--=REKLAMA=--

VirtueMart/Bony

Z Joomla!WikiPL

< Płatności

4.13. Zarządzanie kuponami

Virtuemart umożliwia obsługę jednorazowych i stałych kuponów premiowych. Lista kuponów znajduje się na stronie Rabaty → Kupony [Coupons → Coupon List].

Plik:Rys. 4.81. VirtueMart Administration: Coupon List

Na tej stronie można dodawać, modyfikować i usuwać istniejące kupony.

Aby dodać nowy kupon, kliknij w przyborniku przycisk Nowy. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony edytor własności kuponu.

Plik:4.82. VirtueMart Administration: Coupon Form

Skorzystanie z nowego kuponu przez klienta lub klientów wymaga określenia następujących własności:

  • Kod kuponu [Coupon Code]: niepowtarzalny identyfikator kuponu złożony z liter i cyfr, może być wygenerowany przez jakiś program szyfrujący.
  • Procent lub kwota [Percent or Total]: sposób obliczenia zniżki - procent od wartości produktu lub konkretna kwota.
  • Rodzaj [Coupon Type]: typ kuponu - jednorazowy bon upominkowy lub stała karta rabatowa.
  • Wartość [Value]: wysokość zniżki - wpisz kwotę lub procent wartości produktu. Część dziesiętną oddziel kropką.

Nie zapomnij zapisać nowych ustawień.!Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],