--=REKLAMA=--

Szablon

16 ikonapulpitu

Z Joomla!WikiPL

Porcje16:EkranyP ikony

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:16 ikonapulpitu - dokumentacja

{{16_ikonapulpitu|Utwórz artykuł}} wyświetli:

 • Utwórz artykuł [Add New Article]: otwiera stronę, na której można stworzyć nowy artykuł.

{{16_ikonapulpitu|Artykuły}} wyświetli:

 • Artykuły [Article Manager]: otwiera stronę przeglądu artykułów, na której można je porządkować, dodawać, usuwać, kopiować, przenosić, archiwizować, publikować, wycofywać z publikacji oraz konfigurować.

{{16_ikonapulpitu|Kategorie}} wyświetli:

 • Kategorie [Category Manager]: otwiera stronę przeglądu kategorii, na której można je przeglądać, porządkować, dodawać, kopiować, przenosić, usuwać, publikować bądź zatrzymywać publikację.

{{16_ikonapulpitu|Media}} wyświetli:

 • Media [Media Manager]: otwiera stronę biblioteki mediów, na której można przeglądać pliki graficzne, multimediów i innych dokumentów, przesyłać pliki na serwer, usuwać zbędne, tworzyć i usuwać foldery, konfigurować komponent.

{{16_ikonapulpitu|Menu}} wyświetli:

 • Menu [Menu Manager]: otwiera stronę projektanta pozycji menu, na której można przeglądać istniejące menu, tworzyć nowe pozycje, zmieniać ich właściwości, usuwać, kopiować i przenosić istniejące pozycje do innych menu.

{{16_ikonapulpitu|Użytkownicy}} wyświetli:

 • Użytkownicy [User Manager]: otwiera stronę przeglądu kont użytkowników, na której można je przeglądać, dodawać, usuwać, poprawiać dane oraz przejść na strony przeglądów grup użytkowników i poziomów dostępu.

{{16_ikonapulpitu|Moduły}} wyświetli:

 • Moduły [Module Manager]: otwiera stronę przeglądu modułów, na której zarządzamy modułami umieszczonymi w witrynie i na zapleczu Joomla!.

{{16_ikonapulpitu|Rozszerzenia}} wyświetli:

 • Rozszerzenia [Extension Manager]: otwiera stronę instalatora rozszerzeń, która umożliwia instalowanie i usuwanie rozszerzeń, aktualizację Joomla! i rozszerzeń, wykrywanie rozszerzeń nie w pełni zainstalowanych

{{16_ikonapulpitu|Języki}} wyświetli:

 • Języki [Language Manager]: otwiera stronę przeglądu języków, na której można zarządzać zainstalowanymi językami i ustawiać domyślne języki interfejsu witryny i zaplecza, definiować języki treści witryny wielojęzycznej.

{{16_ikonapulpitu|Konfiguracja}} wyświetli:

 • Konfiguracja [Global Configuration] : otwiera stronę edytora konfiguracji globalnej, na której można dostosować ogólne ustawienia witryny, systemu, serwera i prawa dostępu.

{{16_ikonapulpitu|Szablony}} wyświetli:

 • Szablony [Template Manager]: otwiera stronę przeglądu stylów szablonów, na której można decydować o wyglądzie witryny, wybierając domyślne szablony i style, a także dokonywać modyfikacji w zainstalowanych szablonach.

{{16_ikonapulpitu|Twój profil}} wyświetli:

 • Twój profil [Edit profile] : otwiera stronę, na której aktualnie zalogowany operator systemu może zmienić szczegóły swojego profilu, np. wybrany edytor, serwer pomocy, język witryny, dane logowania.