--=REKLAMA=--

Szablon

Detale

Z Joomla!WikiPL

Porcje:EP detal

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Detale - dokumentacja

Poniżej znajduje się lista szablonów zawierających opisy detali stosowane w Ekranach pomocy dla 1.5. Nowo utworzone szablony prosimy dodawać do tej strony.

{{detale|Adres email}} wyświetli:

 • Adres e-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony.

{{detale|Alias}} wyświetli:

 • Alias [Alias]. Pseudonazwa. Zastępcza nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). Nazwa umowna wykorzystywana jest w uczytelnionych adresach internetowych.

{{detale|Data ostatniej wizyty}} wyświetli:

 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania na witrynie lub zapleczu dodawana automatycznie przez Joomla!. Pola nie można edytować.

{{detale|Dodatkowe informacje}} wyświetli:

 • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Information]: dowolne informacje, np. zakres zadań, którymi zajmuje się osoba kontaktowa lub dział instytucji, firmy.
Uwaga: stosowanie znaczników HTML w tym polu jest niedozwolone.

{{detale|Edytor}} wyświetli:

 • Edytor [User Editor]: domyślny edytor użytkownika, dostępny po zalogowaniu się na stronach witryny i zaplecza. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane edytory. Standardowo zaznaczony jest edytor ustalony w konfiguracji globalnej jako domyślny.

{{detale|Faks}} wyświetli:

 • Faks [Fax]: numer faksu.

{{detale|Grafika reklamy}} wyświetli:

 • Grafika reklamy [Banner Image]: podgląd wybranej grafiki.

{{detale|Grafika}} wyświetli:

 • Grafika [Image, Contact Image]: obraz ilustrujący stronę (sekcję, kategorię, kontakt, itp.). Jeśli chcesz zilustrować opis kategorii, wybierz obraz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu 'images/M_images'. Grafiki można wczytać na stronie Media.

{{detale|Grupa}} wyświetli:

 • Grupa [Group]: lista zawierająca nazwy grup użytkowników. Użytkownik może być przypisany do jednej z następujących grup: Rejestrowany [Registered], Autor [Author], Redaktor [Editor], Wydawca [Publisher], Operator [Manager], Administrator lub Główny administrator [Super Administrator]. Przypisanie użytkownika do jednej z domyślnych grup określa uprawnienia użytkownika. Zaznacz wskaźnikiem myszki nazwę grupy, do której chcesz przypisać użytkownika.

{{detale|ID}} wyświetli:

 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.

{{detale|Ilustracja}} wyświetli:

 • Ilustracja [Image, Contact Image.]: Obraz ilustrujący stronę (sekcję, kategorię), kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu 'images/M_images'. Grafiki można wczytać na stronie Media.

{{detale|Informacje o kontakcie}} wyświetli:

 • Informacje o kontakcie [Contact information]: jeśli konto użytkownika połączono z kontaktem w komponencie Kontakty, wyświetlane są tutaj informacje kontaktowe.

{{detale|Język witryny}} wyświetli:

 • Język witryny [Front-end Language]: lista wyboru języka, w którym będzie wyświetlany interfejs użytkownika. Na liście znajdują się wszystkie zainstalowane języki. Standardowo zaznaczony jest domyślny język witryny, ustalony na stronie menedżera języków.

{{detale|Język zaplecza}} wyświetli:

 • Język zaplecza [Back-end Language]: lista języków, w których może być wyświetlany interfejs zaplecza administracyjnego. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane języki zaplecza. Standardowo w tym polu zaznaczony jest domyślnym język zaplecza ustalony oknie menedżera języków. Ustawienie ma znaczenie jedynie w przypadku użytkowników z uprawnieniami do logowania się na zapleczu.

{{detale|Kategoria}} wyświetli:

 • Kategoria [Category]: umożliwia przypisanie elementu (artykułu, kontaktu, adresu, reklamy, itp. ) do kategorii wybranej z rozwijanej listy. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.

{{detale|Kliknięcia}} wyświetli:

 • Kliknięcia [Clicks]: ilość kliknięć w reklamę. Nie można tutaj wpisać żadnej wartości. Można natomiast wyzerować ilość kliknięć, naciskając Zeruj kliknięcia [Reset Clicks].

{{detale|Kod pocztowy}} wyświetli:

 • Kod pocztowy [Postal Code/ZIP]: standardowy numer urzędu pocztowego, np. 45-000.

{{detale|Kod/tekst reklamy}} wyświetli:

 • Kod/tekst reklamy [Custom Banner Code]: opcjonalne - zamiast wskazania grafiki. Tekst reklamy lub kod HTML umieszczający w module tekst, obraz lub inny efekt, np. dźwięk wygenerowany za pomocą własnego skryptu. Informacji na temat tworzenia skryptów poszukaj w Podręczniku dla programistów. Wpisz tekst lub skrypt.
Uwaga: Jeśli w następnej opcji wybierzesz grafikę reklamy, moduł Reklamy zignoruje wpisany tutaj skrypt lub kod.

{{detale|Kolejność kategorii}} wyświetli:

 • Porządek [Category Order]: określa kolejność wyświetlania kategorii na liście kategorii. Użyj listy rozwijanej, aby ustalić porządek. Możesz zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić kategorię na początku lub na końcu listy. Możesz również zaznaczyć jedną z istniejących kategorii. W tym przypadku konfigurowana kategoria zostanie umieszczona jako następna po zaznaczonej.

{{detale|Kolejność}} wyświetli:

 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.

{{detale|Miejscowość/Dzielnica}} wyświetli:

 • Miejscowość/Dzielnica [Town/Suburb]: inna niż siedziba poczty nazwa miejscowości lub dzielnicy.

{{detale|Na startową}} wyświetli:

{{detale|Nazwa klienta}} wyświetli:

 • Nazwa klienta [Client Name]: przypisuje reklamę wybranemu klientowi. Każda reklama musi być przypisana do konkretnego klienta. Dodaj wcześniej do listy klientów dane zamawiających publikację reklam. Przynajmniej jednego reklamodawcę. Mogą to być własne dane wydawcy witryny.

{{detale|Nazwa kontaktu}} wyświetli:

 • Nazwa [Name.]: pełna nazwa osoby lub jednostki - wydziału, biura, filii. Będzie wyświetlana na stronie szczegółów kontaktu oraz w tabeli kategorii kontaktów. Może to być nazwa jednostki organizacyjnej firmy, nazwa sprawy, w jakiej można się posłużyć danym kontaktem, itp. Jeśli kontakt nie jest połączony z kontem użytkownika, może to być imię i nazwisko.

{{detale|Nazwa reklamy}} wyświetli:

 • Nazwa [Name]: wykorzystywana jest tylko w wykazie reklam. Nie jest nigdzie publikowana. Możesz więc wpisać dowolny tekst.

{{detale|Nazwa użytkownika}} wyświetli:

 • Nazwa użytkownika [Username]: unikalna nazwa - niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się na witrynie lub zapleczu, wykorzystywany w procesie uwierzytelniania (sprawdzenia tożsamości). Inaczej login lub Użytkownik.

{{detale|Nazwa}} wyświetli:

 • Nazwa własna [Name]: pełna nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko.

{{detale|Nowe hasło}} wyświetli:

 • Nowe hasło [New password]: hasło dostępu do zasobów używane przy logowaniu się użytkownika. Niezbędne do sprawdzenia tożsamości. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki. Powinno składać się z mieszaniny liter i cyfr, liczyć nie mniej niż 6 znaków, ale zaleca się stosować dłuższe hasła.

{{detale|Opis menu}} wyświetli:

 • Opis menu [Description: zwięzła charakterystyka roli menu, widziana tylko przez administratorów w edytorze menu. Wpisz dowolny tekst.

{{detale|Opis/Notatki}} wyświetli:

 • Opis/Notatki [Description/Notes]: opcjonalnie - możesz tutaj umieścić opis reklamy lub dowolne notatki o reklamie. Umieszczone tu informacje będą widoczne tylko tutaj - w edytorze reklamy.

{{detale|Opis}} wyświetli:

 • Opis [Description]: zwięzła charakterystyka elementu: kategorii lub sekcji artykułów.
Opisy sekcji lub kategorii artykułów mogą być wyświetlany na stronie witryny, zależnie od ustawień konfiguracyjnych. Opisy menu w Projektancie menu są przeznaczone tylko dla administratorów, nie są widoczne na witrynie. Tekst opisu może być wprowadzana i edytowana za pomocą tego samego edytora, co artykuły. Modyfikacja opisów sekcji i kategorii jest możliwa jedynie w ich edytorach na zapleczu administracyjnym.

{{detale|Państwo}} wyświetli:

 • Państwo [Country]: nazwa państwa.

{{detale|Połącz z użytkownikiem}} wyświetli:

 • Połącz z użytkownikiem [Linked to User]: łączy dane kontaktowe z danymi zarejestrowanego użytkownika. Na rozwijanej liście użytkowników zaznacz nazwę użytkownika, z którym chcesz połączyć ten kontakt. Wybór połączenia nie jest konieczny. Jeśli kontakt nie jest połączony z żadnym użytkownikiem, zaznacz opcję - Bez połączenia - [-No User-].

{{detale|Położenie grafiki}} wyświetli:

 • Położenie grafiki [Image Position]: położenie ilustracji na stronie - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu.

{{detale|Położenie ilustracji}} wyświetli:

 • Położenie ilustracji [Image Position]. Położenie ilustracji na stronie - po lewej lub prawej stronie tekstu.

{{detale|Potwierdź hasło}} wyświetli:

 • Potwierdź hasło [Verify password]: standardowe zabezpieczenie przed problemami spowodowanymi niepamiętaniem hasła. Nie należy kopiować hasła wpisanego w poprzednim polu i wklejać w celu potwierdzenia poprawności. Zabieg powiedzie się, ale hasło może zostać błędnie wpisane i konieczna będzie powtórna edycja konta. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki.

{{detale|Powiadamianie}} wyświetli:

 • Powiadomienia [Receive System E-mails]: decyduje o włączeniu użytkownika na listę odbiorców korespondencji seryjnej z witryny. Ustawienie domyślne Tak może być zmienione tylko przez administratora lub głównego administratora.
Uwaga: w formularzu rejestracyjnym na stronie frontowej nowy użytkownik nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej kwestii.

{{detale|Poziom dostępu}} wyświetli:

 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, moduł lub stronę. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.

{{detale|Pseudonazwa}} wyświetli:

 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.

{{detale|Publikacja}} wyświetli:

 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.

{{detale|Sekcja}} wyświetli:

 • Sekcja [Section]: umożliwia przypisanie artykułu do sekcji wybranej z rozwijanej listy. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
Uwaga: Jeśli zaznaczysz Nieprzypisany, artykuł nie zostanie przypisany ani do sekcji, ani do kategorii. Artykuły nieprzypisane do sekcji i kategorii mogą być udostępniane za pomocą pozycji menu typu artykuł jako materiały statyczne.

{{detale|Serwer pomocy}} wyświetli:

 • Serwer pomocy [Help Site]: lista rozwijana adresów witryn udostępniających system pomocy dla Joomla!. Standardowo zaznaczony jest serwer pomocy oznaczony w konfiguracji globalnej jako domyślny. Aktualnie ustawienie to jest istotne jedynie dla użytkowników z prawami logowania się na zapleczu.

{{detale|Stanowisko}} wyświetli:

 • Stanowisko [Contact's Position]: funkcja w strukturze organizacji, stanowisko, tytuł służbowy.

{{detale|Strefa czasowa}} wyświetli:

 • Strefa czasowa [Time Zone]: lista rozwijana umożliwiająca ustawienie strefy czasowej użytkownika. Standardowo zaznaczona jest strefa czasowa ustawiona w konfiguracji globalnej jako domyślna.

{{detale|Tagi}} wyświetli:

 1. REDIRECT Porcje:EP detal Etykietki

{{detale|Telefon komórkowy}} wyświetli:

 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: numer telefonu komórkowego.

{{detale|Telefon}} wyświetli:

 • Telefon [Telephone]: numer telefonu.

{{detale|Tytuł modułu}} wyświetli:

 • Tytuł modułu [Module Title]: oznaczenie modułu, dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł wyświetlany jest w wykazie modułów, może być również wyświetlany na stronach witryny. Tytuł modułu można w każdym momencie zmienić w edytorze właściwości modułów.
Uwaga. W Projektancie menu tytuł modułu wyświetlany jest jedynie podczas tworzenia nowego menu. Gdy będziesz zmieniać własności istniejącego menu, tytuł modułu nie zostanie wyświetlony. Gdy podczas tworzenia nowego menu pole przeznaczone na tytuł modułu pozostawisz puste, moduł menu nie zostanie utworzony.

{{detale|Tytuł}} wyświetli:

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.

{{detale|Ulica}} wyświetli:

 • Ulica [Street Address]: dokładna lokalizacja w miejscowości - pełna nazwa ulicy, numer nieruchomości i lokalu.

{{detale|Unikalna nazwa}} wyświetli:

 • Nazwa menu [Menu Name]: unikalne jednowyrazowe oznaczenie menu. Wpisz dowolny ciąg znaków bez spacji.

{{detale|Uprzywilejowany}} wyświetli:

 • Uprzywilejowana [Sticky]: jeśli jedna lub więcej reklama w kategorii zostanie oznaczona jako uprzywilejowana, to będą one miały pierwszeństwo w wyświetlaniu w stosunku do pozostałych reklam. Na przykład, jeśli dwie reklamy w kategorii zostaną oznaczone jako uprzywilejowane, a trzecia nie będzie uprzywilejowana, to trzecia reklama nie zostanie wyświetlona w przypadku, gdy w ustawieniach modułu zostanie wybrana opcja uprzywilejowane, losowo. Tylko uprzywilejowane reklamy będą wyświetlane.

{{detale|URL łącza}} wyświetli:

 • URL łącza [Click URL]: adres internetowy strony, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu reklamy. Może to być witryna firmowa klienta, strona opisująca reklamowany produkt, itp. Wpisz URL włącznie z nazwą protokołu: http: //.

{{detale|Witryna}} wyświetli:

 • Witryna [Web URL]: adres witryny internetowej.

{{detale|Województwo}} wyświetli:

 • Województwo [State/County]: nazwa województwa, a w przypadku adresów spoza Polski - regionu lub stanu.

{{detale|Wybór grafiki}} wyświetli:

 • Wybór grafiki [Banner Image Selector]: zestaw plików z grafikami reklam. Zaznacz na liście rozwijanej nazwę pliku z obrazkiem reklamy. Pliki reklam trzeba umieścić najpierw w katalogu 'images/banners'. Skorzystaj z menedżera Media, aby przesłać na serwer pliki reklam.

{{detale|Zablokuj konto}} wyświetli:

 • Zablokuj konto [Block User]: umożliwia zablokowanie konta, uniemożliwiające logowanie się do systemu. Tylko administratorzy i główni administratorzy mogą blokować konta innych użytkowników. Powodem zablokowania może być zachowanie użytkownika niezgodne z zasadami korzystania z witryny.
Blokadę można usunąć w każdej chwili. Dane zablokowanych użytkowników są często przechowywane w rejestrze, aby utrudnić im ponowną rejestrację, a także aby zapobiec ponownemu wykorzystaniu loginu używanego wcześniej przez innego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zakończy poprawnie procesu rejestracji, jego konto oznaczone jest jako zablokowane.

{{detale|Zakres}} wyświetli:

 • Zasięg [Scope]: pole nieedytowane. Informuje, jaki typ elementów treści obejmuje sekcja ("Content" oznacza artykuły).

{{detale|Zakupione odsłony}} wyświetli:

 • Zakupione odsłony [Impressions Purchased]: maksymalna planowana ilość odsłon, a w przypadku płatnej publikacji - ilość odsłon wykupionych przez klienta. Wpisz dowolną liczbę lub zaznacz pole wyboru Nielimitowane [Unlimited].

{{detale|Zarejestrował się}} wyświetli:

 • Data rejestracji [Register Date]: data utworzenia konta dodawana automatycznie przez Joomla!. Nie można jej edytować.