--=REKLAMA=--

Szablon

Opisy kolumn16

Z Joomla!WikiPL

Porcje16:EkranyP opisy kolumn16

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Opisy kolumn16 - dokumentacja

Nagłówki kolumn na stronach pomocy podręcznej

{{opisy_kolumn16|Abonament}} wyświetli:

 • Abonament [Purchase Type]: Rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd...

{{opisy_kolumn16|Adres email}} wyświetli:

 • Adres e-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika.

{{opisy_kolumn16|Aktywne}} wyświetli:

 • Aktywne [Activated]: informuje, czy konto użytkownika zostało uaktywnione. Zwykle, gdy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego w witrynie, wymagana jest aktywacja konta. Wymóg aktywacji konta kontrolowany jest przez ustawienie parametru Aktywacja kont na omówionej dalej stronie Użytkownicy. Opcje użytkownika – Ustawienia komponentu.

{{opisy_kolumn16|Aktywny}} wyświetli:

 • Aktywny [Activated]: informuje, czy konto użytkownika zostało uaktywnione. Zwykle, gdy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego w witrynie, wymagana jest aktywacja konta. Wymóg aktywacji konta kontrolowany jest przez ustawienie parametru Aktywacja kont na omówionej dalej stronie Użytkownicy. Opcje użytkownika – Ustawienia komponentu.

{{opisy_kolumn16|Alias}} wyświetli:

 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa artykułu, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku artykułów w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu, zapisaną małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji, kropek, podkreślników i innych znaków specjalnych (chyba, że w konfiguracji globalnej witryny zarządzisz generowanie prostych adresów w Unikodzie). Zamiast spacji, kropek, itd. stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.

{{opisy_kolumn16|Artykułów}} wyświetli:

 • Artykułów [# of Articles]: określa, ile artykułów (odnośników, migawek) zostanie wyświetlonych w module. Wpisz liczbę całkowitą. Wartość domyślna 0 spowoduje, że wyświetlone zostaną wszystkie artykuły spełniające kryteria filtrowania.

{{opisy_kolumn16|Autor}} wyświetli:

 • Autor [Author]: program wstawi tu domyślnie nazwę operatora dodającego nowy artykuł. Możesz jednak kliknąć przycisk Wybierz autora i wskazać dowolną osobę z listy zarejestrowanych użytkowników.

{{opisy_kolumn16|Czas przechowywania}} wyświetli:

 • Czas przechowywania [Cache Time]: W sekundach - czas przechowywania wiadomości w katalogu pamięci podręcznej - cache/ w pliku XML z pobranymi nagłówkami RSS, z którego wiadomości udostępniane są na stronach witryny. Po upływie tego czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej, zapisywane w katalogu pamięci podręcznej.

{{opisy_kolumn16|Data rejestracji}} wyświetli:

 • Data rejestracji [Registration Date]: data założenia konta użytkownika.

{{opisy_kolumn16|Data utworzenia}} wyświetli:

 • Data utworzenia [Create Date]: zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu.

{{opisy_kolumn16|Data}} wyświetli:

 • Data [Date]: zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu.

{{opisy_kolumn16|Domyślny}} wyświetli:

 • Domyślny [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na element, który aktualnie obsługuje witrynę lub zaplecze.

{{opisy_kolumn16|Dostęp}} wyświetli:

 • Dostęp [Access Level]: poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania pozycji i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji.

{{opisy_kolumn16|Email autora}} wyświetli:

 • Email autora [Author E-mail]: adres poczty elektronicznej autora. Na stronach menedżerów rozszerzeń - adres poczty elektronicznej projektanta albo autora oryginału albo tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

{{opisy_kolumn16|Email}} wyświetli:

 • E-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika.

{{opisy_kolumn16|Foldery z plikami}} wyświetli:

 • Foldery z plikami [Cache Group]: oznacza rodzaj treści przechowywanych w pamięci podręcznej, wskazuje na nazwę podkatalogu, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe przechowywane są w folderach tworzonych w razie potrzeby w katalogach katalog_Joomla!/cache/ (pliki tymczasowe witryny) oraz katalog_Joomla!/administrator/cache/ (pliki tymczasowe zaplecza).

{{opisy_kolumn16|Grupa pamięci podręcznej}} wyświetli:

 • Grupa pamięci podręcznej [Cache Group]: oznacza rodzaj treści przechowywanych w pamięci podręcznej, wskazuje na nazwę podkatalogu, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe przechowywane są w katalogu twoja-Joomla!/cache/systemowa_nazwa_rozszerzenia (grupa pamięci podręcznej).

{{opisy_kolumn16|Grupa}} wyświetli:

 • Grupa [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. W Joomla 1.6 użytkownik może należeć do wielu grup.}

{{opisy_kolumn16|Grupy}} wyświetli:

 • Grupy [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. W Joomla 1.6 użytkownik może należeć do wielu grup.

{{opisy_kolumn16|ID}} wyświetli:

 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

{{opisy_kolumn16|Język}} wyświetli:

 • Język [Languague]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.

{{opisy_kolumn16|Katalog}} wyświetli:

 • Katalog [Directory]: ścieżka do katalogu, o którym zamieszczono informację w tabeli.

{{opisy_kolumn16|Kategoria}} wyświetli:

 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję treści - artykuł, kontakt, doniesienie, reklamę. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji.

{{opisy_kolumn16|Klient}} wyświetli:

 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy. Reklamodawców można dodać na stronie Reklama – Klienci.

{{opisy_kolumn16|Kliknięcia}} wyświetli:

 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku liczby kliknięć do liczby odsłon reklamy. Pierwsza liczba wskazuje kliknięcia w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania liczby kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do liczby odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.

{{opisy_kolumn16|Kod języka w URL}} wyświetli:

 • Kod języka w URL [SEF]: unikalny alias nazwy języka wykorzystywany w adresach internetowych witryny.

{{opisy_kolumn16|Kolejność}} wyświetli:

 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.

{{opisy_kolumn16|Liczba}} wyświetli:

 • Liczba [Count]: aktualna liczba wyświetleń lub kliknięć ogłoszenia od momentu wyzerowania statystyki

{{opisy_kolumn16|Liczba artykułów}} wyświetli:

 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa, ile artykułów (odnośników, migawek) zostanie wyświetlonych w module. Wpisz liczbę całkowitą. Wartość domyślna 0 spowoduje, że wyświetlone zostaną wszystkie artykuły spełniające kryteria filtrowania.

{{opisy_kolumn16|Liczba plików}} wyświetli:

 • Liczba plików [Number of Files]: liczba plików z danej grupy przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.

{{opisy_kolumn16|Liczba pozycji menu}} wyświetli:

 • Liczba pozycji menu [Number of Menu Items]: informuje, ile w danym menu umieszczono pozycji menu, w tym:
  • Opublikowanych [Published]: wartość wskazuje, ile ze wszystkich pozycji menu jest aktualnie opublikowanych (widocznych na witrynie).
  • Nieopublikowanych [Unpublished]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu jest nieopublikowanych (niedostępnych publicznie).
  • W koszu [Trashed]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu wyrzucono do kosza (z którego można je usunąć bezpowrotnie bądź odzyskać.

{{opisy_kolumn16|Liczba zablokowanych pozycji}} wyświetli:

 • Liczba zablokowanych pozycji [# of Items]: wskazuje, czy i ile pozycji jest aktualnie zablokowanych w poszczególnych tabelach bazy danych.

{{opisy_kolumn16|Nazwa poziomu}} wyświetli:

 • Nazwa poziomu [Level Name]: nazwa nadana przez administratora, sygnalizująca poziom dostępu.

{{opisy_kolumn16|Nieopublikowanych}} wyświetli:

 • Nieopublikowanych [Unpublished]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu jest nieopublikowanych (niedostępnych publicznie).

{{opisy_kolumn16|Nowy adres URL}} wyświetli:

 • Nowy adres URL [New URL]: adres docelowy, na który chcesz skierować użytkowników z nieistniejącej strony.

{{opisy_kolumn16|Odsłony}} wyświetli:

 • Odsłony [Hits]: liczba odsłon - wskazuje, ile razy przeglądano artykuł.

{{opisy_kolumn16|Opublikowane}} wyświetli:

 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.

{{opisy_kolumn16|Opublikowanych}} wyświetli:

 • Opublikowanych [Publishing]: liczba oznaczająca ilość pozycji (odnośników) opublikowanych w tym menu.

{{opisy_kolumn16|Ostatnia wizyta}} wyświetli:

 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania użytkownika.

{{opisy_kolumn16|Pełna nazwa}} wyświetli:

 • Pełna nazwa [Full name]: imię i nazwisko lub pseudonim. Może być widoczna na stronach, np. jako nazwa autora.

{{opisy_kolumn16|Podłączone moduły}} wyświetli:

 • Podłączone moduły [Modules Linked to the Menu]: lista modułów powiązanych z menu. W kolumnie wyświetlana jest nazwa modułu, poziom dostępu (Powszechny || Zarejestrowani... itp.) oraz nazwa pozycji w szablonie.

{{opisy_kolumn16|Pola wyboru}} wyświetli:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.

{{opisy_kolumn16|Połącz z użytkownikiem}} wyświetli:

 • Połącz z użytkownikiem [Linked User]: jeśli kontakt połączony jest z zarejestrowanym użytkownikiem, nazwa użytkownika, z którym jest powiązany.

{{opisy_kolumn16|Przeczytane}} wyświetli:

 • Przeczytane [Read] : zielony znacznik oznacza, że powiadomienie zostało przeczytane, czerwony, że jeszcze nie przeczytano danego powiadomienia.

{{opisy_kolumn16|Przedawniony URL}} wyświetli:

 • Przedawniony URL [Expired URL]: adres nieistniejącej strony Twojej witryny, który chcesz przekierować na nową stronę. W wykazie może być wyświetlany jedynie końcowy fragment tego adresu.

{{opisy_kolumn16|Przedrostek nazwy obrazka}} wyświetli:

 • Przedrostek nazwy obrazka [Image]: przedrostek nazwy pliku obrazka flagi państwowej.

{{opisy_kolumn16|Przypisany}} wyświetli:

 • Przypisany [Assigned]: wskazuje, czy styl szablonu jest przypisany do wybranych stron-pozycji menu. Zielona ikona z biała fiszką oznacza, że styl szablonu jest przypisany co najmniej do jednej strony - pozycji menu. Aby przypisać szablon do stron-pozycji menu w Joomla 1.6, trzeba otworzyć edytor własności szablonu.

{{opisy_kolumn16|Reklama}} wyświetli:

 • Reklama [Banner]: nazwa reklamy. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.

{{opisy_kolumn16|Rozmiar}} wyświetli:

 • Rozmiar [Size]: w kilobajtach rozmiar wszystkich plików ogółem przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.

{{opisy_kolumn16|Słowa kluczowe}} wyświetli:

 • Słowa kluczowe [Metaname Keywords]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.

{{opisy_kolumn16|Stan}} wyświetli:

 • Stan [State]: decyduje o dostępności artykułu na stronach witryny. Artykuł opublikowany jest widoczny (udostępniony), artykuł nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone (do Kosza). Aby przywrócić do wykorzystania artykuł zarchiwizowany lub wyrzucony do Kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
Uwaga: W przypadku artykułów można zdecydować o terminie rozpoczęcia i zakończenia publikacji. Publikację materiałów można wyłączać na stronach menedżerów, np. Artykuły – Artykuły.

{{opisy_kolumn16|Start}} wyświetli:

 • Start [Home]: umieszczona w tej kolumnie słowa Tak lub Nie informują, czy dla danego języka utworzono menu z domyślną stroną startową w tym języku.

{{opisy_kolumn16|Strona odsyłająca (referująca)}} wyświetli:

 • Strona odsyłająca [Referring Page]: strona referująca, z której nastąpiło przekierowanie na nieistniejącą stronę.

{{opisy_kolumn16|Styl}} wyświetli:

 • Styl [Style]: nazwa stylu. W przypadku domyślnego stylu szablonu, np. nowo zainstalowanego, jego nazwa uzupełniana jest przyrostkiem -domyślny.

{{opisy_kolumn16|Szablon}} wyświetli:

 • Szablon [Template]: nazwa szablonu, z którego pochodzi styl.

{{opisy_kolumn16|Szukane frazy}} wyświetli:

 • Szukane frazy [Search Text]: wyświetla słowa i fragmenty słów lub tekstów, które użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce witryny. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki alfabetycznie i w odwróconej kolejności alfabetycznej.

{{opisy_kolumn16|Tabela bazy danych}} wyświetli:

 • Tabela bazy danych [Database table]: nazwa sprawdzanej tabeli bazy danych.

{{opisy_kolumn16|Temat}} wyświetli:

 • Temat [Subject]: temat powiadomienia. Kliknij temat, aby przeczytać powiadomienie. Spowoduje to otwarcie ekranu Powiadomienia: Czytaj, gdzie możesz przeczytać, odpowiedzieć lub usunąć powiadomienie.

{{opisy_kolumn16|Typ pozycji menu}} wyświetli:

 • Typ pozycji menu [Menu type]: kilkuczłonowy zwięzły identyfikator pozycji menu - pierwszy człon wskazuje na typ treści, kolejne na wybrany widok-wygląd strony.

{{opisy_kolumn16|Typ}} wyświetli:

 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia – komponent, moduł, dodatek, język, szablon, plik, biblioteka, pakiet.

{{opisy_kolumn16|Tytuł grupy}} wyświetli:

 • Tytuł grupy [Group Title]: nazwa grupy użytkowników.

{{opisy_kolumn16|Tytuł}} wyświetli:

 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.

{{opisy_kolumn16|Uaktywniony}} wyświetli:

 • Aktywne [Activated]: informuje, czy konto użytkownika zostało uaktywnione. Zwykle, gdy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego na witrynie, wymagana jest aktywacja konta. Wymóg aktywacji konta kontrolowany jest przez ustawienie parametru Aktywacja kont na stronie Opcje użytkownika - Ustawienia komponentu

{{opisy_kolumn16|Utworzone przez}} wyświetli:

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa użytkownika, który utworzył pozycję, np. artykuł, kontakt, kategorię.

{{opisy_kolumn16|Użytkownik}} wyświetli:

 • Użytkownik [Username]: unikalna nazwa, wykorzystywana w procesie uwierzytelniania do sprawdzania tożsamości, identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się na witrynie lub zapleczu. Inaczej login, niekiedy także: Nazwa użytkownika.

{{opisy_kolumn16|W koszu}} wyświetli:

 • W koszu [Trashed]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu wyrzucono do kosza (z którego można je usunąć bezpowrotnie bądź odzyskać).

{{opisy_kolumn16|Wyrzucone}} wyświetli:

 • Wyrzucone [Trashed]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu wyrzucono do kosza (z którego można je usunąć bezpowrotnie bądź odzyskać).

{{opisy_kolumn16|Wersja}} wyświetli:

 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.

{{opisy_kolumn16|Włączone}} wyświetli:

 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest aktywne. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować na witrynie lub zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony 'X' sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.

{{opisy_kolumn16|Wyniki}} wyświetli:

 • Wyniki [Results]: wyświetla liczbę zwróconych wyników (wierszy, informacji)

{{opisy_kolumn16|Wyróżnione}} wyświetli:

 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy artykuł - kontakt będzie wyświetlany w przeglądzie wyróżnionych (ważnych, promowanych). Niebieska ikonka z biała gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.

{{opisy_kolumn16|Wyświetlenia}} wyświetli:

 • Wyświetlenia [Impressions]: informuje o ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na ilość dotychczasowych wyświetleń, druga o ilości wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.

{{opisy_kolumn16|Znacznik języka}} wyświetli:

 • Znacznik języka [Code]: kod języka i kod państwa (terytorium), na którym jest używany.