--=REKLAMA=--

Szablon

Opiskolumny

Z Joomla!WikiPL

Porcje:EP Opis kolumny

Spis treści

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Opiskolumny - dokumentacja

Poniżej znajduje się lista szablonów zawierających opisy kolumn stosowane w Ekranach pomocy dla 1.5. Prosimy dodawać nowo utworzone szablony do tej strony.

EP Opis kolumny

{{opiskolumny|Adres email}} wyświetli

 • Adres e-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika. Kliknij adres, aby w nowym oknie otworzyć swój program pocztowy, napisać i wysłać list do użytkownika.

{{opiskolumny|Aktywnych}} wyświetli

 • Aktywnych [# Active]: łączna ilość opublikowanych i nieopublikowanych artykułów w kategorii (bez umieszczonych w Koszu - stąd angielskie # Active).

{{opiskolumny|Artykułów}} wyświetli

 • Artykułów [# Articles]: ilość wiadomości przeznaczonych do wyświetlenia z pobranych na udostępniającej witrynie.

{{opiskolumny|Autor}} wyświetli

 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

{{opiskolumny|Czas przechowywania}} wyświetli

 • Czas przechowywania [Cache Time]: W sekundach - czas przechowywania wiadomości w katalogu pamięci podręcznej - cache/ w pliku XML z pobranymi nagłówkami RSS, z którego wiadomości udostępniane są na stronach witryny. Po upływie tego czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej, zapisywane w katalogu pamięci podręcznej.

{{opiskolumny|Data}} wyświetli

 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.

{{opiskolumny|Domyślne}} wyświetli

 • Domyślne [Default]: wyznacza pozycję jako domyślną, np. w przypadku pozycji menu wskazuje stronę startową witryny, w przypadku szablonu - szablon obsługujący wszystkie strony witryny poza tymi, do których przypisano inny szablon.

{{opiskolumny|Domyślny}} wyświetli

 • Domyślnie [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na element, który obsługuje aktualnie witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny.

{{opiskolumny|Dostęp}} wyświetli

 • Dostęp [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać artykuł, kategorię, strony udostępniane przez daną pozycję menu, moduł, itd. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi;
Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
Kliknięcie nazwy Powszechny zmieni poziom dostępu na Rejestrowany, kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny, a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny.

{{opiskolumny|Email autora}} wyświetli

 • Email autora [Author E-mail]: adres poczty elektronicznej autora. Na stronach menedżerów rozszerzeń - adres poczty elektronicznej projektanta albo autora oryginału albo tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

{{opiskolumny|Głosów}} wyświetli

 • Głosów [Votes]: ilość oddanych głosów.

{{opiskolumny|Grupa pamięci podręcznej}} wyświetli

 • Grupa pamięci podręcznej [Cache Group]: oznacza rodzaj treści przechowywanych w pamięci podręcznej, wskazuje na nazwę podkatalogu, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe przechowywane są w katalogu twoja-Joomla!/cache/systemowa_nazwa_rozszerzenia (grupa pamięci podręcznej).

{{opiskolumny|Grupa}} wyświetli

 • Grupa [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. Może to być: Zarejestrowany [Registered], Autor [Author], Redaktor [Editor], Wydawca [Publisher], Operator [Manager], Administrator lub Główny administrator [Super Administrator]. Przypisanie użytkownika do jednej z domyślnych grup określa uprawnienia użytkownika.

{{opiskolumny|ID pozycji|sv
}}
wyświetli

 • ItemID [ItemID]: numer identyfikacyjny pozycji menu. Tego numeru nie można zmienić.

{{opiskolumny|ID}} wyświetli

 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

{{opiskolumny|Ilość plików}} wyświetli

 • Ilość plików [Number of Files]: liczba plików z danej grupy przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.

{{opiskolumny|Ilość pozycji}} wyświetli

 • Ilość pozycji [# of Items]: ilość pozycji, które zostały odblokowane.

{{opiskolumny|Ilość zapytań}} wyświetli

 • Ilość zapytań [Times Requested]: informuje, ile razy użytkownicy wprowadzili w wyszukiwarce ten tekst. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki rosnąco i malejąco.

{{opiskolumny|Katalog}} wyświetli

 • Katalog [Directory]: ścieżka do katalogu, o którym zamieszczono informację w tabeli.

{{opiskolumny|Kategoria}} wyświetli

 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany.

{{opiskolumny|Kategorii}} wyświetli

 • Kategorii [# Categories.]: ilość kategorii przypisanych do sekcji artykułów. Kategorie tworzymy na stronie Kategorie.

{{opiskolumny|Klient języka}} wyświetli

 • Klient [Client]: wskazuje, która część Joomla! używa rozszerzenia, jest przez nie obsługiwana - oznacza witrynę lub zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym rozszerzenie.xml

{{opiskolumny|Klient modułu}} wyświetli

 • Klient [Client]: wskazuje, gdzie moduł jest używany - oznacza witrynę lub zaplecze. Zależnie od przeznaczenia moduł jest "klientem" witryny albo zaplecza. Zwróć uwagę na to rozróżnienie. Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym modul.xml

{{opiskolumny|Klient szablonu}} wyświetli

 • Klient [Client]: wskazuje, która część Joomla! używa szablonu - oznacza witrynę lub zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym rozszerzenie.xml

{{opiskolumny|Kliknięcia}} wyświetli

 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku kliknięć do ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba oznacza ilość kliknięć w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania ilości kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do ilości odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.

{{opiskolumny|Kolejność}} wyświetli

 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.

{{opiskolumny|Kontakt}} wyświetli

 • Kontakt [Contact]: nazwa osoby lub numer telefonu. Informacja do wykorzystania w kontaktach z klientem, jest widoczna jedynie na stronach zaplecza administracyjnego.

{{opiskolumny|Menu}} wyświetli

 • Menu [Menu]: nazwa menu, z którego pochodzi pozycja menu umieszczona w koszu.

{{opiskolumny|Modułów}} wyświetli

 • Modułów [Modules Column]: ilość modułów wyświetlających to menu. Każde menu jest równocześnie modułem i może być wyświetlane w kilku modułach.

{{opiskolumny|Na startowej}} wyświetli

 • Na startowej [Front Page]: wskazuje, czy artykuł został oznaczony do publikacji w przeglądzie Strona startowa. Kliknięcie ikony oznaczającej aktualny stan spowoduje jego zmianę.

{{opiskolumny|Nazwa dodatku}} wyświetli

 • Dodatek [Plugin Name]: nazwa dodatku widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją więc dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian.

{{opiskolumny|Nazwa języka}} wyświetli

 • Język [Language Name]: nazwy zainstalowanych języków witryny lub zaplecza administracyjnego.

{{opiskolumny|Nazwa kanału}} wyświetli

 • Nazwa kanału [News Feed Name]: sygnalizuje temat, treść, pochodzenie informacji. Użyj nazwy tak opisowej, na ile to możliwe.

{{opiskolumny|Nazwa klienta}} wyświetli

 • Nazwa klienta [Client Name]: nazwa firmy, instytucji lub inna oznaczająca zamawiającego reklamę. Nazwa wykorzystywana jest tylko na stronach zaplecza administracyjnego, nie jest publikowana na stronach witryny. Jest odnośnikiem do strony edytora danych klienta.

{{opiskolumny|Nazwa komponentu}} wyświetli

 • Nazwa komponentu [Component]: nazwa komponentu. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.

{{opiskolumny|Nazwa kontaktu}} wyświetli

 • Nazwa [Name]. Nazwa osoby, działu, firmy - cokolwiek zechcesz. Nazwa jest wyświetlana na stronie frontowej w tabeli kategorii kontaktów oraz stronie kontaktu. Jest łączem. Kliknij nazwę, aby przejść do trybu edycji kontaktu.

{{opiskolumny|Nazwa modułu}} wyświetli

 • Moduł [Module]: nazwa modułu widoczna tylko w panelu administracyjnym.

{{opiskolumny|Nazwa szablonu}} wyświetli

 • Szablon [Template]: nazwa szablonu widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nazwa jest wykorzystywana do rozpoznawania szablonu. Zmienianie nazwy szablonu jest niewskazane, ponieważ w przypadku niektórych projektów może powodować niepełną obsługę ścieżek dostępu do plików szablonu.

{{opiskolumny|Nazwa użytkownika}} wyświetli

 • Użytkownik [Username]: unikalna nazwa, wykorzystywana do sprawdzania tożsamości w procesie uwierzytelniania, identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się na witrynie lub zapleczu. Inaczej login, niekiedy także: Nazwa użytkownika.

{{opiskolumny|Nazwa}} wyświetli

 • Nazwa [Name]: pełna nazwa pozycji. Na przykład reklamy, klienta, pozycji menu, nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko, itp. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.

{{opiskolumny|Nieopublikowanych}} wyświetli

 • Nieopublikowanych [Unpublished]: liczba oznaczająca ilość pozycji (odnośników) nieopublikowanych.

{{opiskolumny|Numer}} wyświetli

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.

{{opiskolumny|Od}} wyświetli

 • Od [From]: użytkownik - nadawca wiadomości.

{{opiskolumny|Odblokowano}} wyświetli

 • Odblokowano [Checked in]: ikony wskazujące na przebieg operacji. Zielona fiszka oznacza pomyślne odblokowanie pozycji, czerwony krzyżyk niepowodzenie, a brak ikony wskazuje, że w tabeli nie blokowano żadnej pozycji.

{{opiskolumny|Odsłony}} wyświetli

 • Odsłony [Hits]: ilość odsłon - wskazuje, ile razy odwiedzono stronę. Ilość odsłon można wyzerować.

{{opiskolumny|Opcje}} wyświetli

 • Opcje [Options]: ilość pytań lub opcji odpowiedzi w sondzie.

{{opiskolumny|Opóźnienie}} wyświetli

 • Opóźnienie [Lag]: czas w sekundach, jaki musi upłynąć między dwoma aktami głosowania z tego samego komputera).

{{opiskolumny|Opublikowanych}} wyświetli

 • Opublikowanych [Publishing]: liczba oznaczająca ilość pozycji (odnośników) opublikowanych w tym menu.

{{opiskolumny|Ostatnia wizyta}} wyświetli

 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania użytkownika.

{{opiskolumny|Plik}} wyświetli

 • Plik [File]: nazwa pliku zawierającego główny skrypt dodatku (bez rozszerzenia ’.php’).

{{opiskolumny|Pokaż}} wyświetli
Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy. {{opiskolumny|Pole wyboru}} wyświetli

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.

{{opiskolumny|Połącz z użytkownikiem}} wyświetli

 • Połącz z użytkownikiem [Linked to User]: nazwa użytkownika, z którym są powiązane informacje kontaktowe. Tekst nazwy jest odnośnikiem do strony edytora konta użytkownika - Użytkownicy - Utwórz/Zmień. Kliknij nazwę użytkownika, jeśli chcesz zmienić szczegóły jego konta.

{{opiskolumny|Pozycja menu}} wyświetli

 • Pozycja menu [Menu Item]: nazwa odnośnika w menu (nazwa pozycji menu). Naciśnij wybraną nazwę, aby modyfikować szczegóły i parametry tej pozycji menu.

{{opiskolumny|Pozycja}} wyświetli

 • Pozycja [Position]: wskazuje, w którym miejscu strony moduł będzie widoczny w witrynie. Nowo instalowane moduły są standardowo umieszczane w pozycji left. Pozycje definiowane są w szablonach, by prezentować w modułach treści towarzyszące artykułom. Mogą również być wykorzystane do umieszczania modułów w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów. Składnia polecenia umieszczającego moduł w artykule jest następująca: {loadposition xxx}, gdzie xxx jest unikalną nazwą pozycji modułów.

{{opiskolumny|Pozycje menu}} wyświetli

 • Pozycje menu [Menu Items]: ikona łącząca ze stroną projektanta pozycji menu. Naciśnij tę ikonę, aby przejść na stronę z listą pozycji, na której możesz dodawać i modyfikować pozycje menu.

{{opiskolumny|Przeczytane}} wyświetli

 • Przeczytane [Read]: stan wiadomości – czytana lub nieczytana. Zielona fiszka sygnalizuje wiadomości przeczytane, czerwony krzyżyk nieprzeczytane.

{{opiskolumny|Przypisany}} wyświetli

 • Przypisany [Assigned]: wskazuje, czy szablon jest przypisany do wybranych stron-pozycji menu. Aby przypisać szablon do stron-pozycji menu w Joomla 1.5, trzeba otworzyć edytor własności szablonu.

{{opiskolumny|Publikacja}} wyświetli

 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.

{{opiskolumny|Reklam}} wyświetli

 • Reklam [# Banners]: ilość zamówionych reklam.

{{opiskolumny|Rozmiar}} wyświetli

 • Rozmiar [Size]: w kilobajtach rozmiar wszystkich plików ogółem przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.

{{opiskolumny|Sekcja}} wyświetli

 • Sekcja [Section]: sekcja, do której przypisany jest artykuł lub kategoria. Naciśnięcie tytułu sekcji, jeśli jest odnośnikiem, otwiera edytor własności sekcji. Zobacz Utwórz/Zmień. W przypadku artykułów nieprzypisanych do sekcji i kategorii informacja, że znajduje się "Poza kategorią".

{{opiskolumny|Sekcja}} wyświetli

 • Sekcja [Section]: sekcja, do której przypisany jest artykuł lub kategoria. Naciśnięcie tytułu sekcji, jeśli jest odnośnikiem, otwiera edytor własności sekcji. Zobacz Utwórz/Zmień. W przypadku artykułów nieprzypisanych do sekcji i kategorii informacja, że znajduje się "Poza kategorią".

{{opiskolumny|Stan}} wyświetli

 • Stan [Status]: wskazuje, czy katalog jest zapisywalny, czy chroniony przed zapisem.

{{opiskolumny|Strony}} wyświetli

 • Strony [Pages]: informuje, do których stron-pozycji menu moduł został przypisany - wszystkie, zmienne, brak. Moduł widoczny jest na stronach dostępnych z wybranej pozycji menu.

{{opiskolumny|Szukane frazy}} wyświetli

 • Szukane frazy [Search Text]: wyświetla słowa i fragmenty słów lub tekstów, które użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce witryny. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki alfabetycznie i w odwróconej kolejności alfabetycznej.

{{opiskolumny|Tabela bazy danych}} wyświetli

 • Tabela bazy danych [Database table]: nazwa sprawdzanej tabeli bazy danych.

{{opiskolumny|Tagi}} wyświetli
Porcje:EP Opis kolumny Tagi {{opiskolumny|Temat}} wyświetli

 • Temat [Subject]: sygnalizuje treść wiadomości. Jest odnośnikiem - otwiera podgląd wiadomości, umożliwia wysłanie odpowiedzi. Kliknij temat, aby odczytać wiadomość. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Masz wiadomość, gdzie możesz przeczytać wiadomość, odpowiedzieć na nią, usunąć.

{{opiskolumny|Typ dodatku}} wyświetli

 • Typ [Type]: wskazuje na przynależność do jednego z rodzajów, a równocześnie na folder, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • uwierzytelniające [authentication]
  • obsługujące artykuły [content],
  • wyszukiwarki [search],
  • edytory [editor],
  • rozszerzenia edytorów [editor-xtd],
  • systemowe [system],
  • użytkownik [user],
  • zdalna obsługa procedur [xmlrpc] oraz
  • rozszerzenia funkcji dodatkowych komponentów [zwykle nazwa_komponentu].

{{opiskolumny|Typ menu}} wyświetli

 • Typ menu [Menu type]: oznaczenie typu pozycji menu, unikalna nazwa - niepowtarzalny identyfikator menu

{{opiskolumny|Typ pozycji menu}} wyświetli

 • Typ pozycji menu [Menu type]: kilkuczłonowy zwięzły identyfikator pozycji menu - pierwszy człon wskazuje na typ treści, kolejne na wybrany widok-wygląd strony.

{{opiskolumny|Typ}} wyświetli

 • Typ [Type]: systemowa nazwa modułu lub rodzaj pozycji menu.

{{opiskolumny|Tytuł sondy}} wyświetli

 • Tytuł sondy [Poll Title]: nazwa, pytanie ankietowe, pogląd, opinia, stwierdzenie. Tytuł jest odnośnikiem do strony edytora ankiet - Sondy - Utwórz/Zmień.

{{opiskolumny|Tytuł}} wyświetli

 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.

{{opiskolumny|Uprzywilejowany}} wyświetli
Porcje:EP Opis kolumny Uprzywilejowany {{opiskolumny|Ustawienie}} wyświetli

 • Ustawienie [Setting]: nazwa ustawienia w pliku php.ini

{{opiskolumny|W koszu}} wyświetli

 • W koszu [Trashed]: ilość pozycji z tego menu umieszczonych w koszu. Można je przywrócić na swoje miejsce. Po odzyskaniu z kosza zostaną oznaczone jako Nieopublikowane.

{{opiskolumny|Wartość}} wyświetli

 • Wartość [Value]: treść informacji - ustawienie opcji na serwerze, dane identyfikacyjne oprogramowania (np. serwera, przeglądarki).

{{opiskolumny|Wersja}} wyświetli

 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.

{{opiskolumny|Włączone}} wyświetli

 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest aktywne. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować na witrynie lub zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony 'X' sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.

{{opiskolumny|Włączony}} wyświetli

 • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan rozszerzenia - czy zostało opublikowane (uruchomione) i jest widoczne lub gotowe do działania w razie potrzeby. Ikona z zieloną fiszką oznacza, że rozszerzenie jest włączone, a czerwony krzyżyk sygnalizuje, że jest wyłączone. Naciśnięcie ikony przełącza stan.

{{opiskolumny|Wyświetlenia}} wyświetli

 • Wyświetlenia [Impressions]: informuje o ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na ilość dotychczasowych wyświetleń, druga o ilości wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.

{{opiskolumny|Zalogowany}} wyświetli

 • Zalogowany [Logged in]: informuje, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany na witrynie lub zapleczu. Ikona zielonej fiszki widoczna w kolumnie oznacza, że użytkownik jest aktualnie zalogowany. Brak ikony mówi, że użytkownik nie jest zalogowany.

{{opiskolumny|Zwrócono pozycji}} wyświetli

 • Zwrócono pozycji [Results Returned]: wyświetla ilość zwróconych wyników (wierszy, informacji)