--=REKLAMA=--

Redaktor

Z Joomla!WikiPL

Zalążek artykułu To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.

Jako redaktor [editor] odpowiadasz za dokonywanie przeglądu prac autorów i ich korektę. Zapewne masz doświadczenia przynajmniej w przygotowaniu materiałów dla Internetu pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym oraz graficznym. Chętnie poznasz narzędzia, które usprawnią wykonywanie Twoich zadań edytorskich.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],