--=REKLAMA=--

Typowa struktura szablonu

Z Joomla!WikiPL

Typowa struktura szablonu

Szablon Joomla! jest aplikacją złożoną z zestawu skryptów oraz dodatkowych plików – graficznych, dźwiękowych i innych, które odpowiadają za prezentację treści witryny przez urządzenia odczytujące, np. przeglądarki internetowe. Skrypty definiują układ treści na stronach witryny oraz sposób ich formatowania. Dodatkowe pliki służą do uzyskania planowanych efektów prezentacyjnych.

Podstawowe pliki szablonu

Szablon Joomla! współtworzą w najprostszej wersji co najmniej trzy skrypty:

 • plik templateDetails.xml
Zawiera informacje przeznaczone dla instalatora i menedżera szablonów: opis, instrukcje określające instalatorowi, gdzie i jakie pliki szablonu umieścić podczas instalacji, a w przypadku szablonów dla Joomla 1.5 także parametry oraz definicje pozycji modułów,
 • plik index.php
Definiuje logikę prezentacji, określa rozmieszczenie modułów i komponentów.
 • plik template_css.css w Joomla 1.0, a w Joomla 1.5. nazwa.css
Zawiera reguły definiujące wygląd: krój, stopień, kolor, czcionek, właściwości akapitów i nagłówków, sposób wyróżnienia znaczących słów i fragmentów, formatowanie list itd., a także położenie, rozmiary, tło, obramowanie poszczególnych elementów.

Ten zestaw trzech podstawowych plików uzupełnia jeszcze zwykle czwarty:

 • template_thumbnail.roz (zamiast .roz jeden z formatów graficznych - .jpg, .png, .gif)
Miniatura ilustrująca szablon. Rozmiar obrazu to przeważnie 200x150. Podgląd pokazywany jest w wykazie szablonów po ustawieniu kursora myszy na nazwę szablonu. Dzięki temu administrator ma podgląd na szablon jeszcze przed jego zastosowaniem.

Typowa struktura katalogu szablonu

Mergefrom.png
Zasugerowano, aby z tym artykułem zintegrować artykuł: Typowa struktura szablonu. (dyskusja)

Pliki wszystkich szablonów witryny Joomla! przechowywane są w katalogu /templates/, w odrębnych folderach nazwanych tak jak szablony: /nazwa_szablonu. Pliki wszystkich szablonów zaplecza przechowywane są w odrębnych folderach w katalogu /administrator/templates/.

Joomla 1.0

Compat 10.png Typowy katalog szablonu w Joomla 1.0 zawiera:

 • /css - folder z plikiem lub plikami arkuszy stylów,
 • /images - folder z plikami graficznymi,
 • /js - folder z plikami skryptów javascript nazywany czasem również /javascript ,

W macierzystym katalogu szablonu znajdują się pliki:

 • index.php
 • templateDetails.xml
 • template_thumbnail.png

Oto przykładowa typowa struktura katalogów szablonu w Joomla 1.0:

/templates
  /moj_szablon
   /css
     index.html
     template_css.css
   /images
     index.html
     logo.png
     list.png
     menu_bg.png
     belka.png
   index.html
   index.php
   template_thumbnail.png
   templateDetails.xml

Joomla 1.5

Compat 15.png W typowym katalogu szablonu dla Joomla! 1.5 mamy dodatkowo jeden folder html. Powinien zawierać następujące foldery:

 • /css - folder z plikami .css
 • /html - folder ze skryptami podmieniającymi skrypty rdzenia Joomla! definiujące standardowe widoki
 • /images - folder z plikami graficznymi.

W macierzystym katalogu szablonu znajdują się pliki:

 • index.php
 • templateDetails.xml
 • template_thumbnail.png
 • index.html - chroni katalog przed podglądem
 • component.php - wykorzystywany w wyświetlaniu pojedynczego komponentu (np. index.php?option=com_content&id=11&tmpl=component). Pomijane są wówczas wszystkie moduły
 • favicon.ico
 • params.ini

Oto przykładowa typowa struktura katalogów szablonu w Joomla 1.5:

/templates
  /moj_szablon
   /css
     index.html
     template.css
   /html
     /com_content
      /article
        default.php
        form.php
        index.html
      /category
        blog.php
        blog_item.html
        blog_links.html
        default.php
        default_items.php
        index.html
      editor_content.css
      index.html
      modules.php
      pagination.php
   /images
     logo.png
     list.png
     menu_bg.png
     belka.png
   component.php
   favicon.ico
   index.html   
   index.php
   params.ini
   template_thumbnail.png
   templateDetails.xml

Zgodnie z konwencją stosowaną w systemach UNIX, nazwy katalogów powinny być zapisane bez spacji, a jeśli złożone są z kilku wyrazów, to należy zapisać je razem, np. używając łączników. Ilustracja poniżej przedstawia drzewo katalogu /templates, w którym umieszczone są trzy szablony.

Templates directory rhuk1.png

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],