--=REKLAMA=--

Validate-email

Z Joomla!WikiPL

Opisywany element Selektor ID Selektor klasy Przyrostek
input validate-email
Szablony dla: Joomla 1.5
Zastosowany w: components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
Stylizuje: pola tekstowe
.validate-email {}

Przeznaczenie

Formatuje

Wykorzystany

W pliku components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php

Kod PHP

<form action="<?php echo JRoute::_( 'index.php' );?>" method="post" name="emailForm" id="emailForm" class="form-validate">
  <div class="contact_email<?php echo $this->params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>">
   <label for="contact_name">
     &nbsp;<?php echo JText::_( 'Enter your name' );?>:
   </label>
   <br />
   <input type="text" name="name" id="contact_name" size="30" class="inputbox" value="" />
   <br />
   <label id="contact_emailmsg" for="contact_email">
     &nbsp;<?php echo JText::_( 'Email address' );?>:
   </label>
   <br />
   <input type="text" id="contact_email" name="email" size="30" value="" class="inputbox required validate-email" maxlength="100" />
   <br />
   <label for="contact_subject">
     &nbsp;<?php echo JText::_( 'Message subject' );?>:
   </label>
   <br />
   <input type="text" name="subject" id="contact_subject" size="30" class="inputbox" value="" />
   <br /><br />
   <label id="contact_textmsg" for="contact_text">
     &nbsp;<?php echo JText::_( 'Enter your message' );?>:
   </label>
   <br />
   <textarea cols="50" rows="10" name="text" id="contact_text" class="inputbox required"></textarea>
   <?php if ($this->contact->params->get( 'show_email_copy' )) : ?>
   <br />
   <input type="checkbox" name="email_copy" id="contact_email_copy" value="1" />
   <label for="contact_email_copy">
     <?php echo JText::_( 'EMAIL_A_COPY' ); ?>
   </label>
   <?php endif; ?>
   <br />
   <br />
   <button class="button validate" type="submit"><?php echo JText::_('Send'); ?></button>
  </div>
 
  <input type="hidden" name="option" value="com_contact" />
  <input type="hidden" name="view" value="contact" />
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $this->contact->id; ?>" />
  <input type="hidden" name="task" value="submit" />
  <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?>
</form>

Kod HTML


Przykładowy kod CSS


Wynik

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],