--=REKLAMA=--

Przyrostek klasy strony

Z Joomla!WikiPL

Definicję przyrostka klas CSS strony znajdziesz w Słowniku Joomla!:

Przyrostek klas CSS strony 
(ang. Page Class Suffix) - opcjonalny parametr pozycji menu, modyfikujący oznaczenia standardowych stylów CSS stosowanych w skryptach Joomla! generujących główną treść stron. Zapewnia swobodę stylizowania wyglądu stron za pomocą definiowanych w arkuszach stylów CSS własnych dodatkowych klas lub zmodyfikowanych klas standardowych - «z przyrostkiem». Zobacz: Stosowanie przyrostków klas CSS.

Parametr Przyrostek klas strony możesz wykorzystać do oznaczenia elementów strony atrybutami specjalnych klas CSS, stylizujących je inaczej niż w sposób typowy (standardowy).

Przyrostek klasy css strony wpisujesz w parametrach właściwej pozycji menu (Parametry: systemu).

Jeśli umieścisz przyrostek klas poprzedzony spacją, elementy strony zostaną opisane nazwą nowej klasy. Jeśli parametr nie zostanie poprzedzony spacją, zmodyfikowane zostaną nazwy klas szablonu przypisanego do tj pozycji menu (na przykład: "componentheading"). Pierwsza metoda jest preferowana, ponieważ zachowuje standardową stylizację strony i wymaga uzupełnienia jedynie o dodatkowy kod CSS dla nowej klasy, modyfikującej standardową stylizację strony.

Jeśli nie umieścić poprzedzającej spacji, musisz skopiować własności stylów modelujących strony tej pozycji menu np. do stylu "contntpane-zprzyrostkiem" czy "componentheading-zprzyrostkiem" i zmodyfikować niektóre własności.

Zobacz samouczki z przykładami stosowania klas CSS z przyrostkiem:

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],