--=REKLAMA=--

Szablon

AmboxNowy

Z Joomla!WikiPL

Ikona informacja.png
 Informacja

{{{tekst}}}

Ikona chronione.png

Ta strona jest aktualnie chroniona, przed zmianami . (protection log).
Propozycje zmian możesz zapisać na stronie dyskusji albo poproś administratorów o odbezpieczenie. Skorzystaj z {{chronione przed edycją}} na stronie dyskusji, aby zgłosić prośbę do administratorów.

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:AmboxNowy - dokumentacja

To jest szablon szablonów — AmboxNowy (skrót od article message box New).

Funkcje/Własności

Ikona informacja.png
 Informacja

Dokumentacja do uzupełnienia w przyszłości.

Szablon ten jest używany do tworzenia szablonów, takich jak {{dopracować}}. Oferuje on kolorowania i obrazki odpowiednie do rodzaju problemu.

Stosowanie

Podaj przykłady, takie jak ....

 • przez {{tl}} dla szablonów w/o parametrów: {{template name}}
 • przez {{tlx}} dla szablonów z parametrami i złożonym kodem wyjściowym: {{nazwa szablonu|foo|param=bar}}
 • przez {{xpd}} dla szablonów z parametrami i prostym kodem wyjściowym:: {{nazwa szablonu|foo|param=bar}} wyświetli Szablon:Nazwa szablonu
Proste użycie:
Ikona informacja.png
 Informacja

Jakiś tekst.

Ikona informacja.png
 Informacja

Jakiś tekst.


Złożone użycie:

{{AmboxNowy
| typ=styl
| grafika={{ikona|linkwew|35}}
| tekst=Tekst wiadomości.
}}
Ikona informacja.png
 Uwaga o stylu

Tekst wiadomości.


Parametry

Parametr Opis parametru wym./opc.
{{{tekst}}} Wyświetla wpisany tekst opcjonalne
{{{typ}}} Definiuje rodzaj wiadomości i jej wygląd
zawartość, informacja, wskazówka, archiwum, uwaga, poważne, porządkowe, styl, chroniony, integruj, rozdziel, ostrzeżenie, tłumaczenie, usuń, rozszerz, jwiki, 1.5, 2.5, 3.0, 3.1, 3.x, czysty
opcjonalne
{{{grafika}}} Ilustruje komunikat domyślną lub wskazaną grafiką opcjonalne
{{{trescPoPrawej}}} Grafika umieszczona zostanie po prawej stronie opcjonalne

Znane problemy

Dołączyć uwagi o ...

 • zależnościach (szablonach, rozszerzeniach, assets)
 • ograniczeniach, technicznych, ograniczeniach przestrzeni nazw
 • problemach przetwarzania

Zobacz też

Podaj łącza do ...

 • pokrewnych szablonów
 • dokumentacji uzupełniającej
 • podręcznika stylu
 • przykładów stron

Arkusze stylów

Podaj selektory CSS ... dla [[MediaWiki::joomla.css]] (lub [[MediaWiki::common.css]])

 • .panel.radius.ambox-merge
 • .panel.radius.ambox-notice
 • .panel.radius.ambox-copyedit
 • .panel.radius.ambox-split
 • .panel.radius.ambox-delete
 • .panel.radius.ambox-serious
 • .panel.radius.ambox-content
 • .ambox-delete .subheader-ambox
 • .panel.radius.ambox-tip
 • .panel.radius

Domyślne obrazki

Poniższe przykłady pokazują użycie różnych wartości dla argumentu typ, bez korzystania z parametru obrazka.

Ikona wazne.png
 Ostrzeżenie!

typ=poważne – Poważne problemy, jak {{DNU}} i {{NPA}}.

Ikona zawartosc.png  Uwaga o zawartości

typ=zawartość – Problemy z zawartością, jak {{POV}}.

Ikona styl.png
 Uwaga o stylu

typ=styl – Problemy ze stylem, jak {{linki}}.

Ikona scalaj.png
 Uwaga o scaleniu

typ=integruj – integracja, dzielenie i propozycje transwiki, jak {{scalaj}} i {{Do Wikinews}}.

Ikona informacja.png  Informacja

typ=informacja – informacje o artykule, jak {{aktualne}} i {{WEdycji}}.

Ikona chronione.png
 Uwaga o ochronie

typ=chroniony – informacje o stronie, szablonie .

 Zadanie do wykonania

typ=porządkowe – informuje o zadaniach związanych z edycją, porządkowaniem, konserwacją materiału

Ikona rozdziel.png
 Uwaga o rozdzieleniu

typ=rozdziel – informuje o propozycji podziału materiału na mniejsze jednostki

Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

typ=wskazówka – podpowiedź, porada dla czytelnika

Ikona usun.png
 Do usunięcia

typ=usuń – informuje o propozycji usunięcia materiału

Ikona archiwum.png  Przeniesiono do archiwum

typ= archiwum – informacje, że materiał został przeniesiony do archiwum


EBDJ znak.png
 Informacja

typ=jwiki - informacje o projektach JoomlaWikiPL

Ikona informacja.png
 Informacja

typ=1.5 – Dotyczy Joomla 1.5

Ikona informacja.png
 Informacja

typ=2.5 – Dotyczy Joomla 2.5

Ikona informacja.png
 Informacja

typ=3.1 – Dotyczy Joomla 3.1

Ikona informacja.png
 Informacja

typ=3.2 – Dotyczy Joomla 3.2

Ikona informacja.png
 Informacja

typ=3.5 – Dotyczy Joomla 3.5


Inne grafiki

Domyślne grafiki w wielu przypadkach można zastąpić bardziej odpowiednimi. Poniższe przykłady pokazują użycie parametru grafika.

Ikona informacja.png
 Uwaga o zawartości

typ=zawartość
grafika = [[Plik:ikona_budzik.png|left|35px]]

Ikona informacja.png
 Uwaga o stylu

typ=styl
grafika = {{ikona|linkwew|35}}
Ta grafika jest używana w {{Linki}}, itp.

Ikona informacja.png
 Uwaga o scaleniu

typ=integruj
grafika = {{ikona|integracja|35}}
Ta grafika jest używana w {{integruj}}, itp.


typ

Jeśli nie podano parametru typ, stosowany jest typ informacja.

grafika

Brak parametru = Używana jest domyślna grafika związana z parametrem typ.
Jakaś grafika = Powinien zostać użyty szablon {{ikona}} z szerokością 35px. Na przykład:
{{ikona|gwiazdkapm|35}}
nie = Nie używa grafiki
brak = Nie używa żadnej grafiki, ale zostawia puste pole szerokości domyślnego obrazka, co pozwala na wyrównywanie tekstu w kilku szablonach. (Zobacz przykłady-"specjały" powyżej)

trescPoPrawej

Brak parametru = Nie wyświetla grafiki po prawej
Jakaś grafika = Jak wyżej. Na przykład:
{{ikona|gwiazdkapm|35}}
Cokolwiek = Dowolny obiekt, który chcesz po prawej stronie.

tekst

Tekst szablonu.

Szczegóły techniczne

Jeśli masz zamiar wykorzystywać znaki specjalne w parametrze tekst, musisz je wyescape'ować:


Specjały

Przykłady innych kombinacji parametrów.

Ikona informacja.png
 Informacja

Brak typu i grafiki (domyślne)

Ikona informacja.png
 Informacja

Brak typu i grafika=brak – Czyści pole i zostawia margines szerokości domyślnej grafiki. Pozwala na ładne łączenie tekstu z różnych szablonów.

Ikona informacja.png
 Informacja

Brak typu i grafika=nie – Nie jest użyta żadna grafika, a tekst wykorzystuje całą szerokość pola.


Ikona informacja.png
 Informacja

grafika = {{ikona|gwiazdkapm|35}}
trescPoPrawej = {{ikona|gwiazdkapm|35}}


Ikona informacja.png
 Informacja

Ten artykuł opisuje aktualny lot kosmiczny.
Zawartość może się zmienić wraz z postępem misji.


Ikona informacja.png
 Informacja

trescPoPrawej = {{skrót|id=stary|WP:SK}}
Szablony skrótów umieszczaj w trescPoPrawej, bo inaczej popsują wygląd szablonu.


Parametry

Lista wszystkich parametrów:

{{AmboxNowy
| typ   = zawartość / informacja / wskazówka / archiwum / uwaga / poważne / porządkowe / styl / chroniony / integruj / rozdziel / ostrzeżenie / tłumaczenie / usuń / rozszerz / jwiki / 1.5 / 2.5 / 3.0 / 3.1 / 3.x / czysty
| grafika = brak / nie / {{ikona|gwiazdkapm|35}}
| imageright = {{ikona|gwiazdkapm|35}} / w ostateczności [[Plik:Jakaś grafika|35px]]
| tekst  = Tekst szablonu
}}


Ikona informacja.png
 Informacja

Znak równości = i klamerki { } działają dobrze bez żadnych niepotrzebnych zabiegów. A następnie linia prosta | i dwie zamykające klamerki }}. A teraz zarówno linia prosta, jak i klamerki: |}}.


Poniższy szablon korzysta z klas CSS, więc łatwo można go zmienić wg preferencji użytkowników.

Klasy CSS mogą być użyte także bezpośrednio w tabelkach:

{| class="Ambox Ambox-content"
|-
| class="Ambox-image" | {{ikona|gwiazdkapm|35}}
| Jakiś tekst
|}
link= Jakiś tekst

Ten szablon korzysta ze znaczników HTML, a nie z wikitekstu. To normalna droga robienia szablonów dla szablonów, ponieważ wikitekst ma kilka problemów. Na przykład trudniej jest przy nim używać funkcji parsera i znaków specjalnych w parametrach.

Zobacz też