--=REKLAMA=--

Udostępnianie artykułów archiwalnych

Z Joomla!WikiPL

Artykuły archiwalne można udostępnić użytkownikom w dwojaki sposób - za pomocą:

 • pozycji menu typu Artykuły - Przegląd artykułów w Archiwum
 • modułu Archiwum [Archive]

Moduł Archiwum

Moduł Archiwum wyświetla odnośniki do stron z przeglądami artykułów archiwalnych. Odnośnikami są nazwy miesięcy, w których zostały opublikowane artykuły przeniesione później do Archiwum. Zrozumiałe, że jeśli w Archiwum nie ma żadnych artykułów, w module nie pojawią się żadne odnośniki. Jeśli w jakimś miesiącu nie opublikowano żadnych zarchiwizowanych później artykułów, odnośnik z nazwą tego miesiąca nie pojawi się w module.

Osadzenie modułu

Aby osadzić moduł na stronach witryny:

 1. Z menu zaplecza wybierz pozycję Rozszerzenia → Moduły.
 2. Kliknij w przyborniku ikonę Nowy.
 3. Z listy Witryna wybierz moduł Archiwum albo zaznacz pole opcji przy nazwie Archiwum i kliknij w przyborniku ikonę Dalej
 4. Ustal szczegóły modułu:
  • Wpisz w polu Tytuł np. Materiały archiwalne
  • Wybierz z listy rozwijalnej Pozycja miejsce na stronie witryny, w którym chcesz osadzić moduł.
  • Na liście rozwijanej Porządek zaznacz nazwę modułu, przed którym chcesz umieścić moduł Archiwum
 5. Przypisz moduł do stron pozycji menu. Możliwe są trzy opcje:
  • pozostaw zaznaczone pole opcji Wszystkie [All],
  • zaznacz pole opcji Brak [None],
  • zaznacz pole opcji Zaznaczone na liście [Select Menu Item(s)], a następnie przytrzymaj klawisz [SHIFT] lub [CTRL] i klikaj wybrane pozycje, aby je zaznaczyć lub odznaczyć.
   Jeśli chcesz prezentować moduł na większości stron, możesz też wcześniej zaznaczyć wszystkie pozycje (zaznacz pole wyboru Wszystkie powyżej), a następnie - przytrzymując klawisz [CTRL], klikaj nazwy pozycji, które chcesz wyłączyć.
 6. Jeśli chcesz, zmień domyślną konfigurację parametrów modułu:
  • Podstawowe parametry modułu
   • Ilość pozycji - standardowo w module wyświetlanych jest 10 odnośników prowadzących do przeglądów artykułów z ostatnich 10 miesięcy.
   • Przyrostek klas CSS modułu - wpisz przyrostek modyfikujący klasę .module bądź .moduletable albo nazwę klasy stylu modyfikującej standardowy wygląd modułu
  • Rozszerzone parametry modułu
   • Pamięć podręczna - pozostaw domyślne ustawienie Globalnie, które spowoduje przechowywanie treści modułu w pamięci podręcznej, co zmniejszy obciążenie serwera i przyspieszy generowanie stron.
 7. Zapamiętaj nowy moduł i jego ustawienia, naciskając w przyborniku ikonę Zapisz
Ikona informacja.png
 Informacja

 W module wystarczy kilka odnośników, np. 5. Na stronie przeglądu artykułów można bowiem wyświetlić rozwijaną listę wyboru dowolnego miesiąca z okresu od najstarszego artykułu umieszczonego w archiwum.


Ikona informacja.png
 Informacja

 W przeglądzie artykułów zarchiwizowanych niewidoczne są artykuły nieprzypisane do kategorii i sekcji.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],