--=REKLAMA=--

Struktura katalogu szablonu

Z Joomla!WikiPL

Mergefrom.png
Zasugerowano, aby z tym artykułem zintegrować artykuł: Typowy katalog szablonu. (dyskusja)

Aby opracować najprostszy, podstawowy szablon, stwórz nowy katalog w katalogu "templates". Nazwij ten katalog tak, jak planujesz nazwać swój szablon, np. "moj_szablon".

Korzystając z ulubionego edytora tekstu (albo edytora html/php/xml/css takiego jak nVu czy Dreamweaver), stwórz pliki "index.php" oraz "templateDetails.xml".

Aby utrzymać pewien ład, załóż 2 nowe katalogi, nazywając je "images" oraz "css". W katalogu "css" stwórz plik nazwany "css.css".

To jest najbardziej podstawowa praktyczna struktura. Teoretycznie, można by jeszcze zrezygnować z katalogu i pliku arkusza stylów, ale osadzenie go wewnątrz pliku "index.php" powodowałoby niepotrzebnie nadmierną wielkość tego pliku, a tym samym przykre doświadczenia dla użytkowników.

Zarys struktury folderów i plików:

 • moj_szablon/
  • css/
   • style.css
  • images/
   • czysty.jpg
  • index.php
  • templateDetails.xml

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],