--=REKLAMA=--

Strony błędów systemowych

Z Joomla!WikiPL

Strony błędów systemowych

Gdy Joomla! wyświetla komunikaty błędów, używa specjalnych szablonów. Szablony te umieszczone są w katalogu .../templates/system/. Ich nazwy pochodzą od kodu błędu. Dostępne są poniższe szablony:

  • templates/system/403.php (Status code: 403 Forbidden)
  • templates/system/404.php (Status code: 404 Not Found)
  • templates/system/500.php (Status code: 500 Internal Server Error)

Dodatkowo dostępne są również strony:

  • templates/system/offline.php stosowany do przetwarzania komunikatu "Witryna jest wyłączona".
  • templates/system/component.php (stosowane do wyświetlania treści w oknach wyskakujących - Powiadom znajomego, Drukuj) <- to nie są strony błędów!

Uwaga: Na tych stronach elementy jdoc:include nie są przetwarzane.

Kody stanu zdefiniowane są jako część protokołu HTTM w RFC2616. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html

Na stronach błędów stosowane są poniższe klasy CSS:

  • errorboxheader
  • errorboxbody
  • techinfo


© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/System_error_pages udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],