--=REKLAMA=--

Umożliwienie użytkownikom rejestracji

Z Joomla!WikiPL

Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom witryny rejestrację, aby im udostępniać dodatkowe zasoby:

 1. Włącz rejestrację użytkowników (ustawienie domyślne). O możliwości rejestracji decyduje ustawienie opcji Rejestracja użytkowników [Allow User Registration] na Tak. ... Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników.
 2. Opcjonalnie: zaznacz w polu Przypisz do grupy [New User Registration Type], do jakiej grupy przypisywać nowych użytkowników podczas rejestracji. Standardowo nowych użytkowników przypisujemy do grupy Zarejestrowany [Registered]
 3. Opcjonalnie: określ sposób aktywacji nowych kont w polu Aktywacja nowych kont [New User Account Activation]:
  • Tak [Yes]: nowy użytkownik po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzyma na podane w nim konto poczty elektronicznej list z danymi rejestracyjnymi oraz odnośnikiem do strony serwisu kończącej proces rejestracji. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie ten odnośnik, a w jego przeglądarce pojawi się strona serwisu z komunikatem potwierdzającym. To rozwiązanie chroni Cię przed przypadkowymi rejestracjami. Jeśli konto przez jakiś czas nie zostanie uaktywnione, możesz je usunąć.
  • Nie [No]: nowe konto użytkownika zostanie założone i uaktywnione natychmiast po wysłaniu formularza rejestracyjnego (nawet, jeśli wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe). Nowy użytkownik będzie mógł zalogować się zaraz po naciśnięciu odnośnika Zarejestruj, o czym zostanie powiadomiony komunikatem: Możesz się teraz zalogować.
 4. skonfiguruj formularz Logowania w witrynie. Są dwa sposoby wykonania tego zadania:
  • włącz na wybranych stronach moduł Logowanie. Dokładne miejsce, w którym opublikujesz moduł, zależy od wykorzystywanego szablonu. Zwykle będzie to lewy lub prawy boczny pasek. Moduł może być wyświetlany na wielu stronach. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Dostosowanie modułu Logowanie.
  • załóż w menu nową pozycję typu Logowanie. Gdy zostanie wybrana, formularzy Logowanie zostanie wyświetlony w miejscu głównej treści strony. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Logowanie w menu witryny.

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],