--=REKLAMA=--

Usuwanie z artykułów nazw autorów lub daty utworzenia/aktualizacji ze wszystkich artykułów

Z Joomla!WikiPL

Usuwanie z artykułów nazw autorów lub daty utworzenia/aktualizacji, ze wszystkich artykułów

Ustawienia dla wszystkich artykułów są określane jako Globalne i miejsce dla tych ustawień zostało zmienione w Joomla! 1.5 względem Joomla!1.0. Ustawienia są obecnie zawarte w Menadżerze artykułów. Do ustawień tych dostaniemy się następująco: W panelu administracyjnym, z menu głównego wybierz Artykuły -> Artykuły-wszystkie, następnie z przybornika wybierz ikonę Preferencje. Otworzy się okno modalne Artykuły - konfiguracja

Aby usunąć nazwę autora, datę i czas utworzenia, datę i czas modyfikacji ze wszystkich artykułów:

  • Znajdź Nazwa autora, Data i czas utworzenia, Data i czas zmiany i ustaw odpowiednio parametr Pokaż/Ukryj
Ukryj: Powoduje ukrycie informacji.
Pokaż: Wyświetla informacje.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Te ustawienia mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest zaznaczona opcja Globalnie w parametrach artykułów lub parametrach menu.

Zobacz też

Dziękujemy za wkład

» danielg28,