--=REKLAMA=--

Szablon

Zgodność wsteczna

Z Joomla!WikiPL

Zgodność wsteczna 
ang. backward compatibility - zgodność z wcześniejszym oprogramowaniem, umożliwiająca działanie rozszerzenia w nowszej linii rozwojowej oprogramowania. Porównaj: Spuścizna, Dodatek Spuścizna. Zobacz też Kompatybilność wsteczna.