--=REKLAMA=--

VirtueMart/Atrybuty produktów

Z Joomla!WikiPL

4.6.4. Warianty i atrybuty produktów

Atrybuty to różne cechy produktu, takie jak kolor, rozmiar albo typ (rodzaj). Produkty tego samego gatunku mogą występować w różnych decydujących o cenie odmianach (modelach, wariantach). Warianty (odmiany) produktu mogą różnić się od innych pewnymi cechami (rozmiar, kolorystyka), dodatkowym wyposażeniem czy też jakością tego dodatkowego wyposażenia. Wszystkie te właściwości nazywamy w VirtueMart atrybutami.

Virtuemart zna dwa rodzaje atrybutów , jeden umożliwiajacy inwentaryzację wariantów (odmian), magazynowanych jako odrębne produkty (zwane pozycjami) - oraz drugi, który określa wszystkie atrybuty i ich wartości bezpośrednio w produkcie.

Zanim będziesz mógł dodać do swojego katalogu wariant jakiegokolwiek produktu (model, odmianę), musisz najpierw zdefiniować atrybuty, w które będzie można nowy wariant wyposażyć, którymi będzie go można scharakteryzować.

4.6.4.1. Atrybuty z inwentaryzacją odmian (Produktem rodzimym i potomnymi)

Wracając do oferty wariantów produktu: jeśli chcesz proponować swoim klientom ustaloną listę odmian (wariantów) do wyboru, a raczej umozliwić im wybór między wariantami z "mieszanką" właściwości, musisz utworzyć jakieś pozycje.

Uwaga: Są to inne pozycje niż pozycje treści w Joomla! czy w Mambo (czyli inne niż artykuły). Pozycje (odmiany, warianty) w Virtuemart sa predefiniowanymi wariantami głównego produktu. Aby stwozyć pozycję, musi istnieć wcześniej produkt główny i prynajmniej jeden atrybut. Od momentu, gdy tylko utworzysz nową cechę, w przyborniku pojawia się nowy dodatkowy przycisk - Dodaj wariant [New item], udotępniający powiązane z nim opcje.

15 vm icon new item.png


Gdy dodasz atrybuty do produktu, produkt staje się "rodzicem" grupy - asortymentu. Do tej grupy możesz dodawać odmiany - pozycje różniące się wartościami poszczególnych atrybutów.

4.6.4.1.1. Dodawanie atrybutów produktu

Aby dodać nowy atrybut produktu:

 • Wybierz z menu administratora VirtueMart opcję Produkty → Lista produktów [Products → List Products].
 • Zaznacz produkt, dla którego chcesz zdefiniować nowy atrybut.
 • Kliknij przycisk Dodaj atrybut w pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno edytora atrybutu.
  Dodawanie atrybutu produktu
 • Wypełnij formularz. Znaczenie pól formularza zostało opisane powyżej.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno z wykazem atrybutów.


Jeśli potrzebujesz zdefiniować więcej atrybutów, kliknij przycisk Nowy, wypełnij pola formularza i zapisz wprowadzone informacje

Kiedy wszystkie atrybuty zostaną zdefiniowane, możesz przystąpić do dodawania wariantów produktu (odmian, = produkty potomne!).

Gdy dodasz pozycje do tego produktu, musisz zdefiniować wartości nowych atrybutów dla wszystkich pozycji. Na stronie Lista produktów [Product List] kliknij odnośnik Informacje o produkcie [Item Information] poniżej nazwy produktu-rodzica, aby otworzyć listę pozycji. Następnie kliknij nazwę pozycji, aby wyświetlić formularz opisu tej pozycji. Wypełnij nowe pola w formularzu i naciśnij przycisk Zapisz [Save], aby zachować definicję atrybutu nowej pozycji.

Edytor atrybutu zawiera dwa pola:

 • Nazwa [Name]: Nazwa identyfikująca atrybut. Jego wypełnienie jest konieczne.
 • Kolejność [Number in List]: Numer pozycji na liście atrybutów. Podanie go jest również konieczne.

4.6.4.1.2. Dodawanie pozycji (odmian)

Aby utworzyć nową odmianę (pozycję), musi istnieć wcześniej produkt źródłowy (rodzica). Uzupełniając formularz, pamiętaj, że informacje o produkcie, wymiary produktu oraz zdjęcia produktu umieszczone tutaj będą początkowo wyświetlane dla wszystkich pozycji.

Plik:15 vm add item.png

Aby dodać nowy wariant:

 • Kliknij przycisk Nowy wariant [Add Items] w przyborniku, aby wywołać formularz dodawania nowej pozycji
 • Formularz zawiera takie same pola, jak edytor produktu, z tą różnicą, że pole sprzedawca oraz pole Kategoria pozostały do wypełnienia przez Ciebie oraz dostępne są teraz zdefiniowane wcześniej atrybuty pozycji. Uzupełnij formularz.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi, aby zachować dodaną pozycję.

4.6.4.1.3. Modyfikacja pozycji

Aby zmodyfikować istniejącą pozycję:

 • Na stronie Lista produktów naciśnij odnośnik Warianty [Item information]] umieszczony za nazwą Produktu, aby przejść na stronę listy wszystkich odmian produktu (produktów potomnych, wariantów)
 • Kliknij nazwę pozycji, w której chcesz dokonać zmian, aby wyświetlić formularz z danymi pozycji.
 • Dokonaj zamierzonych zmian
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi, aby zachować zmiany.
 • Kliknij odnośnik Powrót do macierzystego produktu [Return to Parent Product], aby powrócić do listy produktów.

Plik:VirtueMart Administration: Edit Items

Aby dodać następny wariant, skorzystaj z przycisku Dodaj następny wariant.

4.6.4.1.4. Usuwanie pozycji

Aby usunąć wariant produktu:

 • Na stronie Lista produktów naciśnij odnośnik Warianty [Item information]] umieszczony za nazwą Produktu, aby przejść na stronę listy wszystkich odmian produktu (produktów potomnych, wariantów)
 • zaznacz pole wyboru przy nazwie odmiany (pozycji), którą chcesz usunąć.
 • Kliknij ikonę Usuń (kosz) umieszczoną w ostatniej kolumnie wiersza, w którym są informacje o pozycji, albo ikonę Usuń w przyborniku.

Jeśli chcesz usunąć równocześnie więcej pozycji, zaznacz pola wyboru przy przeznaczonych do usunięcia i naciśnij przycisk Usuń w przyborniku.

Jeśłi chcesz usunać także produkt główny, usuń najpierw wszystkie pozycje (odmiany), a dpiero potem pozycję nadrzędną.

4.6.4.1.5. Modyfikacja atrybutów produktu

Aby zmodyfikować istniejący atrybut:

 • Wybierz w menu administratora opcję Produkty → Lista produktów [Products → List Products].
 • Wybierz produkt, którego atrybut chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony edytor produktu.
 • Kliknij w menu łącze Produkty → Wybrany produkt → Atrybuty [Products → Current Product → List Attributes]. Zostanie wyświetlone okno z wykazem atrybutów.
 • Kliknij nazwę atrybutu, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlone okno edytora atrybutu.
 • Dokonaj zmian w formularzu
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi administratora.

4.6.4.1.6. Usuwanie atrybutów produktu

Aby usunąć istniejący atrybut:

 • Wybierz w menu administratora opcję Produkty → Lista produktów [Products → List Products].
 • Wybierz produkt, którego atrybut chcesz usunąć. Zostanie wyświetlony formularz opisu produktu.
 • Kliknij w menu łącze Produkty → Wybrany produkt → Atrybuty [Products → Current Product → List Attributes]. Zostanie wyświetlony wykaz atrybutów.
 • Kliknij ikonę Usuń (symbol kosza) obok nazwy atrybutu, który chcesz usunąć.
 • Potwierdź decyzję w okienku z zapytaniem.


4.6.4.2. Proste atrybuty (bez inwentaryzacji

Zamiast zarządzania produktami potomnymi dla każdej cechy wariantu, możesz dodać atrybuty i wszystkie ich możliwe wartości bezpośrednio do produktów w formularzu rejestrujacym produkt.

4.6.4.2.1. Atybuty rozszerzone

Zwykłe atrybuty nazwane są rozszerzonymi atrybutami w formularzu inwentaryzacyjnym produktu na karcie Stan produktu. Możesz tutaj zdefiniować wiele atrybutów i ich wartości. Jakie tylko chcesz. Dodatkowo możesz zdefiniować modyfikatory ceny, zależne od wartości atrybutu. Wartości atrybutu będą prezentowane w formie rozwijanej listy na karcie produktu do wyboru przez klienta (obowiązkowego).


Ikona wazne.png
 Ważne!

Jeśłi zdefiniujesz atrybuty, kleint będzie zobowiązany określić wybraną wartość każdego atrybutu. Inaczej nie będzie mógł włożyc towaru do koszyka.4.6.4.2.2. Własne atrybuty

Własne atrybuty mają tką samą skłądnię, jak atrybuty rozszerzone.

One pozwalają klientom wyszczególnienie ich własnych warości atrybutów (np. Twoje imię albo Twoje pozdrowienie)

Ikona wazne.png
 Ważne!

Jeśli zdefiniujesz atrybuty, klient musi okreśłić wartości dla każdego atrybutu. W prezeciwnym przypadku nie będzie mógł dodać produktu do koszyka.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],