--=REKLAMA=--

VirtueMart/Ceny produktów

Z Joomla!WikiPL

< Opis produktu


Dodawanie i modyfikowanie cen

Standardowa cena produktu może być umieszczana i modyfikowana w edytorze produktu.

15 vm product prices 0.png

Istnieje również skrócona droga - ceny można dodawać i zmieniać na stronie Lista produktów. Wystarczy kliknąć na jednej z cen na żółtym tle.

15 vm product currency edit1.png

Zostanie otwarty edytor, w którym można wybrać walutę i grupę klientów, dla której produkt będzie oferowany po określonej tutaj cenie.

15 vm product currency edit2.png

W każdym momencie możesz zmienić grupę klientów, wybierając ją z rozwijanej listy.

Jeżeli pole ceny nie będzie wypełnione, oznacza to, że dla danej grupy nie ma specjalnej oferty cenowej.

Zanim przełączysz się, by określać cenę dla innej grupy klientów, musisz zapisać zmiany dla aktualnej grupy, aby ich nie utracić.

Kliknij przycisk Zapisz - cena dla grupy zostanie zachowana.

15 vm product prices 02.png

Aby dodać ceny zależne od ilości zamawianych produktów, musisz przejść do opcji Cennik, dostępnej w pasku narzędziowym Listy produktów.

15 vm product prices 1.png

Masz również dostęp do wykazu cen dla produktu w edytorze produktu. Kliknij przycisk Cennik, jak na poniższych ilustracjach.

15 vm product prices 2.png

Na liście cen dla tego produktu znajdziesz wykaz wszystkich ustalonych cen - standardowej dla klientów, dla grup i ceny zależnej od ilości.

Dysponujesz również pełnym przeglądem cen. W tym wykazie możesz modyfikować istniejące ceny, klikając nazwę grupy lub dodawać nowe ceny, klikając przycisk Dodaj w pasku narzędzi.

15 vm product prices 3.png

W edytorze ceny możesz wybrać cenę, grupę klientów i cenę zależną od ilości. Jeśli pozostawisz niewypełnione póle uzależniające cenę od ilości, cena będzie wyliczana na podstawie ceny jednostkowej.

15 vm product prices 4.png

Nie zapomnij zachować zmian - kliknij przycisk Zapisz

Usuwanie cen

Ceny mogą być usuwane tylko na Liście cen produktu. Dostęp do tego wykazu uzyskasz w sekcji Dodaj lub zmień cenę.

W tym wykazie możesz kliknąć ikonę kosza na końcu wiersza zawierającego cenę pozycji. Możesz również usunąć równocześnie wiele cen. Zaznacz pola wyboru przy cenach, któe chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w pasku narzędzi w prawym górnym rogu.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],