--=REKLAMA=--

Szablon

25 opcje przybornika

Z Joomla!WikiPL

Porcje25:EP 25 Opcje przybornika

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:25 opcje przybornika - dokumentacja

Znaczenie opcji (ikon) w przyborniku Joomla 2.5

Szablony komunikatów wykorzystywanych w ekranach pomocy w opcjach przybornika.

{{25_opcje_przybornika|Aktualizuj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Aktualizuj {{25_opcje_przybornika|Aktywuj}} wyświetli:

 • Aktywuj [Activate]: uaktywnia konto zaznaczonego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy nazwach nieaktywnych kont użytkowników i kliknij ten przycisk, by je uaktywnić.

{{25_opcje_przybornika|Anuluj}} wyświetli:

 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

{{25_opcje_przybornika|Archiwizuj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Archiwizuj {{25_opcje_przybornika|Blokuj}} wyświetli:

 • Blokuj [Block]: zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu kontach użytkowników i naciśnij ten przycisk, aby je zablokować.

{{25_opcje_przybornika|Czytane}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Czytane {{25_opcje_przybornika|Domyślne}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Domyślne {{25_opcje_przybornika|Domyślny}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Domyślny {{25_opcje_przybornika|Dostosuj}} wyświetli:

 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji, czyli wprowadzania zmian, przenosi na stronę edytora właściwości pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, reklamy, itp. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, zostanie otwarty edytor właściwości pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł lub nazwę pozycji w wykazie.

{{25_opcje_przybornika|Instaluj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Instaluj {{25_opcje_przybornika|Kosz}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Kosz {{25_opcje_przybornika|Kosz}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Kosz {{25_opcje_przybornika|Napraw}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Napraw {{25_opcje_przybornika|Nieczytane}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Nieczytane {{25_opcje_przybornika|Oczyść pamięć podręczną}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Oczyść pamięć podręczną {{25_opcje_przybornika|Odblokuj}} wyświetli:

 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie właściwości pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz skorygować i naciśnij tę ikonę.
Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje, np. autor poprawia swój artykuł, użytkownik zmienia dane swojego profilu.

{{25_opcje_przybornika|Odinstaluj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Odinstaluj {{25_opcje_przybornika|Odśwież pamięć podręczną}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Odśwież pamięć podręczną {{25_opcje_przybornika|Opcje}} wyświetli:

 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

{{25_opcje_przybornika|Opublikuj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Opublikuj {{25_opcje_przybornika|Pomoc}} wyświetli:

 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

{{25_opcje_przybornika|Przebuduj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Przebuduj {{25_opcje_przybornika|Skopiuj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Skopiuj {{25_opcje_przybornika|Statystyka}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Statystyka {{25_opcje_przybornika|Ustawienia}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Ustawienia {{25_opcje_przybornika|Usuń przestarzałe}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Usuń przestarzałe {{25_opcje_przybornika|Usuń}} wyświetli:

 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczone pozycje. Zaznacz pola wyboru obok nazw lub tytułów pozycji, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę.

{{25_opcje_przybornika|Utwórz}} wyświetli:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, itp. Przenosi na stronę edytora właściwości pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowy artykuł, nową kategorię, nowe konto użytkownika, nową reklamę, itp.

{{25_opcje_przybornika|Włącz}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Włącz {{25_opcje_przybornika|Wycofaj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Wycofaj {{25_opcje_przybornika|Wyczyść}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Wyczyść {{25_opcje_przybornika|Wykryj}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Wykryj {{25_opcje_przybornika|Wyłącz}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Wyłącz {{25_opcje_przybornika|Zapisz i nowe}} wyświetli:

 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.

{{25_opcje_przybornika|Zapisz i zamknij}} wyświetli:

 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.

{{25_opcje_przybornika|Zapisz}} wyświetli:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.

{{25_opcje_przybornika|Zamknij}} wyświetli:

 • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

{{25_opcje_przybornika|Znajdź aktualizacje}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Znajdź aktualizacje {{25_opcje_przybornika|Znajdź język}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje przybornika Znajdź język