--=REKLAMA=--

Szablon

Detale16

Z Joomla!WikiPL

Porcje16:EkranyP Detale16

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Detale16 - dokumentacja

Etykiety danych (szczegółów) pozycji

{{detale16|Adres kontaktowy}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Adres kontaktowy {{detale16|Adresaci jako UDW}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Adresaci jako UDW {{detale16|Alias}} wyświetli:

 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.

{{detale16|Czas przechowywania}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Czas przechowywania {{detale16|Data ostatniej modyfikacji}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Data ostatniej modyfikacji {{detale16|Data rejestracji}} wyświetli:

 • Data rejestracji [Register Date]: dodawana automatycznie przez Joomla! data utworzenia konta. Nie można jej edytować.

{{detale16|Data utworzenia}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Data utworzenia {{detale16|Docelowy URL}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Docelowy URL {{detale16|Dostęp}} wyświetli:

 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.

{{detale16|Email}} wyświetli:

 • E-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony.

{{detale16|Grafika}} wyświetli:

 • Grafika reklamy [Banner Image]: ścieżka pliku graficznego reklamy. Grafika będzie wyświetlana tylko, gdy wybrano typ: graficzny. Wpisz adres względny pliku albo kliknij przycisk Wybierz i wskaż wybrany obraz. Aby przesłać pliki na serwer, skorzystaj z menedżera Media. Jeśli przesyłasz pliki za pomocą klienta FTP, umieść je w katalogu 'images/banners'.

{{detale16|Hasło}} wyświetli:

 • Hasło [Password]: hasło dostępu do zasobów używane przy logowaniu się użytkownika. Niezbędne do sprawdzenia tożsamości. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki. Powinno składać się z mieszaniny liter, cyfr i znaków specjalnych, liczyć nie mniej niż 6 znaków, ale zaleca się stosować dłuższe hasła (co najmniej 8-znakowe).

{{detale16|ID}} wyświetli:

 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.

{{detale16|Informacje dodatkowe}} wyświetli:

 • Informacje dodatkowe [Miscellaneous Information]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych informacji o kontakcie. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{detale16|Inna nazwa autora}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Inna nazwa autora {{detale16|Język}} wyświetli:

 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.

{{detale16|Kategoria}} wyświetli:

 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać element treści (artykuł, kontakt, reklamę, itp. ). Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.

{{detale16|Kierunek pisma}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Kierunek pisma {{detale16|Klient}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Klient {{detale16|Kod języka w URL}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Kod języka w URL {{detale16|Kolejność}} wyświetli:

 • Kolejność [Order]: określa porządek wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.

{{detale16|Komentarz}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Komentarz {{detale16|Liczba kliknięć}} wyświetli:

 • Liczba kliknięć [Clicks]: zarejestrowana przez Joomla! liczba kliknięć w reklamę. Nie można tutaj wpisać żadnej wartości. Można natomiast wyzerować liczbę kliknięć, naciskając Zeruj kliknięcia [Reset Clicks].

{{detale16|Liczba wyświetleń}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Liczba wyświetleń {{detale16|Łącze}} wyświetli:

 • Łącze [Link]: generowany automatycznie adres internetowy strony, do której prowadzi ten odnośnik. Adresy wewnętrzne mają postać podobną do tej: index.php?option=com_content&view=article&id=9, wskazują na plik index.php, który - zależnie od wybranego typu pozycji menu uruchamia wskazany w adresie komponent (oznaczony przed człon option, np. com_content, com_contact) z odpowiednimi parametrami wywołania (rodzaj widoku wskazywany przez człon view i zakres (wskazywany przez człony category, id, itemid).

{{detale16|Nadrzędna}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nadrzędna {{detale16|Nazwa grupy}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nazwa grupy {{detale16|Nazwa klienta}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nazwa klienta {{detale16|Nazwa kontaktu}} wyświetli:

 • Nazwa kontaktu [Name]: pełna nazwa osoby lub jednostki - wydziału, biura, filii. Będzie wyświetlana na stronie szczegółów kontaktu oraz w tabeli kategorii kontaktów. Może to być nazwa jednostki organizacyjnej firmy, nazwa sprawy, w jakiej można się posłużyć danym kontaktem, itp. Jeśli kontakt nie jest połączony z kontem użytkownika, może to być imię i nazwisko.

{{detale16|Nazwa poziomu}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nazwa poziomu {{detale16|Nazwa reklamy}} wyświetli:

 • Nazwa [Name]: pełna nazwa reklamy - wpisz dowolny tekst. Nazwa nie jest nigdzie publikowana, widoczna jest tylko na zapleczu na stronie Reklama Reklamy. Ustawienie wymagane.

{{detale16|Nazwa rodzima}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nazwa rodzima {{detale16|Nazwa stylu}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nazwa stylu {{detale16|Nazwa}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Nazwa {{detale16|Odbiorca}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Odbiorca {{detale16|Opis modułu}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Opis modułu {{detale16|Opis szablonu}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Opis szablonu {{detale16|Opis}} wyświetli:

 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy.

{{detale16|Osoba kontaktowa}} wyświetli:

 • Osoba kontaktowa [Contact Name]: nazwa osoby albo jednostki reprezentującej reklamodawcę - wydziału, biura, filii, itp.

{{detale16|Ostatnia wizyta}} wyświetli:

 • Ostatnia wizyta [Last visit]: dodawana automatycznie przez Joomla! data ostatniego logowania na witrynie lub zapleczu. Pola nie można edytować.

{{detale16|Otwórz w}} wyświetli:

 • Otwórz w [Target Window]: określa, gdzie zostanie otwarta wywoływana strona. Jeśli w głównym oknie przeglądarki, to wywoływana strona zastąpi aktualnie przeglądaną, jeśli w nowym oknie z paskiem nawigacyjnym lub w nowym oknie bez paska nawigacyjnego, to większość współczesnych przeglądarek otwiera na nowej karcie.

{{detale16|Pełna nazwa}} wyświetli:

 • Pełna nazwa [Login Name]: pełna nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko.

{{detale16|Plik dodatku}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Plik dodatku {{detale16|Pokaż tytuł}} wyświetli:

 • Pokaż tytuł [Show Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu nad modułem. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Uwaga: widoczność tytułu zależy także od stylu pozycji, w jakiej moduł jest umieszczony. W przypadku pozycji bez stylu widoczna jest tylko treść modułu.

{{detale16|Pokaż w menu}} wyświetli:

 • Pokaż w menu [Menu Location]: wskazuje, w którym menu został umieszczony odnośnik. Domyślnie wskazywane jest menu, w którym tworzony jest nowy odnośnik albo menu, w którym odnośnik został umieszczony wcześniej. Pozostaw domyślne lub wybierz inne z listy rozwijalnej.

{{detale16|Połącz z użytkownikiem}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Połącz z użytkownikiem {{detale16|Poprawiane przez}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Poprawiane przez {{detale16|Poprawiano}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Poprawiano {{detale16|Porządek}} wyświetli:

 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.

{{detale16|Powiadamianie}} wyświetli:

 • Powiadomienia [Receive System E-mails]: decyduje o włączeniu użytkownika na listę odbiorców korespondencji seryjnej z witryny. Ustawienie domyślne Tak może być zmienione tylko przez administratora lub głównego administratora.
Uwaga: użytkownik nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej kwestii ani w formularzu rejestracyjnym, ani we właściwościach swego profilu. Joomla! gwarantuje w ten sposób możliwość wysyłania zarejestrowanym użytkownikom korespondencji elektronicznej, np. powiadomień o ważnych zdarzeniach związanych z witryną.

{{detale16|Powtórz hasło}} wyświetli:

 • Powtórz hasło [Confirm password]: standardowe zabezpieczenie przed problemami spowodowanymi niepamiętaniem hasła. Próba skopiowania hasła wpisanego w poprzednim polu i wklejenia w celu potwierdzenia poprawności nie powiedzie się. Podczas wpisywania zamiast wpisywanych znaków ze względu na bezpieczeństwa wyświetlają się gwiazdki.

{{detale16|Pozycja macierzysta}} wyświetli:

 • Pozycja macierzysta [Parent Item]: decyduje o miejscu pozycji w hierarchii treści: czy będzie elementem najwyższego poziomu - główną pozycją [Menu Item Root], czy też elementem podrzędnym wobec innej, wybranej z rozwijalnej listy.

{{detale16|Pozycja}} wyświetli:

 • Pozycja [Position]: przypisuje moduł do wybranej pozycji - miejsca przeznaczonego w szablonie na prezentację modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów [Load Module Position]. Można użyć dwóch rodzajów pozycji modułu:
  1. Możesz wybrać pozycję z rozwijanej listy. Pozycja umieszczona na rozwijanej liście została wyszczególniona w pliku konfiguracyjnym używanego szablonu (szablon.xml). Pozycje modułów dostępne w szablonie można zobaczyć, korzystając z opcji Podgląd w edytorze szablonu albo dodając do adresu witryny następujący kod: ?tp=1. Na przykład, jeśli Twoja witryna ma adres http://www.witryna.com, wpisz http://www.witryna.com?tp=1. Na stronie zostaną wyświetlone etykiety z nazwami zdefiniowanych w szablonie pozycji modułów.
  2. Możesz wpisać nazwę pozycji inną niż znajdujące się na rozwijanej liście (np. mojapozycja1). Wpisywane pozycje modułów stosowane są zwykle do wyświetlania modułów w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów [Load Module Position] - w artykule wpisujemy polecenie {loadposition xxx}, gdzie xxx oznacza nazwę pozycji. Moduły ukażą się w artykule, jeśli moduł zostanie przypisany do pozycji menu wyświetlającej artykuł. Zobacz poniżej sekcję Przypisanie modułu do pozycji menu.

{{detale16|Przedrostek obrazka}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Przedrostek obrazka {{detale16|Rodzaj abonamentu}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Rodzaj abonamentu {{detale16|Rozpocznij publikację}} wyświetli:

 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowany moduł, zostanie udostępniony w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia modułu. Jeśli chcesz opublikować moduł automatycznie w późniejszym momencie, wpisz lub wybierz z kalendarzyka odpowiednią datę i czas.

{{detale16|Stan}} wyświetli:

 • Stan [State]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone do kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.

{{detale16|Strona domyślna}} wyświetli:

 • Strona domyślna [Default Page]: decyduje, czy pozycja menu jest główną, startową, otwierającą stroną witryny. Zawsze co najmniej jedna, którakolwiek pozycja, w którymkolwiek z menu musi wskazywać na domyślną stronę witryny. W witrynie wielojęzycznej dla każdego języka treści można ustalić domyślną stronę główną w tym języku. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie.

{{detale16|Styl szablonu}} wyświetli:

 • Styl szablonu [Template Style]: decyduje o wyglądzie strony. Wybierz z listy rozwijalnej styl szablonu, który chcesz zastosować dla stron tej pozycji menu, albo pozostaw styl domyślny.

{{detale16|Szablon}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Szablon {{detale16|Szerokość}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Szerokość {{detale16|Tekst zastępczy}} wyświetli:

 • Tekst zastępczy [Alternative Text...]: tekst informacji, jaka pojawi się w miejscu grafiki w przypadku, gdy nie będzie można wyświetlić obrazka, np. jeśli obraz ulegnie uszkodzeniu albo użytkownik wyłączy wyświetlanie obrazów. Ustawienie odnosi się tylko do reklam graficznych.

{{detale16|Temat}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Temat {{detale16|Typ menu}} wyświetli:

 • Typ menu [Menu type]: unikalne jednowyrazowe oznaczenie menu. Wpisz dowolny ciąg znaków bez spacji, np. menuglowne, menuuzytkownika, dolne, gorne.

{{detale16|Typ pozycji menu}} wyświetli:

 • Typ pozycji menu [Menu Item Type]: określa rodzaj, zakres i sposób prezentacji treści. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie zdecyduj, który z dostępnych typów pozycji menu chcesz zastosować. Szczegółowa charakterystyka standardowych typów pozycji menu znajduje się w dalszej części.

{{detale16|Tytuł menu}} wyświetli:

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający menu, sygnalizuje jego temat, treść lub zadanie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł menu widoczny jest jest tylko na stronach zaplecza.

{{detale16|Tytuł modułu}} wyświetli:

 • Tytuł modułu [Module Title]: oznaczenie modułu, dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł wyświetlany jest w wykazie modułów, może być również wyświetlany na stronach witryny. Tytuł modułu można w każdym momencie zmienić w edytorze właściwości modułów.

{{detale16|Tytuł}} wyświetli:

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.

{{detale16|Uprawnienia}} wyświetli:

 • Uprawnienia [Permissions]: przycisk Ustal uprawnienia przenosi w dół ekranu do części, w której można zmodyfikować ustawione globalnie prawa dostępu do artykułu.

{{detale16|URL łącza}} wyświetli:

 • URL łącza [Click URL]: adres internetowy strony, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu reklamy. Może to być witryna firmowa klienta, strona opisująca reklamowany produkt, itp. Wpisz URL włącznie z nazwą protokołu: http: //.

{{detale16|Utworzone przez}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Utworzone przez {{detale16|Uwaga}} wyświetli:

 • Uwaga [Notice]: notatka służąca celom administracyjnym, wyświetlana na liście wykazu pozycji. Wpisz dowolny tekst np. objaśniający tytuł, temat treści.

{{detale16|Użytkownik}} wyświetli:

 • Użytkownik [Username]: unikalna nazwa, identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się w witrynie lub na zaplecze. Inaczej login.

{{detale16|Wiadomość}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Wiadomość {{detale16|Wyróżnione}} wyświetli:

{{detale16|Wyróżniony}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Wyróżniony {{detale16|Wysokość}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Wysokość {{detale16|Wyślij również do podgrup w zaznaczonych grupach}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Wyślij również do podgrup w zaznaczonych grupach {{detale16|Wyślij w trybie HTML}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Wyślij w trybie HTML {{detale16|Zablokuj konto}} wyświetli:

 • Zablokuj konto [Block User]: umożliwia zablokowanie konta, uniemożliwiające logowanie się do systemu. Tylko administratorzy i główni administratorzy mogą blokować konta innych użytkowników. Powodem zablokowania może być zachowanie użytkownika niezgodne z zasadami korzystania z witryny.
Blokadę można usunąć w każdej chwili. Dane zablokowanych użytkowników są często przechowywane w rejestrze, aby utrudnić im ponowną rejestrację, a także aby zapobiec ponownemu wykorzystaniu loginu używanego wcześniej przez innego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zakończy poprawnie procesu rejestracji, jego konto oznaczone jest jako zablokowane.

{{detale16|Zakończ publikację}} wyświetli:

 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym moduł zostanie automatycznie wyłączony. Możesz wpisać lub wybrać z kalendarzyka odpowiednią datę i czas. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).

{{detale16|Zakupionych wyświetleń}} wyświetli:

 • Zakupionych wyświetleń [Impressions Purchased]: maksymalna planowana liczba odsłon, a w przypadku płatnej publikacji - liczba odsłon wykupionych przez klienta. Wpisz dowolną liczbę lub zaznacz pole wyboru Nielimitowane [Unlimited].

{{detale16|Zliczaj kliknięcia}} wyświetli:

 • Zliczaj kliknięcia [Track Clicks]: decyduje o gromadzeniu statystyki kliknięć w reklamę.

{{detale16|Zliczaj wyświetlenia}} wyświetli:

 • Zliczaj wyświetlenia [Track Impressions]: decyduje o gromadzeniu statystyki odsłon.

{{detale16|Zmieniony}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Zmieniony {{detale16|Źródłowy URL}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP Detale16 Źródłowy URL {xpd|detale16|Włączone|s=wyświetli:
}}