--=REKLAMA=--

Tworzenie pakietu językowego

Z Joomla!WikiPL

Joomla! korzysta z trzech pakietów językowych - jednego dla witryny, jednego dla zaplecza i jednego dla instalatora. Najlepiej, jeśli przygotujesz wszystkie trzy.

Pakiet tłumaczący składa się z pliku xml, czystego pliku indeksu oraz kompletu plików .ini zawierających deklaracje językowe. Najłatwiejszą drogą zrozumienia struktury tych plików jest obejrzenie dowolnego z nich, np. w folderze /installation/language/en-GB.

Oto wyjątek z pliku en-GB.mod_login.ini

BUTTON_LOGIN="Login"
BUTTON_LOGOUT="Logout"
DESCLOGINFORM="This Module displays a username and password Login form. It also displays a link to retrieve a forgotten password.
  If User registration is enabled, (refer to the Global Configuration settings), then another link will be shown to invite Users to self-register."
ENCRYPT LOGIN FORM="Encrypt Login Form"
FORGOT_YOUR_PASSWORD="Forgot your password?"
FORGOT_YOUR_USERNAME="Forgot your username?"
GREETING="Greeting"

Aby stworzyć plik własnego języka, skopiuj plik, których chcesz tłumaczyć, zmień jego nazwę, umieszczając w niej kod własnego języka w miejsce oryginału, a następnie tłumacz napisy po prawej stronie znaku =.

Wiele osób chętnie korzysta z pomocnika tłumacza, który automatycznie tworzy pliki oraz zapewnia zapisywanie ich w poprawnym kodowaniu.

Konwencja nazewnictwa plików językowych Joomla! oparta jest na dwuznakowych kodach ISO. Lista kodów dostępna jest tutaj.

Dwuliterowe kody kraju zawiera ta lista.

Ponieważ deklaracje językowe w pakietach mogą ulegać zmianom, warto udostępniać je jako stworzone nocą albo w systemie kontroli wersji.

Nazwa paczki winna: xx-XX //xx- kod ISO języka, a XX - kod kraju.

Lokalizacja: Informacje o dostępnych lokalizacjach znaleźć można tutaj.

Jeśli z jakiegoś powodu pliki .ini tworzone są ręcznie za pomocą edytora, należy pamiętać, aby zapisać je w kodowaniu UTF8 bez znacznika kolejności bajtów (BOM)[1] [2].

Praktyczne informacje na temat tłumaczenia pakietów językowych znaleźć można na oficjalnym forum: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=11&t=254709.

Przypisy


  1. Więcej informacji na temat Byte Order Mark czytaj http://unicode.org/faq/utf_bom.html#BOM
  2. Wikipedia: BOM

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],