--=REKLAMA=--

Standardy sieciowe/Section 508 i inne przepisy prawne o dostępności

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Section 508 i inne przepisy prawne o dostępności)

Aktualnie istnieją dwie liczące się normy wyznaczające reguły dostępności witryn.

WCAG

WCAG (od ang. Web Content Accessibility Guidelines) - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych: zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (Web Accessibility Initiative) - inicjatywę W3C mającą na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Normy WCAG oparte są na trzech poziomach nazwanych Priorytet 1, Priorytet 2 i Priorytet 3.

Priorytet 1 obejmuje normy, które trzeba uwzględnić w każdej witrynie. W przeciwnym razie, niektóre grupy osób (jedna lub więcej) nie będą miały dostępu do informacji na witrynie.

Priorytet 2 obejmuje normy, które powinny być uwzględnione w każdej witrynie, gdyż inaczej niektóre grupy osób (jedna lub więcej) będą miały utrudniony dostęp do informacji zawartych na witrynie. Zastosowanie tego punktu usuwa istotne bariery dostępu do dokumentów.

Priorytet 3 obejmuje normy, które warto uwzględnić w witrynie, aby w żaden sposób nie utrudniać dostępu do zawartości witryny. Jeśli je zastosujesz, znacznie poprawisz dostępność do dokumentów na witrynie dla wszystkich użytkowników.

Zgodność z wszystkimi priorytetami poziomu pierwszego jest określana jako zgodność poziomu A. Stosowanie się do wszystkich priorytetów poziomu pierwszego i drugiego jest zgodnością podwójnego A. Natomiast realizacja wszystkich wymagań pierwszego, drugiego i trzeciego priorytetu określana jest jako zgodność potrójnego A.

Dobrym miejscem, by rozpocząć poznawanie WCAG jest na pewno strona http://www.w3.org/TR/WCAG10/ Web Content Accessibility Guidelines 1.0]

Sekcja 508 (Section 508)

Jest to fragment nowelizujący federalny akt Kongresu Stanów Zjednoczonych "The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d)". Nowelizację zatytułowaną "Electronic and Information Technology" (Elektronika i technologia informacyjna) dodano do aktu w 1986 roku, a później zmieniono w 1997 roku. "The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d)" reguluje i gwarantuje prawa osób niepełnosprawnych. Jego polskim odpowiednikiem jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Sekcja 508 została dodana w związku z rozwojem nowych technologii. Sekcja 508 wprowadziła w Stanach Zjednoczonych wymóg wobec agencji i instytucji rządowych, by elektronika i produkty związane z technologią informacyjną kupowane i zamawiane przez agencje federalne były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wymóg nie dotyczy Kongresu, agencji i instytucji korzystających z funduszy federalnych oraz sektora prywatnego.

W wielu punktach Sekcja 508 jest zbieżna lub wręcz tożsama z priorytetem pierwszym WCAG 1.0, ale istnieją różnice i w zakresie, i w sposobie formułowania wytycznych. W porównaniu z WCAG 1.0 w Section 508 nie ma w ogóle 4 wytycznych dotyczących języka wypowiedzi (określenia zmian języka naturalnego, jasnego i zrozumiałego formułowania treści), zapewnienia ekwiwalentów tekstowych elementów multimedialnych oraz spójnej ich zmiany w trakcie dynamicznych zmian treści podstawowej.

Sekcja 508 wprowadza tylko jeden element, którego nie ma w WCAG. Jest to wymóg informowania użytkownika o konieczności synchronizacji jego rekcji z akcją wykonywaną przez system i zapewnienia użytkownikowi wystarczającej ilości czasu na wypełnienia zadań.

Więcej informacji o Section 508 znajdziesz pod adresami:

Zobacz też

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],