--=REKLAMA=--

Reinstalacja usuniętych rozszerzeń trzonu Joomla 1.5

Z Joomla!WikiPL

Niektóre z dodatkowych rdzennych komponentów Joomla! (Reklama, Spinacz RSS, Sondy oraz Zakładki można usunąć za pomocą instalatora (zaplecze, pozycja menu Rozszerzenia →Instalator → Komponenty ).

Pakiety instalacyjne rdzennych komponentów Joomla! nie istnieją - ich przygotowanie obciążałoby zespół utrzymania sporą ilością dodatkowej i niezbyt użytecznej pracy.

Przywrócenie rdzennych komponentów, niepotrzebnie usuniętych, jest oczywiście możliwe, wymaga posłużenia się FTP i PHPMyAdminem - programem obsługi bazy danych. Jeśli usuniesz jakiś komponent przypadkowo, wykonaj następujące kroki, by go zainstalować ponownie:

 • Pobierz i rozpakuj w jakimś katalogu tymczasowym swojego komputera pakiet instalacyjny aktualnej wersji Joomla 1.5
 • Zanim wykonasz kolejne czynności, sporządź kopię zapasową plików witryny i bazy danych
 • Skopiuj na serwer przez FTP skrypty komponentu obsługujące strony witryny i zaplecza (więcej informacji zobacz poniżej)
 • Odtwórz obsługujące komponent tabele bazy danych i wpisy w bazie danych Joomla! za pomocą phpMyAdmin (więcej informacji zobacz poniżej)

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje odnośnie ponownej instalacji każdego z rdzennych komponentów. Wszystkie mają ten sam format:

 • Nazwa polska i angielska
 • Katalogi i pliki do przesłania na serwer (ze skryptami obsługującymi strony witryny i administracyjne)
 • Zapytania SQL do wykonania w phpMyAdmin, aby odtworzyć tabele i wpisy w tabelach bazy danych

Uwaga: w zapytaniach przyjęto, że w bazie danych został zastosowany przedrostek jos_, jeśli w Twojej bazie zastosowany jest inny przedrostek, zmień odpowiednio nazwy tabeli jos_components i innych (np. jos_pools, jos_poll_menu)

Reklamy - Banners

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:

 • /administrator/components/com_banners/
 • /components/com_banners/

Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (1, 'Banners', '', 0, 0, '', 'Banner Management', 
'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'track_impressions=0\ntrack_clicks=0\ntag_prefix=\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (2, 'Banners', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Active Banners', 
'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (3, 'Clients', '', 0, 1, 'option=com_banners&c=client', 'Manage Clients', 
'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);

Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.

Spinacz RSS - News Feeds

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:

 • /administrator/components/com_newsfeeds/
 • /components/com_newsfeeds/

Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (11, 'News Feeds', 'option=com_newsfeeds', 0, 0, '', 'News Feeds Management',
'com_newsfeeds', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (12, 'Feeds', '', 0, 11, 'option=com_newsfeeds', 'Manage News Feeds', 
'com_newsfeeds', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, 'show_headings=1\nshow_name=1\nshow_articles=1
\nshow_link=1\nshow_cat_description=1\nshow_cat_items=1\nshow_feed_image=1\nshow_feed_description=1
\nshow_item_description=1\nfeed_word_count=0\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (13, 'Categories', '', 0, 11, 'option=com_categories&section=com_newsfeeds', 
'Manage Categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);

Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.

Sondy - Polls

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:

 • /administrator/components/com_poll/
 • /components/com_poll/

Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (10, 'Polls', 'option=com_poll', 0, 0, 'option=com_poll', 
'Manage Polls', 'com_poll', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1);

Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.

Aby odtworzyć wszystkie cztery tabele wraz z przykładowymi danymi, wykonaj poniższe zapytania:

DROP TABLE IF EXISTS `jos_polls`;
CREATE TABLE `jos_polls` (
 `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `voters` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `access` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `lag` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ;
 
INSERT INTO `jos_polls` VALUES (14, 'Do czego używasz Joomla!?', 'do-czego-uzywasz-joomla', 
11, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 86400);
 
DROP TABLE IF EXISTS `jos_poll_data`;
CREATE TABLE `jos_poll_data` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `text` text NOT NULL,
 `hits` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `pollid` (`pollid`,`text`(1))
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13 ;
 
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(1, 14, 'Serwis społeczności', 2);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(2, 14, 'Witryna firmowa', 3);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(3, 14, 'eCommerce', 1);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(4, 14, 'Blog', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(5, 14, 'Intranet', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(6, 14, 'Galerię grafiki', 2);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(7, 14, 'Wszystkie powyżej!', 3);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(8, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(9, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(10, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(11, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(12, 14, '', 0);
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `jos_poll_date`;
CREATE TABLE `jos_poll_date` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `vote_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `poll_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `poll_id` (`poll_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ;
 
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(1, '2006-10-09 13:01:58', 1, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(2, '2006-10-10 15:19:43', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(3, '2006-10-11 11:08:16', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(4, '2006-10-11 15:02:26', 2, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(5, '2006-10-11 15:43:03', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(6, '2006-10-11 15:43:38', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(7, '2006-10-12 00:51:13', 2, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(8, '2007-05-10 19:12:29', 3, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(9, '2007-05-14 14:18:00', 6, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(10, '2007-06-10 15:20:29', 6, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(11, '2007-07-03 12:37:53', 2, 14);
 
DROP TABLE IF EXISTS `jos_poll_menu`;
CREATE TABLE `jos_poll_menu` (
 `pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `menuid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`pollid`,`menuid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Uwaga: Instalator Joomla! nie usuwa z bazy danych tabel rdzennych komponentów. W instrukcjach odtwarzających dane komponentu Sondy można pominąć części tworzące tabele.

Zakładki - Web Links

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:

 • /administrator/components/com_weblinks/
 • /components/com_weblinks/

Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (4, 'Web Links', 'option=com_weblinks', 0, 0, '', 
'Manage Weblinks', 'com_weblinks', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'show_comp_description=1\ncomp_description=\nshow_link_hits=1
\nshow_link_description=1\nshow_other_cats=1
\nshow_headings=1\nshow_page_title=1\nlink_target=0\nlink_icons=\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (5, 'Links', '', 0, 4, 'option=com_weblinks', 
'View existing weblinks', 'com_weblinks', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (6, 'Categories', '', 0, 4, 'option=com_categories&section=com_weblinks', 
'Manage weblink categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);

Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],