--=REKLAMA=--

Szablon

25 opcje pozycji menu

Z Joomla!WikiPL

Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:25 opcje pozycji menu - dokumentacja

Znaczenie opcji w pozycjach menu Joomla 2.5

Szablony komunikatów wykorzystywanych w ekranach pomocy w opcjach pozycji menu (np. podstawowe, układu, integracji, metadanych. Dotyczy tylko pozycji menu. Komunikaty opcji artykułów i komponentów zebrane są w zestawie: {{opcje_komponentów25|Nazwa opcji}}.

{{25_opcje_pozycji_menu|Adres dokumentu}} wyświetli:

 • Adres dokumentu [URL]: adres internetowy witryny, która ma być umieszczona w ramce albo skryptu, np. integrującego z aplikacją zewnętrzną. Ustalenie można zmienić w dowolnym momencie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Adres pozycji wynikowych}} wyświetli:

 • Adres pozycji wynikowych [Result URL]: decyduje, czy w wynikach wyszukiwania będą wyświetlane adresy internetowe znalezionych pozycji. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Adresy źródeł}} wyświetli:

 • Adresy źródeł [Feed Links]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z adresami internetowymi kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Alternatywny układ}} wyświetli:

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: decyduje o doborze elementów treści i sposobie prezentacji. Pozostaw domyślny lub - wybierz z rozwijalnej listy inny układ - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonie witryny).

{{25_opcje_pozycji_menu|Artykułów na liście}} wyświetli:

 • Artykułów na liście [# Articles to List]: określa, ile artykułów wyświetlać na jednej stronie. Odwiedzający witrynę będą mogli zmienić liczbę wyświetlanych pozycji za pomocą filtra.

{{25_opcje_pozycji_menu|Artykułów w kategorii}} wyświetli:

 • Artykułów w kategorii [Show Article Count]: wyświetla informację o ilości artykułów w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Artykuły użytkownika}} wyświetli:

 • Artykuły użytkownika [Show User Articles]: decyduje o wyświetlaniu listy artykułów napisanych przez użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Atrybut title w łączu}} wyświetli:

 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Autor łączem}} wyświetli:

 • Autor łączem [Link Author]: decyduje, czy nazwy autorów artykułów będą łączami do stron prezentujących ich profile. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Bezpieczeństwo}} wyświetli:

 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Czas przechowywania}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu Czas przechowywania {{25_opcje_pozycji_menu|Data utworzenia}} wyświetli:

 • Data utworzenia [Show Created Date]: decyduje o wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania daty utworzenia artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
Uwaga: Prawdopodobnie opcja nie działa poprawnie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Długość opisu}} wyświetli:

 • Długość opisu [Description Length]: określa liczbę znaków w „opisach wyników” - teksty prezentujące wyniki wyszukiwania zostaną obcięte do określonej tutaj liczby znaków.

{{25_opcje_pozycji_menu|Dodaj tytuł menu}} wyświetli:

 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

{{25_opcje_pozycji_menu|Dodatkowe łącza}} wyświetli:

 • Dodatkowe łącza [Show Links]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych adresów internetowych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Doniesienia}} wyświetli:

 • Doniesienia [Feed Content]: decyduje o wyświetlaniu treści doniesień z kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Doniesień}} wyświetli:

 • Doniesień [# Articles]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością artykułów dostępnych w kanałach informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Dopasuj wysokość}} wyświetli:

 • Dopasuj wysokość [Auto Height]: decyduje o automatycznym ustaleniu wysokości strony zewnętrznej. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie. Opcja Tak może nie działać w pełni poprawnie w przypadku stron spoza Twojej domeny. Jeśli zobaczysz błąd JavaScript, upewnij się, że ta funkcja jest wyłączona. Niekompatybilne z XHTML.

{{25_opcje_pozycji_menu|Email}} wyświetli:

 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Etykieta łącza A - E}} wyświetli:

 • Etykieta łącza A - E [Link A - E Label]: wpisz domyślną zwięzłą nazwę dodatkowego łącza internetowego.

{{25_opcje_pozycji_menu|Faks}} wyświetli:

 • Faks [Show Fax Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Filtr wyszukiwania}} wyświetli:

 • Filtr wyszukiwania [Search Filter]: ogranicza wyniki wyszukiwania do zakresu określonego wybranym filtrem.

{{25_opcje_pozycji_menu|Filtry dat}} wyświetli:

 • Filtry dat [Date Filters]: decyduje, czy w opcjach wyszukiwania zaawansowanego będą wyświetlane filtry dat ograniczających zakres wyszukiwania. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Format daty}} wyświetli:

 • Format daty [Date Format]: określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem określonym w pliku języka. Przykładowo, aby wyświetlić datę:
  • w formacie: 31-12-2008 wpisz tutaj: d-m-Y.
  • w formacie: 31. 12. 2008 wpisz tutaj: d-m-Y.
  • w formacie: 31 gru. 2008 wpisz tutaj: d b. Y.
  • w formacie: 31, grudzień 08 wpisz tutaj: d, B y.
Uwaga: Ponieważ w języku polskim nazwy miesięcy w datach powinny być w dopełniaczu, czego nie uwzględnia, niestety, formatowanie dat za pomocą funkcji PHP, najlepiej jest stosować datę w pierwszym lub drugim z zaproponowanych powyżej formatów.
Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresami: Jak zmienić format daty? oraz Formatowanie parametrów daty oraz [PHP strftime Command Format].

{{25_opcje_pozycji_menu|Format wyświetlania}} wyświetli:

 • Format wyświetlania [Display format]: wybierz sposób prezentacji informacji kontaktowych: rozwijana harmonijka, odkrywane karty lub zwykła strona. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Harmonijka, Karty, Prosty.

{{25_opcje_pozycji_menu|Głosowanie/Ocenianie}} wyświetli:

 • Głosowanie/Ocenianie [Show Voting]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Grafika kanału}} wyświetli:

 • Grafika kanału [Feed Image]: decyduje o wyświetlaniu ilustracji dołączone do kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Grafika w menu}} wyświetli:

 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Ilustracja kategorii}} wyświetli:

 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Informacje dodatkowe}} wyświetli:

 • Informacje dodatkowe [Misc. Information]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych informacji o kontakcie, np. notki biograficznej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Inny opis nadrzędnej kategorii}} wyświetli:

 • Inny opis nadrzędnej kategorii [Top Level Category Description]: tekst charakteryzujący kategorię. Wpisz, aby zastąpić nim opis głównej kategorii, o ile został ustalony w szczegółach kategorii.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kanałów w kategorii}} wyświetli:

 • Kanałów w kategorii [# Feeds in Category]: wyświetla informację o liczbie kanałów informacyjnych (źródeł informacji) w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kategoria kontaktów}} wyświetli:

 • Kategoria kontaktów [Choose Category]: zdecyduj, czy i jak wyświetlać nazwę kategorii. Jeśli wybierzesz Ukryj, nazwa kategorii kontaktów nie będzie pokazywana. Jeśli wybierzesz Pokaż bez łącza, nazwa kategorii zostanie wyświetlona jako zwykły tekst. Jeśli wybierzesz Pokaż jako łącze, kategoria będzie odnośnikiem do pozycji menu typu pojedyncza kategoria.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kategoria łączem}} wyświetli:

 • Kategoria łączem [Link Category]: decyduje, czy tytuł kategorii, do której jest przypisany artykuł, będzie łączem do strony wyświetlającej listę artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kategorie bez pozycji}} wyświetli:

 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, które nie zawierają jeszcze ani artykułów, ani podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Klasa CSS łącza}} wyświetli:

 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Klasa CSS strony}} wyświetli:

 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kolumn}} wyświetli:

 • Kolumn [Columns]: decyduje o ilości kolumn w obszarze „aktualności”. Zwykle 1 - 3 kolumny. Jeśli wpiszesz 1, wszystkie artykuły w przeglądzie będą wyświetlane na całej szerokości obszaru prezentacji.

{{25_opcje_pozycji_menu|Komunikat o braku artykułów}} wyświetli:

 • Komunikat o braku artykułów [No Articles Message]: Jeśli Pokaż na stronach kategorii, w których nie ma jeszcze artykułów, wyświetlany będzie komunikat „W tej kategorii nie ma jeszcze artykułów”. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kontaktów w kategorii}} wyświetli:

 • Kontaktów w kategorii [# Contacts in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby kontaktów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Kryterium filtrowania}} wyświetli:

 • Kryterium filtrowania [Filter Field]: decyduje o wyświetlaniu filtra tytułów, autorów lub odsłon. Dostępnych jest pięć opcji: Globalne, Ukryj, Tytuł, Autor, Odsłony. Jeśli użytkownikom zostanie udostępniony np. Filtr tytułów, będą mogli wyselekcjonować z listy artykułów tylko pozycje, które będą zawierać w tytule zadane kryterium filtrowania.

{{25_opcje_pozycji_menu|Liczba miesięcy}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu Liczba miesięcy {{25_opcje_pozycji_menu|Liczba odnośników}} wyświetli:

 • Liczba odnośników [# Links]: określa ile odnośników, zostanie wyświetlone na stronie przeglądu w obszarze „więcej artykułów” - poniżej tekstów. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli liczba pozycji głównych oraz pozostałych pozycji zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.

{{25_opcje_pozycji_menu|Liczba znaków}} wyświetli:

 • Liczba znaków [Characters count]: maksymalna ilość znaków wyświetlanych w doniesieniach. Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

{{25_opcje_pozycji_menu|Link Kolportera RSS}} wyświetli:

 • Łącze modułu Kolporter [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Link Kolportera powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek, sygnalizującej, że strona udostępnia kanał informacyjny.

{{25_opcje_pozycji_menu|Łącz z nadrzędną kategorią}} wyświetli:

 • Łącz z nadrzędną kategorią [Show Parent]: jeśli ustawiono na Tak i jeśli pokazywanie kategorii nadrzędnej jest ustawione na Tak, tytuł kategorii będzie odnośnikiem do kategorii nadrzędnej. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Miejscowość}} wyświetli:

 • Miejscowość [City or Suburb]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości lub dzielnicy. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Nagłówek strony}} wyświetli:

 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Nagłówki tabeli}} wyświetli:

 • Nagłówki tabeli [Table Headings, Show Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu wiersza nagłówkowego tabeli ze spisem pozycji, zawierającego tytuły kolumn, np. Data, Tytuł pozycji, Odsłon, Adres, itp. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom zmianę kryterium uporządkowania pozycji na liście, włącz tę opcję.

{{25_opcje_pozycji_menu|Nazwa kontaktu}} wyświetli:

 • Nazwa kontaktu [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Niedozwolone adresy}} wyświetli:

 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie niechcianych listów. W polu tekstowym wpisz wyrażenia niedozwolone w adresach email, oddzielając je średnikami ';'np. słowo;słowo;słowo. Jeśli adres poczty internetowej będzie zawierać jedno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz „seks,porno”, wiadomości z adresami email typu „twoj@seks.com” albo „moje@ekskluzywneporno.com”, zostaną zablokowane.

{{25_opcje_pozycji_menu|Niedozwolone tematy}} wyświetli:

 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';', np. słowo;słowo;słowo. Jeśli temat listu będzie zawierać jedno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz „spam,porno”, wiadomości z tematami typu „To nie jest spam” albo „To nie jest porno”, zostaną zablokowane.

{{25_opcje_pozycji_menu|Niedozwolony tekst}} wyświetli:

 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli tekst listu będzie zawierać jedno z takich słów, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz „spam,porno”, to wiadomości, w których pojawią się zdania typu „To nie jest spam” albo „To nie jest porno”, zostaną zablokowane.

{{25_opcje_pozycji_menu|Obramowanie ramki}} wyświetli:

 • Obramowanie ramki [Frame Border]: decyduje o wyświetlaniu krawędzi ramki, w której umieszczono treść. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Odniesienie zewnętrzne}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu Odniesienie zewnętrzne {{25_opcje_pozycji_menu|Odsłony}} wyświetli:

 • Odsłony [Hits]: decyduje, czy wyświetlana jest statystyka odsłon (ilość wyświetleń każdej zakładki). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Ogranicznik liczby}} wyświetli:

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: decyduje o wyświetlaniu filtra umożliwiającego ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Opcje wyszukiwania. Znajdź materiały zawierające}} wyświetli:

 • Opcje wyszukiwania. Znajdź materiały zawierające [Saved search options. Search for]: decyduje o ustawieniu reguł wyszukiwania domyślnego tekstu. Nie ma wpływu na reguły wyszukiwania słów i fraz zadanych przez użytkowników. Zaznacz jedną z możliwości: Wszystkie słowa [All words], Dowolne słowo [Any words], Dokładne wyrażenie [Exact phrase]

{{25_opcje_pozycji_menu|Opis - streszczenie}} wyświetli:

 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.

{{25_opcje_pozycji_menu|Opis głównej kategorii}} wyświetli:

 • Opis głównej kategorii [Top Level Category Description]: tekst charakteryzujący kategorię wybraną jako nadrzędną. Wpisz, aby zastąpić nim opis głównej kategorii, o ile został ustalony.

{{25_opcje_pozycji_menu|Opis kanału}} wyświetli:

 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu informacyjnego opisującego doniesienia. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Opis kategorii}} wyświetli:

 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Opis wyników}} wyświetli:

 • Opis wyników [Result Description]: decyduje, czy w wynikach wyszukiwania będą wyświetlane fragmenty pozycji zawierających wyszukiwane wyrażenia. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Opisy zakładek}} wyświetli:

 • Opisy zakładek [Links description]: decyduje, czy wyświetlane są opisy zakładek. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Paginacja}} wyświetli:

 • Paginacja [Pagination Results]: decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron przeglądu i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pamięć podręczna}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu Pamięć podręczna {{25_opcje_pozycji_menu|Państwo}} wyświetli:

 • Państwo [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Państwo}} wyświetli:

 • Państwo [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Paski przewijania}} wyświetli:

 • Paski przewijania [Scroll Bars]: decyduje o wyświetlaniu pasków przewijania - poziomego i pionowego - w przypadku, gdy rozmiar strony lub okna aplikacja będzie większy niż rozmiar. Jeśli wybierzesz Tak, paski przewijania są widoczne zawsze. Jeśli ustawisz Nie, paski przewijania nie zostaną wyświetlone, nawet gdy zawartość wykraczać będzie poza ustalony obszar. Jeśli wybierzesz opcję Auto, paski przewijania będą wyświetlane w razie potrzeby.

{{25_opcje_pozycji_menu|Poczta i kod pocztowy}} wyświetli:

 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości będącej siedzibą poczty i kodu pocztowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Podział na strony}} wyświetli:

 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu pod artykułami paska nawigacyjnego umożliwiającego przemieszczanie się między stronami przeglądu: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>.
  Pasek nawigacyjny podziału na strony w witrynie z przykładowymi danymi
  Zaznacz jedną z dostępnych opcji.
  • Automatycznie: wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w przeglądzie przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
  • Pokaż: jak Automatycznie - paginacja zostanie wyświetlona w razie potrzeby.
  • Ukryj: pasek nawigacyjny nie będzie wyświetlany.
Uwaga: W tym przypadku użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć wcześniejszych stron przeglądu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż autora}} wyświetli:

 • Pokaż autora [Show Author]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona nazwa jego twórcy (standardowo - pod tytułem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż autorów}} wyświetli:

 • Pokaż autorów [Show Author in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z nazwami autorów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż datę modyfikacji}} wyświetli:

 • Pokaż datę modyfikacji [Show Modify Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas ostatniej korekty (standardowo - pod tekstem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż datę opublikowania}} wyświetli:

 • Pokaż datę opublikowania [Show Publish Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas opublikowania. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż datę utworzenia}} wyświetli:

 • Pokaż datę utworzenia [Show Create Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas utworzenia (standardowo - pod tytułem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż datę}} wyświetli:

 • Pokaż datę [Show Date]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z datami utworzenia artykułów. Data utworzenia artykułu jest dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż doniesienia}} wyświetli:

 • Pokaż doniesienia [Show Feed]: decyduje o wyświetlaniu łącza do doniesień. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż formularz}} wyświetli:

 • Pokaż formularz [Show Contact Form]: decyduje o wyświetlaniu formularza kontaktowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż ikonę Drukuj}} wyświetli:

 • Pokaż ikonę Drukuj [Show Print Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony przycisk Drukuj, umożliwiający drukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż ikonę Email}} wyświetli:

 • Pokaż ikonę Email [Show E-mail Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony odnośnik do formularza Poleć innym, umożliwiającego przesłanie znajomemu listu zapraszającego do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż ikony}} wyświetli:

 • Pokaż ikony [Show Icons]: ustala formę przycisków Drukuj i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych opcji, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż kategorię}} wyświetli:

 • Pokaż kategorię [Category]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kategorii, do której została przypisana pozycja. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w opcjach komponentu, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż listę kontaktów}} wyświetli:

 • Pokaż listę kontaktów [Show Contact List]: Pokaż/Ukryj rozwijalną listę kontaktów. Jeśli wybierzesz Pokaż na stronie z pojedynczym kontaktem zostanie wyświetlona rozwijalna lista kontaktów, umożliwiająca użytkownikom wybór kontaktu, który chcą wyświetlić na stronie w miejsce domyślnego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż łącza wszystkim}} wyświetli:

 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście będą widzieć łącza do pozycji przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych. Jeśli Pokaż, użytkownicy niezalogowani zobaczą łącza do wszystkich pozycji, ale przy próbie wywołania strony z pełną treścią, zobaczą, że materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się do witryny. Jeśli Ukryj, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do pozycji, którym ustalono dostęp powszechny. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż nagłówek strony}} wyświetli:

 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż odsłony}} wyświetli:

 • Pokaż odsłony [Show Hits in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością wyświetleń. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż opisy podkategorii}} wyświetli:

 • Pokaż opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje, czy wyświetlane są opisy podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż tekst doniesień}} wyświetli:

 • Pokaż tekst doniesień [Show Feed Text]: decyduje o wyświetlaniu powiązanych doniesień. Jeśli Tak wyświetlane będą teksty, jeśli Nie, wyświetlane będą tylko tytuły doniesień.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pokaż tytuł}} wyświetli:

 • Pokaż tytuł [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pole sortowania}} wyświetli:

 • Pole sortowania [Sort Field]: określa, według którego z kryteriów będą sortowane wyniki wyszukwiania. Wybierz jedną z opcji: Data, Istotność lub Trafność.

{{25_opcje_pozycji_menu|Porządek doniesień}} wyświetli:

 • Porządek doniesień [Feed display order]: decyduje o kolejności wyświetlania wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Od najstarszych, Od najnowszych

{{25_opcje_pozycji_menu|Porządek wyników}} wyświetli:

 • Porządek wyników [Sort Direction]: decyduje kolejności, w jakiej wyświetlane będą wyniki wyszukiwania. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Rosnąco lub Malejąco.

{{25_opcje_pozycji_menu|Poziomów podkategorii}} wyświetli:

 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji określających, ile poziomów zagnieżdżonych kategorii uwzględnić w wykazie: Globalnie - według ustawień w konfiguracji komponentu, Wszystkie lub liczba od 1 do 5.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pozostałych pozycji}} wyświetli:

 • Pozostałych pozycji [# Intro]: określa liczbę artykułów, które zostaną wyświetlone w kolumnach przeglądu (jeśli poniżej zostanie ustanowiony podział na kolumny) pod artykułami wyświetlanymi na całą szerokość obszaru prezentacji (w obszarze „aktualności”). W przypadku artykułów podzielonych znacznikiem Więcej… [Read more] na część wstępną i część zasadniczą na stronie przeglądu zostanie wyświetlona tylko część sygnalizująca treść artykułu. Kolejność artykułów w przeglądzie zależy od ustawienia parametru Podstawowa kolejność.

{{25_opcje_pozycji_menu|Pozycji głównych}} wyświetli:

 • Pozycji głównych [# Leading]: określa liczbę artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu - nad kolumnami w obszarze „tematów dnia”, jeśli zastosowany jest podział na kolumny. 0 oznacza, że nie będzie wyświetlany żaden artykuł. W przypadku, gdy artykuł rozdzielony jest znacznikiem Więcej… [Read more] na dwie części, w przeglądzie wyświetlona zostanie tylko część sygnalizująca treść artykułu, umieszczona przed znacznikiem Więcej….

{{25_opcje_pozycji_menu|Prawa do treści}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu Prawa do treści {{25_opcje_pozycji_menu|Protokół automatycznie}} wyświetli:

 • Protokół automatycznie [Auto Add]: decyduje o automatycznym uzupełnieniu adresu o protokół. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Jeśli w adresie URL nie zostanie wykryty protokół http:// lub https:// domyślnie zostanie dodane http:// .

{{25_opcje_pozycji_menu|Przekierowanie kontaktu}} wyświetli:

 • Przekierowanie kontaktu [Contact Redirect]: podaj alternatywny adres email, na który będą przesyłane wszystkie informacje.

{{25_opcje_pozycji_menu|Prześlij kopię nadawcy}} wyświetli:

 • Prześlij kopię nadawcy [Send Copy to Submitter]: decyduje o wyświetlaniu pola wyboru, które pozwala użytkownikowi zdecydować o przesłaniu mu kopii wysyłanego listu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Przyciski nawigacji}} wyświetli:

 • Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Rozwiń wyszukiwanie zaawansowane}} wyświetli:

 • Rozwiń wyszukiwanie zaawansowane [Expand Advanced Search]: decyduje o rozwinięciu opcji wyszukiwania zaawansowanego. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Słowa kluczowe}} wyświetli:

 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.

{{25_opcje_pozycji_menu|Sprawdzenie sesji}} wyświetli:

 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji. Jeśli ustawisz Tak, Joomla! uniemożliwi użytkownikom wysłanie listu z komputerów, w których zostało zablokowane zapisywanie ciasteczek. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Tak, Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Stanowisko}} wyświetli:

 • Stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Strona internetowa}} wyświetli:

 • Strona internetowa [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu strony internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Styl CSS łącza}} wyświetli:

 • Styl CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Szerokość}} wyświetli:

 • Szerokość [Width]: szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości obszaru, w którym ramka została umieszczona, np. głównego obszaru prezentacji na stronie albo modułu. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty, np. w przypadku ilustracji bądź ramek pływających. Przykładowo, gdy wpiszesz „550”, ramka będzie mieć szerokość 550 pikseli, gdy wpiszesz „75%”, to w przypadku modułu będzie to zwykle w granicach 150 pikseli, a w głównym obszarze prezentacji w granicach 600-1000px.

{{25_opcje_pozycji_menu|Szukane wyrażenie}} wyświetli:

 • Szukane wyrażenie [Search Query]: wyrażenie wyszukiwane domyślnie. Jeśli zostanie wpisane, to po wywołaniu przez użytkownika z menu strony wyszukiwarki zostaną wyświetlone wyniki wyszkiwania dla wpisanego tutaj wyrażenia (słowa).

{{25_opcje_pozycji_menu|Szukany tekst}} wyświetli:

 • Szukany tekst [Search text]: można określić domyślny szukany tekst. Wpisz np. słowo Joomla!.

{{25_opcje_pozycji_menu|Telefon komórkowy}} wyświetli:

 • Telefon [Show Telephone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Telefon}} wyświetli:

 • Telefon [Telephone]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Tytuł kategorii}} wyświetli:

 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu kategorii. Jeśli Pokaż, tytuł kategorii zostanie wyświetlony jako podtytuł strony. Podtytuł jest zwykle osadzany wewnątrz znacznika H2. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Tytuł strony dla przeglądarki}} wyświetli:

 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.

{{25_opcje_pozycji_menu|Tytuły łączem}} wyświetli:

 • Tytuły łączem [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Ulica}} wyświetli:

 • Ulica [Street Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu (ulica, nr nieruchomości, lokalu). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkowanie wyników}} wyświetli:

 • Uporządkowanie wyników [Results ordering]: umożliwia określenie kryterium uporządkowania wyników. Wybierz jedną z opcji: Najpierw najnowsze,

Najpierw starsze, Od najpopularniejszych, Alfabetycznie, Kategoriami. {{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkuj archiwalne wg daty}} wyświetli:

 • Uporządkuj wg daty [Date for ordering]: jeśli wybrano sortowanie według daty, decyduje, według której daty uporządkować artykuły:
  Opcje na liście rozwijalnej Uporządkuj wg daty:
  • Utworzono [Created]: według daty utworzenia,
  • Poprawiano [Modified]: według daty ostatniej zmiany,
  • Opublikowano [Published]: według daty opublikowania.

{{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkuj artykuły archiwalne}} wyświetli:

 • Uporządkuj artykuły [Article Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie:
  Opcje na liście rozwijalnej Uporządkuj artykuły
  • Globalnie [Use Global]: według ustawienia w opcjach komponentu,
  • Kolejność wyróżnionych [Oldest first]: według uporządkowania artykułów wyróżnionych,
  • Od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie, według daty, najpierw najstarsze,
  • Od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie, według daty, najpierw najnowsze,
  • Tytuł :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów,
  • Tytuł :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów,
  • Autor :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów,
  • Autor :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów,
  • Najwięcej odsłon [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane,
  • Najmniej odsłon [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane,
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły.

{{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkuj artykuły}} wyświetli:

 • Uporządkuj artykuły [Article Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły - artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  Opcje na liście rozwijalnej Uporządkuj artykuły
  • Globalnie [Use Global]: według ustawienia w opcjach komponentu
  • Kolejność wyróżnionych [Oldest first]: według uporządkowania artykułów wyróżnionych.
  • Od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie, według daty, najpierw najstarsze.
  • Od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie, według daty, najpierw najnowsze.
  • Tytuł :: A - Z' ['Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów.
  • Tytuł :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów.
  • Autor :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów.
  • Autor :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Najwięcej odsłon [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Najmniej odsłon [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły.

{{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkuj kategorie}} wyświetli:

 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  Opcje na liście rozwijalnej Uporządkuj kategorie
  • Nie ustawiaj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuł :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuł :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Kategorie artykułów.

{{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkuj kategorie}} wyświetli:

 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  Opcje na liście rozwijalnej Uporządkuj kategorie
  • Nie ustawiaj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuł :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuł :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Kategorie artykułów.

{{25_opcje_pozycji_menu|Uporządkuj wg daty}} wyświetli:

 • Uporządkuj wg daty [Date for ordering]: jeśli wybrano sortowanie według daty, decyduje, według której daty uporządkować artykuły:
  Opcje na liście rozwijalnej Uporządkuj wg dat
  • Globalnie [Use global]: według ustawienia w opcjach komponentu,
  • Utworzono [Created]: według daty utworzenia,
  • Poprawiano [Modified]: według daty ostatniej zmiany,
  • Opublikowano [Published]: według daty opublikowania.

{{25_opcje_pozycji_menu|W kanale informacyjnym}} wyświetli:

 • W kanale informacyjnym [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Wprowadzenie lub Pełny tekst.

{{25_opcje_pozycji_menu|Wizytówka}} wyświetli:

 • Wizytówka [Enable vCard]: umożliwia zapisywanie kontaktów jako wizytówek elektronicznych (vCard). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Własna odpowiedź}} wyświetli:

 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Włącznie z podkategoriami}} wyświetli:

 • Włącznie z podkategoriami [Include Subcategories]: Jeśli Nie, tylko artykuły z tej kategorii będą pokazywane. Jeśli maksymalny poziom jako lista, podkategorie będą wyświetlane jako lista. Jeśli maksymalny poziom artykułów, wszystkie artykuły z podkategorii będą wyświetlane jako lista lub przegląd. Liczba poziomów jest wyznaczana przez parametr maksymalnego poziomu subkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Województwo}} wyświetli:

 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Województwo}} wyświetli:

 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Wprowadzenie}} wyświetli:

 • Wprowadzenie [Intro Text]: umożliwia niewyświetlanie wprowadzenia na stronie z pełnym tekstem artykułu. Zobacz w części Przycisk Więcej… uwagi na temat wprowadzenia i tekstu głównego. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.

{{25_opcje_pozycji_menu|Wybierz główną kategorię}} wyświetli:
Porcje25:EP 25 Opcje pozycji menu Wybierz główną kategorię {{25_opcje_pozycji_menu|Wybierz obraz}} wyświetli:

 • Wybierz obraz [Image]: z listy rozwijalnej wybierz domyślny obraz ilustrujący kontakt, np. zdjęcie osoby, logo firmy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu katalog_joomla/images. Grafiki można wczytać na stronie Media.

{{25_opcje_pozycji_menu|Wysokość}} wyświetli:

 • Wysokość [Height]: wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości obszaru, w którym umieszczono ramkę, np. w obszarze prezentacji głównej treści albo modułów. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Przetestuj dokładnie efekt.

{{25_opcje_pozycji_menu|Wyszukiwanie zaawansowane}} wyświetli:

 • Wyszukiwanie zaawansowane [Advanced Search]: decyduje, czy dostępne będą opcje wyszukiwania zaawansowanego. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Wyszukiwarki}} wyświetli:

 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;

{{25_opcje_pozycji_menu|Zakładek w kategorii}} wyświetli:

 • Zakładek w kategorii [# Web links]: wyświetla informację o ilości zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Zakres wyszukiwania}} wyświetli:

 • Zakres wyszukiwania [Use Search Areas]: decyduje o wyświetlaniu pól wyboru zakresu wyszukiwania, które umożliwiają użytkownikom ograniczenie wyszukiwania do dowolnej kombinacji z zakresu: artykuły, sekcje i kategorie artykułów, kanały RSS, kontakty, zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

{{25_opcje_pozycji_menu|Zgoda na wyszukiwanie 'pustych' wyrażeń}} wyświetli:

 • Zgoda na wyszukiwanie 'pustych' wyrażeń [Allow Empty SearchYesNo]: Tylko, gdy wybrany jest filtr zezwalający na pusty ciąg znaków, aby rozpocząć wyszukiwanie zgodnie z kryteriami określonymi filtrem.

{{25_opcje_pozycji_menu|Znaków we wprowadzeniu}} wyświetli:

 • Znaków we wprowadzeniu [Intro text Limit]: można ograniczyć ilość znaków we wprowadzeniu. Wpisz dowolną liczbę (zwykle około 100-200). Jeśli liczba znaków we wprowadzeniu będzie większa, zostanie ono skrócone.