznacza przypisane prawo dostępu, niezaznaczone - brak praw dostępu:
  • admin: administratorzy Joomla!/Mambo - jedyna grupa posiadająca pełnię praw
  • storeadmin: użytkownicy z prawami administratora sklepu
  • shopper: użytkownicy z prawami kupujących
  • demo: użytkownicy wersji demonstracyjnej
  • none: użytkownicy bez praw specjalnych
 • Zapisz uprawnienia: umożliwia zapisanie praw dostępu
 • Usuń: umożliwia usunięcie funkcji.


Dodanie nowej funkcji

Edtor opisu funkcji

Aby dodać nową funkcję, kliknij przycisk Dodaj [New] w pasku narzędzi w prawym górnym rogu, a następnie wypełnij pola formularza. Po wypełnieniu formularza nie zapomnij zachować dodanej funkcji.

Aby zmodyfikować istniejącą funkcję, kliknij jej nazwę, a następnie dokonaj potrzebnych zmian i zapisz je.

Aby usunąć funkcje, zaznacz pole wyboru przy jej nazwie, a następnie kliknij przycisk Usuń [Delete] w pasku narzędzi albo po prostu kliknij przycisk kosza w wierszu funkcji.

Możesz równocześnie usunąć więcej funkcji. Wystarczy, ze zaznaczysz pola wyborów przy ich nazwach.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],