--=REKLAMA=--

Szablon

Ikonacpanel

Z Joomla!WikiPL

Porcje:EP ikony

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Ikonacpanel - dokumentacja

{{ikonacpanel|Dodaj artykuł}} wyświetli:

  • Dodaj artykuł [Add New Article]: otwiera stronę, na której można stworzyć artykuł, przypisać go do sekcji i kategorii, umieścić w przeglądzie Strona startowa oraz ustalić inne parametry prezentacji

{{ikonacpanel|Artykuły}} wyświetli:

  • Artykuły [Article Manager]: otwiera stronę z listą artykułów, gdzie można je porządkować, dodawać, usuwać, przenosić i przywracać z archiwum

{{ikonacpanel|Kategorie}} wyświetli:

  • Kategorie [Category Manager]: otwiera stronę z listą kategorii, na której można je przeglądać, porządkować, tworzyć, kopiować, przenosić, usuwać, publikować bądź wstrzymywać publikację.

{{ikonacpanel|Strona startowa}} wyświetli:

  • Strona startowa [FrontPage Manager]: przenosi na stronę menedżera strony frontowej, gdzie możesz zarządzać artykułami umieszczonymi w przeglądzie Strona startowa.

{{ikonacpanel|Konfiguracja}} wyświetli:

  • Konfiguracja [Global Configuration]: otwiera okno edytora ustawień globalnych - centrum decydowania o domyślnych ustawieniach podstawowych parametrów Joomla!, zarówno witryny (strony frontowej), jak i zaplecza administracyjnego. Być może jeden z najważniejszych obszarów Joomla!. Możesz tu zmienić wiele istotnych opcji konfiguracyjnych, wśród nich: Warstwa FTP, Strefa czasowa witryny, Język witryny, Konfiguracja serwera, Konfiguracja sesji oraz Metadane. Prawo dokonywania zmian konfiguracji witryny ma tylko główny administrator.

{{ikonacpanel|Języki}} wyświetli:

  • Języki [Language Manager]: otwiera okno menedżera języków. Kliknij ten przycisk, aby ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny i zaplecza.

{{ikonacpanel|Media}} wyświetli:

  • Media [Media Manager]: otwiera okno biblioteki mediów. Kliknij ten przycisk, aby wczytać do biblioteki jakiś plik. Do Biblioteki mediów można dodawać pliki w różnych formatach - tekstowych, graficznych, dźwiękowych, itd. Zgromadzone w bibliotece media można wykorzystać jako ilustracje materiałów publikowanych na witrynie, jako załączniki oraz udostępniać użytkownikom w repozytoriach plików. Menedżer mediów umożliwia porządkowanie zbiorów, zakładanie nowych katalogów, usuwanie niepotrzebnych plików i folderów.

{{ikonacpanel|Menu}} wyświetli:

  • Projektant menu [Menu Manager]: otwiera okno projektanta menu. Możesz tutaj stworzyć nowe menu, kopiować istniejące, zmieniać właściwości istniejących menu, usuwać zbędne menu, a także przenieść się do projektanta pozycji w dowolnym z istniejących menu.

{{ikonacpanel|Sekcje}} wyświetli:

  • Sekcje artykułów [Section Manager]: otwiera stronę menedżera sekcji artykułów z wykazem sekcji. Kliknij ten przycisk, stworzyć nową sekcję albo edytować właściwości lub usuwać istniejące sekcje artykułów.

{{ikonacpanel|Użytkownicy}} wyświetli:

  • Użytkownicy [User Manager]: otwiera okno menedżera użytkowników z wykazem zarejestrowanych użytkowników. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe konto użytkownika, edytować dane użytkowników - zmienić hasło, preferowany język witryny i język zaplecza, domyślny edytor tekstu, przynależność do grupy użytkowników, a także gdy chcesz usunąć z bazy dane użytkowników albo uniemożliwić logowanie się do witryny.