--=REKLAMA=--

Rhuk milkyway/Zmiana ustawień domyślnych

Z Joomla!WikiPL

Po zalogowaniu się na zaplecze Joomla 1.5, wybierz z rozwijanego menu pozycję Rozszerzenia → Szablony, aby przejść na stronę menedżera szablonów:

Rys. 1 Dostęp do menedżera szablonów

Aby dostosować parametry wyglądu do swoich potrzeb, otwórz edytor własności szablonu. Można to uczynić w dwojaki sposób:

 • zaznaczyć pole opcji przy nazwie szablonu rhuk milkyway, a następnie kliknąć w przyborniku w prawym górnym rogu ikonę Zmień
  rys. 2

  rys. 3
 • po prostu nacisnąć nazwę szablonu rhuk milkyway

Zanim dokonasz zmiany ustawień, sprawdź, czy zapisywalny jest plik parametrów szablonu. Jeśli plik jest niezapisywalny, zmień prawa dostępu na 777 za pomocą klienta FTP albo menedżera plików dla Joomla! (np. extplorer). Jeśli dokonanie zmiany praw dostępu nie będzie możliwe, sprawdź prawa własności do pliku. W razie potrzeby poproś o ich zresetowanie administratora serwera (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Prawa dostępu).

Po skutecznym ustawieniu praw dostępu, parametr niezapisywalny zostanie zmieniony na zapisywalny.

Tpl edit rhuk writeable.png

Gdy zapewnisz zapisywanie do pliku param.ini, możesz zmienić ustawienia domyślnych parametrów szablonu. Każdy parametr ma kilka opcji.

Są tu:

 • Wariant kolorystyczny - określa kolorystykę otoczek w modułach oraz nagłówków
 • Wariant tła - określa kolor otaczającego stronę tła
 • Szerokość szablonu' - określa szerokość strony

Ustawienia wariantu kolorystycznego:

 • Niebieski
 • Czerwony
 • Zielony
 • Pomarańczowy
 • Czarny
 • Biały

Tpl rhuk color.png

Ustawienia koloru tła:

 • Niebieskie
 • Czerwone
 • Zielone
 • Pomarańczowe
 • Czarne
 • Białe

Ustawienia szerokości:

 • Maksymalna szerokość - płynna z ustalonym rozmiarem maksymalnym na 1050 px i minimalnym na 750px
 • Średnia (930px)
 • Wąska (750px)
 • Płynna (zależna od szerokości ekranu – minimalny rozmiar to 750px)

Każde z tych ustawień możesz dostosować do swoich potrzeb. Ale dostosowanie szablonu do własnych potrzeb nie jest ograniczone tylko do tych trzech możliwości. Ponieważ szablon wydany został na licencji GPL, możesz w nim dokonać dowolnych zmian, zmodyfikować, co tylko chcesz.

Aby zachować poczynione ustawienia, naciśnij w przyborniku przycisk Zastosuj albo Zapisz.

Tpl conf save apply.png

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],