--=REKLAMA=--

Tworzenie paczek językowych dla Joomla 1.6

Z Joomla!WikiPL

Tworzenie paczek językowych dla Joomla! 1.6

To jest poradnik prezentujący sposób tworzenia paczek plików językowych dla Joomla! 1.6

Jako przykład posłuży nam przedrostek językowy fr-FR

Paczka tworzona jest z trzech plików. Paczki nazywamy w sposób następujący:

fr-FR_joomla_lang_full_1.6.0v1.zip

fr-FR_joomla_lang_site_1.6.0v1.zip, jeśli paczka zawiera pliki językowe części frontowej

1. Plik fr-FR.install.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<extension type="package" version="1.6">
<name>French Language Pack</name>
<packagename>fr-FR</packagename>
<version>1.6</version>
<url></url>
<packager></packager>
<packagerurl></packagerurl>
<description>1.6 Joomla French Language Package</description>
<files>
    <file type="language" client="site" id="fr-FR">site_fr-FR.zip</file>
    <file type="language" client="admin" id="fr-FR">admin_fr-FR.zip</file>
</files>
</extension>

2. Osobne paczki dla witryny i zaplecza (na przykład site i admin)

site_fr-FR.zip

admin_fr-FR.zip

Zawartość paczki na przykładzie części administracyjnej.

a) install.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<install version="1.6" client="administrator" type="language" method="upgrade">
  <name>French (Fr)</name>
  <tag>fr-FR</tag>
  <version>1.6</version>
  <creationDate>2010-08-01</creationDate>
  <author>French translation team : Joomla!fr</author>
  <authorEmail>traduction@joomla.fr</authorEmail>
  <authorUrl>www.joomla.fr</authorUrl>
  <copyright>Copyright (C) 2005 - 2010 Joomla.fr et Open Source Matters. Tous droits réservés</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
  <description>French language pack for Joomla! 1.6</description>
  <files>
        <filename>index.html</filename>
        <filename>install.xml</filename> '''//Mandatory! This file lets uninstall a language.'''
        <filename>fr-FR.com_admin.ini</filename>
        <filename>fr-FR.com_admin.sys.ini</filename>
        <filename> .....ini</filename>
        [...]
        <filename>fr-FR.ini</filename>
        <filename file="meta">fr-FR.xml</filename>
        <filename>fr-FR.localise.php</filename> // in the site pack
   </files>
    <media destination="fr-FR"> //if one needs to add a specific calendar
      <filename>index.html</filename>
        <filename>js/index.html</filename>
        <filename>js/calendar-setup.js</filename>
        <filename>js/calendar.js</filename>
    </media>
</install>

b. Uwaga! Nowe formatowanie w plikach .ini Cudzysłów należy zastąpić poprzez "_QQ_" lub &quot;

c. fr-FR.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metafile version="1.6" client="administrator" method="upgrade" >
    <tag>fr-FR</tag>
    <name>French (FR)</name>
    <description>French administrator language for Joomla 1.6</description>
    <version>1.6</version>
    <creationDate>2010-08-01</creationDate>
    <author>French translation team : Joomla!fr</author>
    <authorEmail>traduction@joomla.fr</authorEmail>
    <authorUrl>www.joomla.fr</authorUrl>
    <copyright>Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters & Joomla.fr. All rights reserved.</copyright>
    <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
    <metadata>
        <name>French (FR)</name>
        <tag>fr-FR</tag>
        <rtl>0</rtl>
    </metadata>
    </params>
</metafile>

d. fr-FR.localise.php (znajdujący się w paczce ze stroną)

Kilka słów wyjaśnienia:

Plik zastępuje fr-FR.ignore.php i może być dostosowywany w zależności od języka

 • Ignoruj wyrazy wyszukiwania
 • Definiuje minimalną i maksymalną długość słów podlegających wyszukiwaniu
 • Definiuje liczbę znaków wyświetlaną w wynikach wyszukiwania
 • Określenia szczegółowych mnogiej funkcjonalności dla niektórych języków, gdzie wartość string można zmieniać w zależności od liczby (np. rosyjski).
 • Definiowanie niestandardowych transliteracji (np. gdy nie jest używany parametr URL-i w Unicode Global Configuration), aby zapewnić właściwe zmiany niektórych alfabetów do ascii, kiedy SRF jest włączone. (Transliteracja używana domyślnie w Joomla 1.6 powinna zapewnić obsługę wszystkich języków alfabetu łacińskiego)
 • Definiuje własny kalendarz poprzez dodanie funkcji w stopniu podobnym do niektórych plików js.

Przykład podstawowego pliku fr-FR.localise.php (gdzie nie jest zaimplementowana transliteracja)

<?php
/**
 * @version       $Id: fr-FR.localise.php 15628 2010-03-27 05:20:29Z infograf768 $
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license       GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */
 
/**
 * fr-FR localise class
 *
 * @package       Joomla.Site
 * @since        1.6
 */
abstract class fr_FRLocalise {  //// !!!! NOTE the use of fr_FR for the class !!!// do the same for your language prefix.
    /**
     * Returns the potential suffixes for a specific number of items
     *
     * @param    int $count The number of items.
     * @return   array An array of potential suffixes.
     * @since    1.6
     */
    public static function getPluralSuffixes($count) {
        if ($count == 0) {
            $return = array('0');
        }
        elseif($count == 1) {
            $return = array('1');
        }
        else {
            $return = array('MORE');
        }
        return $return;
    }
    /**
     * Returns the ignored search words
     *
     * @return   array An array of ignored search words.
     * @since    1.6
     */
    public static function getIgnoredSearchWords() {
        $search_ignore = array();
        $search_ignore[] = "et";
        $search_ignore[] = "si";
        $search_ignore[] = "ou";
        return $search_ignore;
    }
    /**
     * Returns the lower length limit of search words
     *
     * @return   integer The lower length limit of search words.
     * @since    1.6
     */
    public static function getLowerLimitSearchWord() {
        return 3;
    }
    /**
     * Returns the upper length limit of search words
     *
     * @return   integer The upper length limit of search words.
     * @since    1.6
     */
    public static function getUpperLimitSearchWord() {
        return 20;
    }
    /**
     * Returns the number of chars to display when searching
     *
     * @return   integer The number of chars to display when searching.
     * @since    1.6
     */
    public static function getSearchDisplayedCharactersNumber() {
        return 200;
    }
}

Przykład funkcji dodawanej, gdy własna transliteracja jest pożądana

/**
     * This method processes a string and replaces all accented UTF-8 characters by unaccented
     * ASCII-7 "equivalents"
     *
     * @param    string $string The string to transliterate
     * @return   string The transliteration of the string
     * @since    1.6
     */
    public static function transliterate($string)
    {
        $str = JString::strtolower($string);
 
        //Specific language transliteration.
        //This one is for latin 1, latin supplement , extended A, Cyrillic, Greek
 
        $glyph_array = array(
        'a'      =>  'à,á,â,ã,ä,å,ā,ă,ą,ḁ,α,ά',
        'ae'  =>  'æ',
        'b'      =>  'β,б',
        'c'      =>  'ç,ć,ĉ,ċ,č,ч,ћ,ц',
        'ch'  =>  'ч',
        'd'      =>  'ď,đ,Ð,д,ђ,δ,ð',
        'dz'  =>  'џ',
        'e'      =>  'è,é,ê,ë,ē,ĕ,ė,ę,ě,э,ε,έ',
        'f'      =>  'ƒ,ф',
        'g'      =>  'ğ,ĝ,ğ,ġ,ģ,г,γ',
        'h'      =>  'ĥ,ħ,Ħ,х',
        'i'      =>  'ì,í,î,ï,ı,ĩ,ī,ĭ,į,и,й,ъ,ы,ь,η,ή',
        'ij'  =>  'ij',
        'j'      =>  'ĵ',
        'ja'  =>  'я',
        'ju'  =>  'яю',
        'k'      =>  'ķ,ĸ,κ',
        'l'      =>  'ĺ,ļ,ľ,ŀ,ł,л,λ',
        'lj'  =>  'љ',
        'm'      =>  'μ',
        'n'      =>  'ñ,ņ,ň,ʼn,ŋ,н,ν',
        'nj'  =>  'њ',
        'o'      =>  'ò,ó,ô,õ,ø,ō,ŏ,ő,ο,ό,ω,ώ',
        'oe'  =>  'œ,ö',
        'p'      =>  'п,π',
        'ph'  =>  'φ',
        'ps'  =>  'ψ',
        'r'      =>  'ŕ,ŗ,ř,р,ρ,σ,ς',
        's'      =>  'ş,ś,ŝ,ş,š,с',
        'ss'  =>  'ß,ſ',
        'sh'  =>  'ш',
        'shch' =>  'щ',
        't'      =>  'ţ,ť,ŧ,τ',
        'th'  =>  'θ',
        'u'      =>  'ù,ú,û,ü,ũ,ū,ŭ,ů,ű,ų,у',
        'v'      =>  'в',
        'w'      =>  'ŵ',
        'x'      =>  'χ,ξ',
        'y'      =>  'ý,þ,ÿ,ŷ',
        'z'      =>  'ź,ż,ž,з,ж,ζ'
        );
 
        foreach( $glyph_array as $letter => $glyphs ) {
            $glyphs = explode( ',', $glyphs );
            $str = str_replace( $glyphs, $letter, $str );
        }
 
        return $str;
    }

Poniżej mamy przykład funkcji, która dodana do pliku fr-FR.localise.php pozwoli na implementację własnego kalendarza w języku perskim ( fa-IR)

/**
 * fa-IR Date class
 *
 * @package       Joomla.Site
 * @since        1.6
 */
jimport('joomla.utilities.date');
class fa_IRDate extends JDate {
    const DAY_NUMBER    = "\x027\x03";
    const DAY_NUMBER2    = "\x030\x03";
    const DAY_YEAR     = "\x032\x03";
    const MONTH_ABBR    = "\x033\x03";
    const MONTH_NAME    = "\x034\x03";
    const MONTH_NUMBER   = "\x035\x03";
    const MONTH_NUMBER2   = "\x036\x03";
    const MONTH_LENGTH   = "\x037\x03";
    const YEAR_ABBR     = "\x040\x03";
    const YEAR_NAME     = "\x041\x03";
    const AM_LOWER     = "\x042\x03";
    const AM_UPPER     = "\x043\x03";
    const PERSIAN_EPOCH   = 1948320.5;
 
    protected static $month_names = array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تیر","مرداد","شهریور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند");
 
 
    /**
     * Gets the date as a formatted string.
     *
     * @param    string The date format specification string (see {@link PHP_MANUAL#date})
     * @param    boolean True to return the date string in the local time zone, false to return it in GMT.
     * @return   string The date string in the french republican calendar (see @link{http://en.wikipedia.org/wiki/French_Republican_Calendar}).
     * @since    1.6
     */
    public function calendar($format, $local = false)
    {
        // Do string replacements for date format options that can be translated.
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])d/', "\\1".self::DAY_NUMBER2, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])j/', "\\1".self::DAY_NUMBER, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])z/', "\\1".self::DAY_YEAR, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])M/', "\\1".self::MONTH_ABBR, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])F/', "\\1".self::MONTH_NAME, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])n/', "\\1".self::MONTH_NUMBER, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])m/', "\\1".self::MONTH_NUMBER2, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])t/', "\\1".self::MONTH_LENGTH, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])y/', "\\1".self::YEAR_ABBR, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])Y/', "\\1".self::YEAR_NAME, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])a/', "\\1".self::AM_LOWER, $format);
        $format = preg_replace('/(^|[^\\\])A/', "\\1".self::AM_UPPER, $format);
 
        // Format the date.
        $return = parent::calendar($format, $local);
 
        $jd = gregoriantojd($this->month, $this->day, $this->year);
        $jalaliDate = self::jd_to_persian($jd);
        $m = $jalaliDate['mon'];
        $d = $jalaliDate['day'];
        $y = $jalaliDate['year'];
 
        // Manually modify the strings in the formated time.
        if (strpos($return, self::DAY_NUMBER) !== false) {
            $return = str_replace(self::DAY_NUMBER, $d , $return);
        }
        if (strpos($return, self::DAY_NUMBER2) !== false) {
            $return = str_replace(self::DAY_NUMBER2, sprintf("%02d",$d), $return);
        }
        if (strpos($return, self::DAY_YEAR) !== false) {
            $return = str_replace(self::DAY_YEAR, $jd - self::persian_to_jd(1,1,$y)+1, $return);
        }
        if (strpos($return, self::MONTH_ABBR) !== false) {
            $return = str_replace(self::MONTH_ABBR, self::$month_names[$m-1] , $return);
        }
        if (strpos($return, self::MONTH_NAME) !== false) {
            $return = str_replace(self::MONTH_NAME, self::$month_names[$m-1] , $return);
        }
        if (strpos($return, self::MONTH_NUMBER) !== false) {
            $return = str_replace(self::MONTH_NUMBER, $m , $return);
        }
        if (strpos($return, self::MONTH_NUMBER2) !== false) {
            $return = str_replace(self::MONTH_NUMBER2, sprintf("%02d", $m) , $return);
        }
        if (strpos($return, self::MONTH_LENGTH) !== false) {
            $return = str_replace(self::MONTH_LENGTH, $m < 7 ? 31 : $m < 12 ? 30 : self::leap_persian($y) ? 30 : 29 , $return);
        }
        if (strpos($return, self::YEAR_ABBR) !== false) {
            $return = str_replace(self::YEAR_ABBR, sprintf("%02d",$y % 100), $return);
        }
        if (strpos($return, self::YEAR_NAME) !== false) {
            $return = str_replace(self::YEAR_NAME, $y, $return);
        }
        if (strpos($return, self::AM_LOWER) !== false) {
            $return = str_replace(self::AM_LOWER, $this->format('a',$local)=='pm' ? 'ب ظ' : 'ق ظ', $return);
        }
        if (strpos($return, self::AM_UPPER) !== false) {
            $return = str_replace(self::AM_UPPER, $this->format('a',$local)=='pm' ? 'ب ظ' : 'ق ظ', $return);
        }
 
        return $return;
    }
    public static function jd_to_persian($jd)
 
    {
 
        //var $year, $month, $day, $depoch, $cycle, $cyear, $ycycle,
 
        //  $aux1, $aux2, $yday;
 
 
 
        $jd = floor($jd) + 0.5;
 
 
 
        $depoch = $jd - self::persian_to_jd(1, 1, 475);
 
        $cycle = floor($depoch / 1029983);
 
        $cyear = $depoch % 1029983;
 
        if ($cyear == 1029982) {
 
          $ycycle = 2820;
 
        } else {
 
          $aux1 = floor($cyear / 366);
 
          $aux2 = $cyear % 366;
 
          $ycycle = floor(((2134 * $aux1) + (2816 * $aux2) + 2815) / 1028522) +
 
                $aux1 + 1;
 
        }
 
        $year = $ycycle + (2820 * $cycle) + 474;
 
        if ($year <= 0) {
 
          $year--;
 
        }
 
        $yday = ($jd - self::persian_to_jd(1, 1, $year)) + 1;
 
        $month = ($yday <= 186) ? ceil($yday / 31) : ceil(($yday - 6) / 30);
 
        $day = ($jd - self::persian_to_jd($month, 1, $year)) + 1;
 
        return array('year'=>$year, 'mon'=>$month,'day'=> $day);
 
    }
    public static function persian_to_jd($month, $day, $year)
 
    {
 
        //var $epbase, $epyear;
 
        $epbase = $year - (($year >= 0) ? 474 : 473);
 
        $epyear = 474 + $epbase % 2820;
 
 
 
        return $day +
 
            (($month <= 7) ?
 
              (($month - 1) * 31) :
 
              ((($month - 1) * 30) + 6)
 
            ) +
 
            floor((($epyear * 682) - 110) / 2816) +
 
            ($epyear - 1) * 365 +
 
            floor($epbase / 2820) * 1029983 +
 
            self::PERSIAN_EPOCH;
 
    }
 
    public static function leap_persian($year) {
 
      return (((((($year - (($year > 0) ? 474 : 473)) % 2820) + 474) + 38) * 682) % 2816) < 682;
 
    }
 
}

Oczywiście, do paczki należy dodać właściwe pliki kalendarza.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],