--=REKLAMA=--

Szablony:Szablony porządkowe

Z Joomla!WikiPL

Ikona wazne.png
 Ważne!

Artykuł dotyczy szablonów Wiki, a nie Joomla!


Co to są szablony Wiki?

Szablony Wiki są to specjalne strony, które mogą być włączane do innych jako ich elementy - segmenty treści albo narzędzia obsługi stron (np. szablony nawigacyjne). Poniższe zestawienie zawiera listę szablonów informacyjnych oraz objaśnia sposób ich stosowania.

Rola szablonów porządkowych

Szablony porządkowe służą do oznaczania materiałów sugestiami zmian redakcyjnych lub innymi uwagami wydawniczymi.


Dopracować

Wpisz {{dopracować}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona dopracowac.png

Dopracować:
Ten materiał został uznany za wymagający dopracowania z następującego powodu:
Powód - co dopracować.
Jeśli możesz, popraw go. Przydatne wskazówki mogą znajdować się na stronie dyskusji tego artykułu.

Do zrobienia

Wpisz {{do zrobienia}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Integruj do

Wpisz {{integruj do}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Merge-arrow.png
Zasugerowano, aby ten artykuł zintegrować z artykułem: Artykuł testowy. (dyskusja)

Integruj z

Wpisz {{integruj z}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Mergefrom.png
Zasugerowano, aby z tym artykułem zintegrować artykuł: Artykuł testowy. (dyskusja)

Potrzebna ilustracja

Wpisz {{Potrzebnailustracja}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Potrzebna ilustracja.png

Potrzebna ilustracja:
Dodaj do tego artykułu brakujące ilustracje. {{{1}}}
Dalsze szczegóły mogą znajdować się na stronie Joomla!WikiPL:Potrzebne ilustracje lub stronie dyskusji tego artykułu.


TODO

Wpisz {{TODO}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona dopracowac.png

Dopracować:
Twoje uwagi.

RTODO

Wpisz {{RTODO}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona dopracowac.png

Dopracować:
Twoje uwagi.

Do przetłumaczenia

Wpisz {{Doprzetłumaczenia}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona przetlumacz.png
 Uwaga o zawartości

Ta strona wymaga przetłumaczenia lub jest w trakcie tłumaczenia! Pomoc jest mile widziana. Ostatnio edytowane przez Zwiastun (dyskusja. Data edycji: Wed, 01 Jan 2014 22:38:37 +0000


PilneDoTłumaczenia

Wpisz {{PilneDoTłumaczenia}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:


Zalążek

Wpisz {{Stub}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Zalążek artykułu To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.

W edycji

Wpisz {{Wedycji}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona dopracowac.png

Aktualnie ktoś przeprowadza gruntowną edycję tego artykułu.
Aby zapobiec konfliktom edycji inni użytkownicy proszeni są o niedokonywanie w nim zmian do czasu usunięcia tego komunikatu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto i kiedy rozpoczął pracę nad tym artykułem, zajrzyj do jego historii

WPrzygotowaniu

Wpisz {{WPrzygotowaniu}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

W naprawie

Wpisz {{WNaprawie}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona w naprawie.png
Ten artykuł jest aktualnie dopracowywany w Klinice Ważnych Artykułów. Jeśli możesz, pomóż w jego poprawie.

Kompletność

Wpisz {{Kompletność}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej: Etap rozwoju: 25% (w dniu {{{2}}})

Kontrowersja

Wpisz {{Kontrowersja}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Nuvola apps cache.png
Niektóre informacje występujące w tym artykule uznano za kontrowersyjne.
Uzasadnienie tej decyzji znajduje się na stronie Joomla!WikiPL:Artykuły kontrowersyjne . Jeśli możesz, przeredaguj go zgodnie z zasadami neutralnego punktu widzenia.

Naruszenie praw autorskich

Wpisz {{NPA}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Podejrzenie o naruszenie praw autorskich

Copyright.png

Zawartość tego materiału może naruszać prawo autorskie. Tekst źródłowy prawdopodobnie pochodzi ze strony:

[{{{adres}}}]

Ten artykuł został umieszczony na liście materiałów podejrzewanych o naruszenie praw autorskich.

  1. Prosimy, nie edytuj tej strony.
  2. Jeżeli posiadasz prawa autorskie do tej treści lub posiadasz zgodę na publikację zgodną z naszą licencją, proszę, napisz o tym fakcie na stronie dyskusji tego materiału i pod linkiem na stronie "Materiały podejrzane o naruszenie praw autorskich".
  3. Nie usuwaj tego szablonu. Zostanie on usunięty, jeżeli prawa autorskie tego modułu zostaną wyjaśnione.
  4. Jeżeli chcesz w międzyczasie pracować nad tym materiałem, np. przebudować go, stwórz nowy materiał na tymczasowej podstronie oraz opisz ten fakt na stronie dyskusji tego materiału i pod linkiem na stronie "Materiały podejrzane o naruszenie praw autorskich".
  5. Jeśli status praw autorskich tego materiału nie zostanie wyjaśniony, strona ta zostanie usunięta. Jeżeli będzie istniał nowy materiał na tymczasowej podstronie zostanie on skopiowany na miejsce starego.
Wklejanie materiałów chronionych prawami autorskimi - bez zezwolenia właściciela tych praw - jest pogwałceniem obowiązującego prawa, jest też sprzeczne z regułami Joomla!WikiPL.
Osobom, które regularnie wklejają takie materiały, może zostać odebrane prawo edycji Joomla!WikiPL.


Naruszenie zasady neutralności

Wpisz {{NPW}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona neutralny punkt widzenia.png

Treść tego materiału może być niezgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia. Jeśli istnieje uzasadnienie tego poglądu, znajdziesz je na stronie Joomla!WikiPL:Artykuły kontrowersyjne i/lub na stronie dyskusji. Jeśli możesz, popraw go.

Ekspresowe kasowanko

Wpisz {{ek}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona usun.png

Ten artykuł został umieszczony przez jednego z Użytkowników na liście materiałów do natychmiastowego skasowania.

Jeśli się nie zgadzasz z tą decyzją, napisz o tym na stronie Joomla!WikiPL:Strony do usunięcia.


Strona do usunięcia

Wpisz {{SdU}}, aby otrzymać uwagę, jak poniżej:

Ikona usun.png
 Do usunięcia

Ten artykuł został umieszczony na liście stron do usunięcia.
Aby poznać powody umieszczenia go na tej liście i ewentualnie podjąć dyskusję nad pozostawieniem go w Joomla!WikiPL, przejdź do poświęconej mu sekcji

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],