--=REKLAMA=--

Sigplus

Z Joomla!WikiPL

Instalacja galerii

Z zaplecza Joomla wybieramy    Rozszerzenia    Instalator    Instaluj z pakietu. Wskazujemy plik pakietu na swoim komputerze i wydajemy polecenie Wczytaj i zainstaluj

Po zainstalowaniu publikujemy galerię: wybieramy    Rozszerzenia    Dodatki    Content Image gallery sigplus    opcja Włącz. Po tym zabiegu możemy korzystać z galerii w konkretnych artykułach naszej witryny.

Natomiast jeżeli chcemy nadać stały indywidualny wygląd i funkcjonalność naszej galerii, możemy tego dokonać w miejscu, w którym dokonaliśmy publikacji samej galerii.

Jakie możliwości przedstawiają poszczególne pola konfiguracji, możemy sprawdzić najeżdżając kursorem myszy na etykietę każdego pola. Ukaże nam się dymek ze szczegółowym opisem funkcji tegoż pola.

Sposób umieszczania galerii w artykule

1. Prosta galeria bez podpisu

W miejscu, w którym chcemy umieścić galerię w artykule, wpisujemy:

{gallery}mojagaleria{/gallery}

gdzie mojagaleria jest nazwą folderu ze zdjęciami wykorzystanymi do naszej galerii. Każdy folder może być osobna galerią. Pamiętajmy, że foldery te tworzymy zgodnie ze ścieżką zdefiniowaną w konfiguracji ogólnej galerii. Domyślnie folderem startowym jest katalog images. Oczywiście, możemy zdefiniować, inny jeżeli zachodzi taka potrzeba, np. images/galerie.

2. Galeria zdjęć z podpisami

Aby galeria miała podpisy pod poszczególnymi zdjęciami po ich wywołaniu w oknie modalnym, tworzymy plik z podpisami nazwany labels.txt. Jest to nazwa domyślna pliku etykiet, którą możemy zmienić na inną w ustawieniach głównych galerii (Rozszerzenia    Dodatki    Content Image gallery sigplus ). Plik z tytułami umieszczamy w folderze, z którego ładowane są nasze zdjęcia do galerii.

W pliku labels.txt wstawiamy opisy do zdjęć według schematu.

tytulpierwszy.jpg|obraz 1|Opis do obrazu tytulpierwszy
tytuldrugi.jpg|obraz 2|Opis do obrazu tytuldrugi

itd.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Plik najlepiej utworzyć w edytorze typu Notepad++, który posiada opcję kodowania w UTF-8 bez BOM.

Oczywiście nie zapominamy o samym wywołaniu naszej galerii

{gallery}mojagaleria{/gallery}

3. Galeria zdjęć w artykule z automatycznym przewijaniem do następnego zdjęcia

Umieść w artykule polecenie:

{gallery slideshow=4000}mojagaleria{/gallery}

gdzie wartość przypisana do slideshow to czas trwania przewijania

4. Galeria z efektem karuzeli

Umieść w artykule polecenie:

{gallery slider=boxplus.carousel}mojagaleria{/gallery}

5. Galeria z efektem przejścia

Umieść w artykule polecenie:

{gallery slider=boxplus.transition animation=3000}mojagaleria{/gallery}

6. Kontrolowanie liczby rzędów i kolumn

W znaczniku otwierającym możesz też zdefiniować liczbę wierszy i kolumn:

{gallery rows=2 cols=3}

gdzie rows = liczba wierszy, a cols = liczba kolumn

7. Kontrola wysokości i szerokości

Szerokość i wysokość zdjęć w galerii można definiować za pomocą atrybutów

 width (szerokość) i height (wysokość)
{gallery width=100 height=100}

8. Wyświetlanie w poziomie lub w pionie

Standardowo galeria wyświetla się w poziomych rzędach. Aby zmienić kierunek na pionowy, wpisz w znaczniku otwierającym:

 {gallery orientation=vertical}

9. Galeria po linku

{gallery id=moja1 layout=hidden}moja1{/gallery}
{gallery link=moja1}Moja galeria{/gallery}

10. Galeria po obrazku

{gallery link=MojObrazek}<img height="56" width="75" src="/levente/strawberry.jpg" />{/gallery}
{gallery id=moja1 layout=hidden}moja1{/gallery}
{gallery link=moja1}<img height="350" width="71" src="/images/joomla.jpg" />{/gallery}

11. Kontrola ilości pokazywanych zdjęć

{gallery count=4}

Gdzie wartość przypisana do parametru count ustala liczbę obrazów widocznych na stronie dla danej galerii