--=REKLAMA=--

Typowe problemy obsługi prostych adresów

Z Joomla!WikiPL

Wstęp

Włączenie przyjaznych adresów URL (SEF) może powodować problemy, jeśli hosting Twojej strony nie jest poprawnie skonfigurowany do obsługi przepisywania adresów URL. Istnieje wiele różnych kombinacji technologii serwerowych i systemów operacyjnych, więc nie jest możliwe podanie ostatecznych odpowiedzi na każdy problem z prostymi adresami SEF, jednak niektóre z bardziej typowych problemów są wymienione poniżej.

Czy Twój serwer to Apache?

Jeśli włączysz przyjazne adresy SEF w Joomla! jest tam również opcja przepisywania adresów URL aby były bez segmentu /index.php/, ale oprócz włączenia wymaga ona użycia mod_rewrite poprzez zmianę nazwy pliku htaccess.txt na .htaccess.

Jeśli Twój serwer to nie Apache lub nie ma możliwości przepisywania adresów a ta opcja będzie włączona zaczniesz otrzymywać komunikaty błędów. W tym przypadku wyłącz przepisywanie adresów.

Przeczytaj Włączanie prostych adresów na serwerach Apache

Czy Twój serwer to IIS?

Przeczytaj Włączanie prostych adresów na serwerach IIS

Czy Twój serwer to NGINX?

Przeczytaj Włączanie prostych adresów na serwerach Nginx

Czy czyścisz pamięć podręczną?

Po dokonaniu zmian w ustawieniach SEF wskazane jest, aby wyczyścić pamięć podręczna, a jeśli adresy URL są buforowane (na przykład przy użyciu rozszerzenia SEF innej firmy) upewnij się, że nie zmieniałeś w nim żadnych ustawień i oczyść pamięć podręczną adresów URL jeśli jest to konieczne.

Czy zmieniałeś domenę lub przenosiłeś joomla?

Czasami po zmianie domeny lub przeniesieniu joomla (np. z localhost lub środowiska testowego na roboczą), trzeba będzie zmienić wartość dla zmiennej $live_site w pliku configuration.php, znajdującym się w głównym katalogu z plikami Joomla witryny. Wartość zmiennej musi być ręcznie edytowana, ponieważ nie można jej zmienić za pośrednictwem ekranów konfiguracji globalnej.

Zazwyczaj będzie to wyglądać tak:

var $live_site = 'http://example.com';

albo, jeśli Twoja witryna mieści się w podkatalogu o nazwie Joomla, będzie to tak:

var $live_site = 'http://example.com/joomla';

Podczas zmiany domeny lub przenoszenia joomla, wartość ta może wymagać aktualizacji w celu uwzględnienia nowej nazwy domeny:

var $live_site = 'http://mynewdomain.com';

Często nie ma potrzeby określania tej zmiennej i jest ona wówczas pusta:

var $live_site = '';

Zobacz Joomla! v 1.5 SEF URLs i Scribd by Benjamin Hättasch. Zawierają instrukcję instalacji i rozwiązywania problemów SEF.

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Common_problems_when_enabling_Search_Engine_Friendly_(SEF)_URLs udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki

Dziękujemy za wkład

» Adam Przybylski [komodore],