--=REKLAMA=--

Standardowe pola formularzy

Z Joomla!WikiPL

Istnieje szereg różnych standardowych typów parametrów i pól formularza stosowanych w środowisku Joomla! do budowy wszystkich rodzajów rozszerzeń (szablonów, komponentów, modułów i dodatków). Niniejsza sekcja w skrócie opisuje każdy typ pola formularza w porządku alfabetycznym. Szczegóły dotyczące każdego typu pola formularza przedstawione są na kolejnych stronach.

Pola formularza jak i klasa JForm zostały wprowadzone w wersji 2.5 systemu Joomla!. Wcześniej standardowe typy pól formularza określane były mianem parametrów wykorzystywanych przez klasę JParameter - obecnie niezalecaną do stosowania.

Parametr Pole formularza Opis
Joomla 2.5 accesslevel tworzy rozwijaną listę poziomów dostępu.
Joomla 2.5 cachehandler tworzy listę dostępnych opcji pamięci podręcznej.
Joomla 1.5 calendar Joomla 2.5 calendar tworzy pole tekstowe do podania daty i ikony kalendarza obok tego pola, będącej linkiem otwierającym okno kalendarza, którego również można użyć do podania daty.
Joomla 1.5 category udostępnia rozwijaną listę podkategorii z danej sekcji.
Joomla 2.5 category udostępnia rozwijaną listę kategorii z danego rozszerzenia.
Joomla 2.5 checkbox tworzy jedno pole wyboru, do zaznaczenia lub odznaczenia.
Joomla 2.5 checkboxes tworzy nieograniczoną liczbę pól wyboru z możliwością wielokrotnego wyboru.
Joomla 2.5 combo tworzy pole kombi.
Joomla 2.5 componentlayout udostepnia pogrupowaną listę standardowych i alternatywnych układów treści dla pozycji komponentu.
Joomla 2.5 contentlanguage udostepnia listę zainstalowanych języków treści, do użytku w połączeniu z dodatkiem Filtr języków.
Joomla 2.5 editor wywołuje edytor wizualny.
Joomla 1.5 editors Joomla 2.5 editors tworzy rozwijaną listę dostępnych edytorów WYSIWYG
Joomla 2.5 file
Joomla 1.5 filelist Joomla 2.5 filelist tworzy rozwijaną listę plików z określonego katalogu.
Joomla 1.5 folderlist Joomla 2.5 folderlist tworzy rozwijaną listę podkatalogów z określonego katalogu.
Joomla 2.5 groupedlist tworzy rozwijaną listę pogrupowanych pozycji.
Joomla 1.5 helpsites Joomla 2.5 helpsite tworzy rozwijaną listę stron pomocy dla Twojej instalacji Joomla.
Joomla 1.5 hidden Joomla 2.5 hidden tworzy ukryte pole dla zachowania parametru, którego wartość nie może zostać zmieniona przez użytkownika w ustawieniach (a jedynie pliku params.ini).
Joomla 1.5 imagelist Joomla 2.5 imagelist tworzy rozwijaną listę obrazków z określonego katalogu.
Joomla 2.5 integer tworzy rozwijana listę liczb całkowitych z określonego zakresu pomiędzy minimum i maksimum.
Joomla 1.5 languages Joomla 2.5 language tworzy rozwijaną listę zainstalowanych języków witryny i zaplecza.
Joomla 1.5 list Joomla 2.5 list tworzy rozwijaną listę samodzielnie zdefiniowanych wpisów.
Joomla 2.5 media tworzy modalny dostęp do menedżera Media w celu przesłania obrazów na serwer, przez użytkowników o określonych uprawnieniach.
Joomla 1.5 menu Joomla 2.5 menu tworzy rozwijaną listę dostępnych menu w Twojej witrynie Joomla.
Joomla 1.5 menuitem Joomla 2.5 menuitem tworzy rozwijaną listę dostępnych pozycji menu w Twojej witrynie Joomla.
Joomla 2.5 modulelayout tworzy pogrupowana listę standardowych i alternatywnych układów treści modułu Joomla
Joomla 1.5 password Joomla 2.5 password tworzy pole tekstowe hasła; wprowadzane znaki hasła są ukrywane.
Joomla 1.5 radio Joomla 2.5 radio tworzy przycisk radio umożliwiający wybór spośród różnych opcji
Joomla 2.5 rules tworzy matrycę grupy poprzez możliwości działań. Wyświetlane zależnie od kontekstu.
Joomla 2.5 sessionhandler tworzy rozwijaną listę opcji przechowywania sesji.
Joomla 1.5 section Parametr typu section udostępnia listę rozwijaną dostępnych sekcji artykułów. W Joomla 2.5 sekcje zostały usunięte na rzecz podkategorii.
Joomla 1.5 spacer Joomla 2.5 spacer tworzy wizualny separator pomiędzy elementami formularza. To jest tylko element wizualny i nie przechowuje żadnego parametru.
Joomla 1.5 sql Joomla 2.5 sql tworzy rozwijaną listę uzyskanych wpisów dzięki zapytaniu do bazy danych Joomla; wpisy pierwszej kolumny zwróconych wyników stanowią wartość dla wpisów z drugiej kolumny, które wyświetlają się na liście.
Joomla 2.5 templatestyle tworzy rozwijaną listę stylów szablonów.
Joomla 1.5 text Joomla 2.5 text tworzy pole tekstowe.
Joomla 1.5 textarea Joomla 2.5 textarea tworzy wielowierszowy obszar tekstowy.
Joomla 1.5 timezone Joomla 2.5 timezone tworzy rozwijaną listę stref czasowych.
Joomla 2.5 user tworzy modalną listę użytkowników.
Joomla 1.5 usergroup tworzy rozwijalną listę grup użytkowników.
Joomla 2.5 usergroup tworzy listę pól wyboru z możliwością wielokrotnego wyboru.
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Standard_form_field_and_parameter_types udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Chris_Davenport.
© Tłumaczenie: Zwiastun. Współpraca Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],