--=REKLAMA=--

Rozpakowanie pakietu archiwum

Z Joomla!WikiPL

Pliki pakietów instalacyjnych publikowane są w jednym z trzech formatów obsługiwanych przez Joomla! Rozróżniamy je na podstawie rozszerzeń. Poniżej znajdują się zwięzłe charakterystyki każdego z nich.


Typy pakietów instalacyjnych

.zip

To rozszerzenie wskazuje na plik skompresowany w formacie zastrzeżonym, stosowanym najczęściej na platformie IBM PC, zwłaszcza w systemach Microsoft Windows, ale może być stosowany także w systemach Uniksowych. Pliki w formacie ZIP mają rozszerzenie .zip i kod MIME application/zip. Pojedynczy plik ZIP może zawierać jeden lub więcej plików oraz podfoldery w postaci skompresowanej lub nieskompresowanej. Więcej informacji:

.tar.gz

To pliki zarchiwizowane przy pomocy programu TAR (nazwa pochodzi od angielskiego Tape ARchiver - ARchiwizator Taśm), a następnie skompresowany w formacie GNU Zip. Jest to podstawowy format w systemach Uniksowych, ale obsługiwany także na innych platformach. Więcej informacji znajdziesz:

.tar.bz2

To pliki zarchiwizowane przy pomocy programu TAR (zob. wyżej), a następnie skompresowane w formacie bzip2. Jest to format zdobywający coraz większą popularność w systemach Uniksowych, obsługiwany także na innych platformach. Więcej informacji znajdziesz:

Programy rozpakowujące

Sposób rozpakowania zależy głównie od systemu operacyjnego naszego komputera. Poniżej przedstawiamy informacje o trzech najpowszechniejszych przypadkach. Zapoznaj się również z Porównanie plików archiwów na Wikipedii


Systemu Uniksowe (takie Linux)

  • Polecenie unzip uruchamia program rozpakowujący pliki w formacie .zip. Wpisanie polecenia man unzip wyświetli informacje na temat stosowania programu. Strona podręcznika dostępna jest również w Sieci: tutaj.
  • Polecenie gunzip uruchamia program rozpakowujący pliki w formacie .tar.gz oraz .tar.bz2 files. Wpisanie polecenia man gunzip wyświetli informacje na temat stosowania programu. Strona podręcznika dostępna jest również w Sieci: tutaj.
  • W środowisku graficznym GNOME do rozpakowania wszystkich trzech formatów służy program File Roller. Zobacz File Roller w Wikipedii lub w polskiej Wikipedii .
  • W środowisku KDE program Ark udostępnia wiele poleceń włącznie z poleceniami unzip i gunzip. Czytaj Ark on Wikipedia.

Microsoft Windows

Użytkownicy XP - klikając prawy przyciskiem myszki na plik pakietu - mogą wybrać z menu kontekstowego polecenie Wyodrębnij wszystkie pliki (Extract All...). Polecenie otwiera kreatora dekompresji, który tworzy domyślny nowy folder na pliki wyodrębnione z archiwum, a następnie rozpakowuje archiwum, jeśli użytkownik zaznaczy przycisk ""Dalej (Next).

Aby zapewnić sobie pełniejszą kontrolę nad pakietami instalacyjnymi, użytkownicy Windows mogą pobrać i zainstalować opublikowany na warunkach GNU GPL program 7zip lub w polskiej Wikipedii .

Użytkownicy Windows Vista, podobnie jak XP po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w oknie menedżera plików na plik pakietu instalacyjnego mogą wybrać polecenie Wyodrębnij wszystkie pliki, a następnie wybrać folder, do którego chcą rozpakować archiwum, po czym kliknąć po prostu Wyodrębnij (Extract).

Apple Mac OS X

W systemie Apple OS X użytkownicy dekompresują pliki poprzez dwukrotne kliknięcie w archiwum z rozszerzeniem .zip, .tar.gz, lub .tar.bz2. Po tej operacji zostanie automatycznie utworzony folder z rozpakowanymi plikami. Istnieje również możliwość dekompresji za pomocą odpowiednich poleceń wykonywanych w terminalu.

Zobacz też

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],