--=REKLAMA=--

Szablon

Filtry16

Z Joomla!WikiPL

Porcje16:EkranyP filtry16

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Filtry16 - dokumentacja

{{filtry16|Maks. poziom}} wyświetli:

 • Maks. poziomów [Max Levels]: umożliwia ustalenie liczby wyświetlanych poziomów w menu wielopoziomowym, czyli takim, w którym pozycjom przyporządkowano pozycje podrzędne. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlane tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.

{{filtry16|Witryna}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP filtry16 Witryna {{filtry16|Wybierz autora}} wyświetli:

 • Wybierz autora [Select Author]: ogranicza listę artykułów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie artykuły utworzone przez zaznaczonego użytkownika.

{{filtry16|Wybierz folder}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP filtry16 Wybierz folder {{filtry16|Wybierz grupę}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP filtry16 Wybierz grupę {{filtry16|Wybierz język}} wyświetli:

 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

{{filtry16|Wybierz kategorię}} wyświetli:

 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.

{{filtry16|Wybierz menu}} wyświetli:

 • nazwa_menu [menu_name]: wyświetla tylko pozycje umieszczone w wybranym menu. Wybierz z listy rozwijanej dowolne menu, aby przeglądać pozycje w tym menu i zarządzać nimi.

{{filtry16|Pokaż}} wyświetli:
=== Ogranicznik liczby pozycji === Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy. {{filtry16|Wybierz położenie}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP filtry16 Wybierz położenie {{filtry16|Wybierz poziom dostępu}} wyświetli:

 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.

{{filtry16|Wybierz pozycję}} wyświetli:

 • Wybierz pozycję [Select Position]: ogranicza wyświetlanie modułów zgodnie z wybranym zakresem - wyświetla tylko moduły umieszczone w wybranym miejscu. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo jedno z miejsc w szablonie przeznaczonych na prezentację modułów.

{{filtry16|Wybierz stan aktywności}} wyświetli:

 • Wybierz stan [Select State]: z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów aktywności. Zestaw opcji zależy od kontekstu:
  • Włączone [Enabled]: aktywne, używane (np. dodatki, moduły), niezablokowane (np. konto użytkownika).
  • Wyłączone [Disabled]: nieaktywne, używane (np. dodatki, moduły), zablokowane (np. konto użytkownika).
  • Czytane [Read]: w skrytce wiadomości osobistych
  • Nieczytane [Unread]: w skrytce wiadomości osobistych

{{filtry16|Wybierz stan publikacji}} wyświetli:

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]

{{filtry16|Wybierz szablon}} wyświetli:

 • Wybierz szablon [Select Template]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo wybierz jeden z szablonów.

{{filtry16|Wybierz typ}} wyświetli:

 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie rozszerzeń, np. modułów, dodatków, zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijalnej wybierz typ rozszerzenia, które chcesz wyświetlać.

{{filtry16|Zaplecze}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP filtry16 Zaplecze