--=REKLAMA=--

Tłumacz

Z Joomla!WikiPL

Twoim zadaniem jako tłumacza jest przetłumaczenie wszystkich wyodrębnionych ciągów znalezionych w Joomla! zarówno frontowych i zaplecza oraz tworzenie niezbędnych plików językowych (tłumaczeń). Nie musisz być szczególnie obeznany z Joomla! samym w sobie i mieć nieprawdopodobnych doświadczeń programistycznych. Musisz wiedzieć, jak korzystać z tłumaczenia w trybie debugowania i jak zbierać przetłumaczone ciągi do pliku językowego. Powinieneś także wiedzieć, jak scalić pliki z tłumaczeniami w paczkę instalacyjną.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],