--=REKLAMA=--

Tester

Z Joomla!WikiPL

Zadaniem testera jest korzystanie z witryny na wszelkie możliwe sposoby i wykonywanie z góry zaplanowanych operacji oraz uważne obserwowanie ich przebiegu i rejestrowanie wyników, szczególnie tych, które odbiegają od oczekiwanych. Celem testera jest wychwycić wszelkie usterki w funkcjonowaniu witryny i dostarczyć współpracownikom informacji umożliwiających rozwiązanie problemów, jakie mogą napotkać użytkownicy w korzystaniu z witryny. Niekoniecznie musisz być programistą, ale prawdopodobnie jesteś nieźle obeznany z Joomla!.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],