--=REKLAMA=--

Usuwanie kategorii artykułów

Z Joomla!WikiPL

Usuwanie kategorii artykułów

Istnieje kilka sposobów na zarządzanie wyświetlaniem kategorii artykułów na stronie. Najbardziej radykalną formą decydowania o tym, że dana kategoria ma przestać wyświetlać się na stronie jest jej usunięcie z systemu.

Aby usunąć kategorie artykułów należy w panelu administracyjnym wybrać opcję Kategorie z menu Artykuły.

Wykaz kategorii artykułów

Na liście kategorii trzeba teraz zaznaczyć tę kategorię, którą zamierzamy usunąć. Zaznaczenie to wykonuje się poprzez kliknięcie checkboxa obok nazwy kategorii. Potem, w górnej części ekranu trzeba wybrać ikonę kosza. Wybrana kategoria zniknie z listy kategorii. Nie oznacza to jednak jeszcze, że została trwale usunięta z systemu. Nad listą kategorii znajduje się zestaw filtrów, zawierający między innymi listę z domyślnie wybraną opcją Wybierz status. Jeżeli z listy tej zostanie wybrana opcja Wyrzucono do kosza, to wyświetli się na ekranie lista kategorii, które taki los spotkał wcześniej.

Kategorie w koszu

Ten ekran umożliwia dalsze zarządzanie kategoriami. Można przywrócić normalne funkcjonowanie kategorii w systemie poprzez edytowanie kategorii i jej opublikowanie lub po prostu – kliknięcie ikony kosza w wierszu z nazwą kategorii, którą chcemy przywrócić. Spowoduje to opublikowanie kategorii. Jeżeli natomiast kategorię trzeba usunąć z systemu, to należy zaznaczyć checkbox obok jej nazwy i z górnej belki wybrać ikonę z ikoną kosza i etykietą Opróżnij. Jeżeli kategoria nie posiadała przyporządkowanych jej artykułów, nastąpi jej usunięcie z systemu. Jest to operacja, której odwrócić się już nie da. W przypadku, gdy istnieją w systemie artykuły przyporządkowane do usuwanej kategorii, system poinformuje nas o tym wyświetlając komunikat:

Komunikat o niepowodzeniu

Doprowadzenie do skutecznego usunięcia takiej kategorii wymaga odwiązania od niej przyporządkowanych artykułów. W tym celu należy wyedytować listę artykułów i usunąć lub przypisać do innej kategorii te artykuły, które obecnie są przyporządkowane do kategorii usuwanej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że blokada przy usuwaniu kategorii będzie aktywna nawet wtedy, gdy przyporządkowane do niej artykuły będą znajdowały się w koszu. Zatem, aby kategorię usunąć z systemu, należy usunąć lub przenieść do innej kategorii wszystkie przyporządkowane do niej artykuły (również znajdujące się w koszu). O skutecznym usunięciu kategorii system informuje poprzez wyświetlenie następującego komunikatu:

Komunikat o usunięciu kategorii
.

Dziękujemy za wkład

» Ekumi,