--=REKLAMA=--

Szablon

Platforma Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Platforma Joomla! (ang. Joomla!Platform)
Platforma programistyczna do tworzenia aplikacji internetowych i aplikacji "wiersza poleceń" w PHP, rozpowszechniana na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU GPL) w wersji 2 lub nowszej. w Joomla 1.5 i 1.6 framework Joomla stanowił integralną częścią architektury CMS Joomla! - framework i CMS Joomla stanowiły integralną całość. Framework Joomla nie mógł być wykorzystywany oddzielnie, bez CMS Joomla. Obecnie Platforma Joomla! jest w pełni niezależnym zestawem bibliotek, które nie wymagają aplikacji CMS Joomla i mogą posłużyć programistom do tworzenia w PHP różnych aplikacji internetowych i aplikacji wiersza poleceń.