--=REKLAMA=--

Szablon

25 opisy kolumn

Z Joomla!WikiPL

Porcje25:EP 25 Opisy kolumn

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:25 opisy kolumn - dokumentacja

Nagłówki kolumn na stronach pomocy podręcznej

{{25_opisy_kolumn|Abonament}} wyświetli:

 • Abonament [Purchase Type]: rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd.

{{25_opisy_kolumn|Adres email}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Adres email {{25_opisy_kolumn|Aktywne}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Aktywne {{25_opisy_kolumn|Aktywny}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Aktywny {{25_opisy_kolumn|Alias}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Alias {{25_opisy_kolumn|Artykułów}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Artykułów {{25_opisy_kolumn|Autor}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Autor {{25_opisy_kolumn|Czas przechowywania}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Czas przechowywania {{25_opisy_kolumn|Data rejestracji}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Data rejestracji {{25_opisy_kolumn|Data utworzenia}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Data utworzenia {{25_opisy_kolumn|Data}} wyświetli:

 • Data [Date]: wskazuje na datę utworzenia pozycji. Data dodawana jest przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w opcjach publikacji.

{{25_opisy_kolumn|Domyślny}} wyświetli:

 • Domyślny [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na styl, który aktualnie został oznaczony jako domyślny styl szablonu witryny lub zaplecza.

{{25_opisy_kolumn|Dostęp}} wyświetli:

 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.

{{25_opisy_kolumn|Email autora}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Email autora {{25_opisy_kolumn|Email}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Email {{25_opisy_kolumn|Foldery z plikami}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Foldery z plikami {{25_opisy_kolumn|Grupa pamięci podręcznej}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Grupa pamięci podręcznej {{25_opisy_kolumn|Grupa}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Grupa} {{25_opisy_kolumn|Grupy}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Grupy {{25_opisy_kolumn|ID}} wyświetli:

 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

{{25_opisy_kolumn|Język}} wyświetli:

 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.

{{25_opisy_kolumn|Katalog}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Katalog {{25_opisy_kolumn|Kategoria}} wyświetli:

 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.

{{25_opisy_kolumn|Klient}} wyświetli:

{{25_opisy_kolumn|Kliknięcia}} wyświetli:

 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku kliknięć do liczby odsłon reklamy. Pierwsza liczba oznacza kliknięcia w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania liczby kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do liczby odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.

{{25_opisy_kolumn|Kod języka w URL}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Kod języka w URL {{25_opisy_kolumn|Kolejność}} wyświetli:

 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.

{{25_opisy_kolumn|Liczba}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Liczba {{25_opisy_kolumn|Liczba artykułów}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Liczba artykułów {{25_opisy_kolumn|Liczba plików}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Liczba plików {{25_opisy_kolumn|Liczba pozycji menu}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Liczba pozycji menu {{25_opisy_kolumn|Liczba zablokowanych pozycji}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Liczba zablokowanych pozycji {{25_opisy_kolumn|Nazwa poziomu}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Nazwa poziomu {{25_opisy_kolumn|Nieopublikowanych}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Nieopublikowanych {{25_opisy_kolumn|Nowy adres URL}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Nowy adres URL {{25_opisy_kolumn|Odsłony}} wyświetli:

 • Odsłony [Hits]: liczba odsłon - wskazuje, ile razy przeglądano artykuł lub stronę wskazywaną przez odnośnik (zakładkę). Liczbę odsłon można wyzerować.

{{25_opisy_kolumn|Opublikowane}} wyświetli:

 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy artykuły z kategorii można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.

{{25_opisy_kolumn|Opublikowanych}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Opublikowanych {{25_opisy_kolumn|Ostatnia wizyta}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Ostatnia wizyta {{25_opisy_kolumn|Pełna nazwa}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Pełna nazwa {{25_opisy_kolumn|Podłączone moduły}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Podłączone moduły {{25_opisy_kolumn|Pola wyboru}} wyświetli:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.

{{25_opisy_kolumn|Połącz z użytkownikiem}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Połącz z użytkownikiem {{25_opisy_kolumn|Przeczytane}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Przeczytane {{25_opisy_kolumn|Przedawniony URL}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Przedawniony URL {{25_opisy_kolumn|Przedrostek nazwy obrazka}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Przedrostek nazwy obrazka {{25_opisy_kolumn|Przypisany}} wyświetli:

 • Przypisany [Assigned]: wskazuje, czy styl szablonu jest przypisany do wybranych stron-pozycji menu. Zielona ikona z białą fiszką oznacza, że styl szablonu jest przypisany co najmniej do jednej strony - pozycji menu. Aby przypisać szablon do stron-pozycji menu w Joomla 2.5, trzeba otworzyć edytor własności szablonu.

{{25_opisy_kolumn|Reklama}} wyświetli:

 • Reklama [Banner]: nazwa reklamy. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości reklamy.

{{25_opisy_kolumn|Rozmiar}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Rozmiar {{25_opisy_kolumn|Słowa kluczowe}} wyświetli:

 • Słowa kluczowe [Metaname Keywords]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.

{{25_opisy_kolumn|Stan}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Stan {{25_opisy_kolumn|Status artykułu}} wyświetli:

 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji artykułu. Wygląd ikon zależy od rodzaju pozycji. Fiszka w zielonej otoczce fiszka oznacza, że artykuł jest opublikowany. Wykrzyknik w pomarańczowej otoczce informuje, że artykuł jest opublikowany, ale „oczekuje”, co oznacza, że rozpoczęcie publikacji nastapi w ustalonym terminie. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że artykuł jest nieopublikowany. Biały krzyżyk w czerwonej otoczce informuje, że artykuł jest opublikowany, ale „publikacja wygasła”, co oznacza, że upłynął już termin zakończenia publikacji. Kliknięcie ikony Nieopublikowane powoduje opublikowanie pozycji. Kliknięcie pozostałych zmienia stan pozycji na Nieopublikowane.
Uwaga: standardowo w przeglądzie niewidoczne są pozycje wyrzucone do Kosza lub zarchiwizowane. Aby je zobaczyć, trzeba skorzystać z filtra stanu. Pozycje wyrzucone sygnalizowane są niebieską ikoną przedstawiającą kosz. Pozycje zarchiwizowane białą ikoną z szarym pionowym paskiem. Kliknięcie tych ikon zmienia stan pozycji na Opublikowane lub Nieopublikowane - a w przypadku pozycji zarchiwizowanych powoduje ponadto wycofanie z archiwum.

{{25_opisy_kolumn|Status}} wyświetli:

 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.

{{25_opisy_kolumn|Start}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Start {{25_opisy_kolumn|Strona odsyłająca (referująca)}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Strona odsyłająca (referująca) {{25_opisy_kolumn|Styl}} wyświetli:

 • Styl [Style]: nazwa stylu. W przypadku domyślnego stylu szablonu, np. nowo zainstalowanego, jego nazwa uzupełniana jest przyrostkiem -domyślny (-default).

{{25_opisy_kolumn|Szablon}} wyświetli:

 • Szablon [Template]: nazwa szablonu, z którego pochodzi styl.

{{25_opisy_kolumn|Szukane frazy}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Szukane frazy {{25_opisy_kolumn|Tabela bazy danych}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Tabela bazy danych {{25_opisy_kolumn|Temat}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Temat {{25_opisy_kolumn|Typ pozycji menu}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Typ pozycji menu {{25_opisy_kolumn|Typ}} wyświetli:

 • Typ [Module Type]: systemowa nazwa modułu; począwszy od Joomla 1.6 nazwy systemowe modułów są tłumaczone.

{{25_opisy_kolumn|Tytuł grupy}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Tytuł grupy {{25_opisy_kolumn|Tytuł}} wyświetli:

 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.

{{25_opisy_kolumn|Uaktywniony}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Uaktywniony {{25_opisy_kolumn|Utworzone przez}} wyświetli:

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa użytkownika, który utworzył pozycję.

{{25_opisy_kolumn|Użytkownik}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Użytkownik {{25_opisy_kolumn|W koszu}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn W koszu {{25_opisy_kolumn|Wyrzucone}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Wyrzucone {{25_opisy_kolumn|Wersja}} wyświetli:

 • Wersja [Version]: numer oznaczający kolejne wydanie rozszerzenia (komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja). Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenie.xml.

{{25_opisy_kolumn|Włączone}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Włączone {{25_opisy_kolumn|Wyniki}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Wyniki {{25_opisy_kolumn|Wyróżnione}} wyświetli:

 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy pozycja będzie wyświetlana w przeglądzie wyróżnionych. Niebieska ikonka z białą gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.

{{25_opisy_kolumn|Wyświetlenia}} wyświetli:

 • Wyświetlenia [Impressions]: wskazuje stosunek odsłon do zakupionych wyświetleń reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na liczbę dotychczasowych wyświetleń, druga o liczbie wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.

{{25_opisy_kolumn|Znacznik języka}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opisy kolumn Znacznik języka