--=REKLAMA=--

Ręczna rejestracja użytkowników

Z Joomla!WikiPL

Jeśli chcesz umożliwić logowanie się tylko niewielkiej grupie użytkowników, na przykład członków zespołu redakcyjnego, a uniemożliwić rejestrację gości:

  1. Wyłącz możliwość rejestracji na stronie Konfiguracja globalna', zaznaczając Nie w polu Rejestracja użytkowników [Allow User Registration]. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników.
  2. Skonfiguruj formularz Logowania w witrynie. Są dwa sposoby wykonania tego zadania:
    • włącz na wybranych stronach moduł Logowanie. Dokładne miejsce, w którym opublikujesz moduł, zależy od wykorzystywanego szablonu. Zwykle będzie to lewy lub prawy boczny pasek. Moduł może być wyświetlany na wielu stronach. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Dostosowanie modułu Logowanie.
    • załóż w menu nową pozycję typu Logowanie. Gdy zostanie wybrana, formularzy Logowanie zostanie wyświetlony w miejscu głównej treści strony. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Logowanie w menu witryny.

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],