--=REKLAMA=--

Szablon

Ścieżka dostępu

Z Joomla!WikiPL

Ścieżka dostępu, Ścieżka 
ang. path - napis określający położenie pliku lub folderu w strukturze katalogów na komputerowym nośniku danych; najczęściej ma postać listy katalogów odseparowanych ukośnikami. Wyróżniamy trzy typy ścieżek: bezwzględne (a. absolutne) względne wobec głównego katalogu oraz względne wobec dokumentu. Ścieżka bezwzględna zawiera wszystkie elementy adresu internetowego, jakie potrzebne są przeglądarkom pracującym w dowolnym komputerze do odnalezienia dokumentu - pliku lub strony internetowej. Ścieżka względna wobec głównego katalogu określa położenie pliku względem głównego katalogu witryny, rozpoczyna się od ukośnika '/'. Ścieżka względna wobec dokumentu określa ścieżkę od bieżącego dokumentu do pliku docelowego, np. w przypadku arkusza stylów oznacza to ścieżkę od pliku od głównego pliku szablonu - index.php.