--=REKLAMA=--

Usuwanie z artykułów nazw autorów lub daty utworzenia/aktualizacj

Z Joomla!WikiPL

Usuwanie z artykułów nazw autorów lub daty utworzenia/aktualizacji


Aby usunąć z artykułu nazwę autora, datę i czas utworzenia lub datę i czas modyfikacji:

 1. Otwórz artykuł do edycji:
  • Gdy tworzysz nowy artykuł - Kliknij Artykuły -> Artykuły-wszystkie następnie przycisk Utwórz w Panelu sterowania.
  • Gdy edytujesz istniejący - Kliknij Artykuły -> Artykuły-wszystkie, następnie kliknij Tytuł artykułu do edycji lub zaznacz pole wyboru obok artykułu i kliknij przycisk Zmień na pasku narzędzi.
 2. Kliknij na zakładkę Parametry rozszerzone w panelu po prawej stronie.
 3. Znajdź Nazwa autora, Data i czas stworzenia, Data i czas zmiany na liście parametrów i ustaw odpowiedni parametr
  • Globalnie: Używa ustawienia globalnego Joomla! dla wyświetlania artykułów.
  • Ukryj: Powoduje ukrycie informacji i nadpisanie konfiguracji globalnej tylko dla bieżącego artykułu.
  • Pokaż: Wyświetla informacje i nadpisuje konfigurację globalną tylko dla bieżącego artykułu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz lub Zastosuj na pasku narzędzi, aby zapisać artykuł.

Zobacz także

Dziękujemy za wkład

» danielg28,