--=REKLAMA=--

Typowa struktura katalogu szablonu

Z Joomla!WikiPL

Mergefrom.png
Zasugerowano, aby z tym artykułem zintegrować artykuł: Typowa struktura szablonu. (dyskusja)

Pliki wszystkich szablonów witryny Joomla! przechowywane są w katalogu /templates/, w odrębnych folderach nazwanych tak jak szablony: /nazwa_szablonu. Pliki wszystkich szablonów zaplecza przechowywane są w odrębnych folderach w katalogu /administrator/templates/.

Joomla 1.0

Compat 10.png Typowy katalog szablonu w Joomla 1.0 zawiera:

 • /css - folder z plikiem lub plikami arkuszy stylów,
 • /images - folder z plikami graficznymi,
 • /js - folder z plikami skryptów javascript nazywany czasem również /javascript ,

W macierzystym katalogu szablonu znajdują się pliki:

 • index.php
 • templateDetails.xml
 • template_thumbnail.png

Oto przykładowa typowa struktura katalogów szablonu w Joomla 1.0:

/templates
  /moj_szablon
   /css
     index.html
     template_css.css
   /images
     index.html
     logo.png
     list.png
     menu_bg.png
     belka.png
   index.html
   index.php
   template_thumbnail.png
   templateDetails.xml

Joomla 1.5

Compat 15.png W typowym katalogu szablonu dla Joomla! 1.5 mamy dodatkowo jeden folder html. Powinien zawierać następujące foldery:

 • /css - folder z plikami .css
 • /html - folder ze skryptami podmieniającymi skrypty rdzenia Joomla! definiujące standardowe widoki
 • /images - folder z plikami graficznymi.

W macierzystym katalogu szablonu znajdują się pliki:

 • index.php
 • templateDetails.xml
 • template_thumbnail.png
 • index.html - chroni katalog przed podglądem
 • component.php - wykorzystywany w wyświetlaniu pojedynczego komponentu (np. index.php?option=com_content&id=11&tmpl=component). Pomijane są wówczas wszystkie moduły
 • favicon.ico
 • params.ini

Oto przykładowa typowa struktura katalogów szablonu w Joomla 1.5:

/templates
  /moj_szablon
   /css
     index.html
     template.css
   /html
     /com_content
      /article
        default.php
        form.php
        index.html
      /category
        blog.php
        blog_item.html
        blog_links.html
        default.php
        default_items.php
        index.html
      editor_content.css
      index.html
      modules.php
      pagination.php
   /images
     logo.png
     list.png
     menu_bg.png
     belka.png
   component.php
   favicon.ico
   index.html   
   index.php
   params.ini
   template_thumbnail.png
   templateDetails.xml

Zgodnie z konwencją stosowaną w systemach UNIX, nazwy katalogów powinny być zapisane bez spacji, a jeśli złożone są z kilku wyrazów, to należy zapisać je razem, np. używając łączników. Ilustracja poniżej przedstawia drzewo katalogu /templates, w którym umieszczone są trzy szablony.

Templates directory rhuk1.png

Dziękujemy za wkład

» Malkowitch,