--=REKLAMA=--

Reinstalacja usuniętych rozszerzeń trzonu Joomla 1.0

Z Joomla!WikiPL

Niektóre z dodatkowych rdzennych komponentów Joomla! (Reklama, Spinacz RSS, Sondy oraz Zakładki, Syndicate oraz Korespondencja można usunąć za pomocą instalatora (zaplecze, pozycja menu Instalatory → Komponenty ).

Pakiety instalacyjne rdzennych komponentów Joomla! nie istnieją - ich przygotowanie obciążałoby zespół utrzymania sporą ilością dodatkowej i niezbyt użytecznej pracy.

Reinstalacja usuniętych komponentów

Przywrócenie rdzennych komponentów, niepotrzebnie usuniętych, jest oczywiście możliwe, wymaga posłużenia się FTP i PHPMyAdminem - programem obsługi bazy danych. Jeśli usuniesz jakiś komponent przypadkowo, wykonaj następujące kroki, by go zainstalować ponownie:

 • Pobierz i rozpakuj w jakimś katalogu tymczasowym swojego komputera pakiet instalacyjny aktualnej wersji Joomla 1.0
 • Zanim wykonasz kolejne czynności, sporządź kopię zapasową plików witryny i bazy danych
 • Skopiuj na serwer przez FTP skrypty komponentu obsługujące strony witryny i zaplecza (więcej informacji zobacz poniżej)
 • Odtwórz obsługujące komponent tabele bazy danych i wpisy w bazie danych Joomla! za pomocą phpMyAdmin (więcej informacji zobacz poniżej)

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje odnośnie ponownej instalacji każdego z rdzennych komponentów. Wszystkie mają ten sam format:

 • Nazwa polska i angielska
 • Katalogi i pliki do przesłania na serwer (ze skryptami obsługującymi strony witryny i administracyjne)
 • Zapytania SQL do wykonania w phpMyAdmin, aby odtworzyć tabele i wpisy w tabelach bazy danych

Uwaga: w zapytaniach przyjęto, że w bazie danych został zastosowany przedrostek jos_, jeśli w Twojej bazie zastosowany jest inny przedrostek, zmień odpowiednio nazwy tabeli jos_components i innych (np. jos_pools, jos_poll_menu)

Reklamy - Banners

Wczytaj wszystkie pliki i katalogi do:

 • /administrator/components/com_banners/
 • /components/com_banners/

Używając phpMyAdmina wykonaj poniższą instrukcje, aby odtworzyć odnośne rekordy:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (1, 'Reklama', '', 0, 0, '', 'Zarządzaj reklamami',
'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (2, 'Reklamy', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Aktywne reklamy',
'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (3, 'Klienci', '', 0, 1, 'option=com_banners&task=listclients', 'Zarządzaj klientami',
'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '');

Spinacz RSS - News Feeds

Wczytaj wszystkie pliki i katalogi do:

 • /administrator/components/com_newsfeeds/
 • /components/com_newsfeeds/

Używając phpMyAdmina wykonaj poniższą instrukcje, aby odtworzyć odnośne rekordy:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (12, 'Spinacz RSS', 'option=com_newsfeeds', 0, 0, '', 'Zarządzaj kanałami informacyjnymi',
'com_newsfeeds', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (13, 'Kanały informacyjne', '', 0, 12, 'option=com_newsfeeds', 'Zarządzaj kanałami informacyjnymi',
'com_newsfeeds', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (14, 'Kategorie', '', 0, 12, 'option=com_categories&section=com_newsfeeds', 
'Zarządzaj kategoriami RSS', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '');

Sondy - Polls

Wczytaj wszystkie pliki i katalogi do:

 • /administrator/components/com_poll/
 • /components/com_poll/

Używając phpMyAdmina wykonaj poniższą instrukcje, aby odtworzyć odnośne rekordy:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (11, 'Sondy', 'option=com_poll', 0, 0, 'option=com_poll', 'Zarządzaj sondami',
'com_poll', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');
 
CREATE TABLE `jos_polls` (
 `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
 `voters` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `access` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `lag` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=15 ;
 
INSERT INTO `jos_polls` VALUES (14, 'Instalacja Joomla! była ....', 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 86400);
 
CREATE TABLE `jos_poll_data` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `pollid` int(4) NOT NULL DEFAULT '0',
 `text` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
 `hits` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `pollid` (`pollid`,`text`(1))
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 COLLATE=latin2_general_ci AUTO_INCREMENT=13 ;
 
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (1, 14, 'Niezwykle prosta', 1);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (2, 14, 'W miarę łatwa', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (3, 14, 'Nie najprostsza, ale poradziłem sobie', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (4, 14, 'Musiałem szukać odpowiedniego serwera', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (5, 14, 'Nie miałem pojęcia, ale pomógł mi kolega', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (6, 14, 'Mój pies uciekł z plikiem README ...', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (7, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (8, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (9, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (10, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (11, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (12, 14, '', 0);
 
CREATE TABLE `jos_poll_date` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `vote_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `poll_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `poll_id` (`poll_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 COLLATE=latin2_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
 
CREATE TABLE `jos_poll_menu` (
 `pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `menuid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`pollid`,`menuid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 COLLATE=latin2_general_ci;
 
INSERT INTO `jos_poll_menu` VALUES (14, 1);

Katalog WWW - Weblinks

Wczytaj wszystkie pliki i katalogi do:

 • /administrator/components/com_weblinks/
 • /components/com_weblinks/

Używając phpMyAdmina wykonaj poniższą instrukcję, aby odtworzyć odnośne rekordy:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (4, 'Zakładki', 'option=com_weblinks', 0, 0, '', 'Zarządzaj zakładkami',
'com_weblinks', 0, 'js/ThemeOffice/globe2.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (5, 'Adresy internetowe', '', 0, 4, 'option=com_weblinks', 'Lista adresów internetowych',
'com_weblinks', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (6, 'Kategorie zakładek', '', 0, 4, 'option=categories&section=com_weblinks', 
'Zarządzaj kategoriami zakładek', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '');

Syndicate

Wczytaj wszystkie pliki i katalogi do:

 • /administrator/components/com_syndicate/
 • /components/com_rss/

Używając phpMyAdmina wykonaj poniższą instrukcję, aby odtworzyć odnośny rekord

INSERT INTO `jos_components` VALUES (17, 'Syndicate', '', 0, 0, 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1', 
'Ustawienia kolportera RSS', 'com_syndicate', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');

Uwaga: Nie zmieniaj nazwy Syndicate na jakikolwiek polski odpowiednik. Nazwa ta jest wykorzystywana do identyfikacji komponentu.

Korespondencja - Mass Mail

Wczytaj wszystkie pliki i katalogi do:

 • /administrator/components/com_massmail/
 • [do strony frontowej nie ma plików]

Używając phpMyAdmina wykonaj poniższą instrukcję, aby odtworzyć odnośny rekord

INSERT INTO `jos_components` VALUES (18, 'Korespondencja', '', 0, 0, 'option=com_massmail&hidemainmenu=1', 
'Wyślij korespondencję do użytkowników', 'com_massmail', 0, 'js/ThemeOffice/mass_email.png', 0, '');


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],